Захист дипломних робіт

Проведення захистів дипломних робіт бакалаврів відбувається з дотриманням всіх вимог «Положення про випускну атестацію студентів КПІ» та «Положення про екзаменаційну комісію» з врахуванням особливостей дистанційного режиму здійснення процедур допуску і захисту та інших встановлених вимог, зокрема: дат подачі робіт до захисту, виставлення роботи на сайті кафедри, перевірки на плагіат, надання відзивів (або їх фотокопій), рецензій (або їх фотокопій) тощо.

Графік проведення засідань ЕК по захисту дипломних робіт студентів у 2023 році:

 1. Захист дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» відбудеться з 19.06.2023 р. по 24.06.2023 р. відповідно до графіку проведення засідань ЕК по захисту дипломних робіт студентів ІV курсу гр. БМ-91, БМ-92, БМ-93і;
 2. Захист дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» відбудеться 20.06.2023 р. відповідно до графіку проведення засідань ЕК по захисту дипломних робіт студентів ІV курсу гр. БП-91.

Нормативні документи:

 1. Проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій має відбуватися з дотриманням всіх вимог «Положення про випускну атестацію студентів КПІ» та «Положення про екзаменаційну комісію» з врахуванням особливостей дистанційного режиму здійснення процедур допуску і захисту та інших встановлених вимог.
 2. Під час оголошеного воєного стану захисти дипломних робіт / магістерських дисертацій мають проводитись відповідно до затвердженого на поточний навчальний рік графіку навчального процесу та регламентом організаці та проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі (Наказ № НУ/22/2020 від 30.11.2020 року).
 3. Заходи щодо допуску та захисту дипломних робіт / магістерських дисертацій проводяться дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної аутентифікації здобувачів вищої освіти.
 4. З метою забезпечення публічності захистів, надати можливість брати участь у дистанційному захисті всім бажаючим за умови їх попередньої реєстрації.
 5. Інформація щодо особливостей реєстрації для участі у процедурі захисту висвітлюється на сайті відповідної випускової кафедри не пізніше ніж за 1 тиждень до захисту.

Процедура підготовки до проведення контрольного заходу:

 1. Обов’язковою є наявність відзивів та рецензій на дипломні проекти/роботи та магістерські дисертації.
 2. Контроль за цим покладається на керівництво кафедр і керівників дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та реалізується за допомогою засобів електронного зв’язку.
 3. Дозволяється застосування фотокопій документів з їх наступним дооформленням після карантину.
 4. Рішення екзаменаційних комісій вступають в силу тільки після завершення дооформлення оригіналів робіт та супроводжувальних документів.

Графік проведення засідань екзаменаційної комісії

Дні засідання

Час засідання Аудиторія

 Конференція в Zoom

19.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202
20.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202
21.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202
22.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202
23.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202
24.06.23 1000 — 1400

5-13

ID: 716 114 6823
Код: 202202

Участь у захисті дипломних робіт / магістерських дисертацій

З метою забезпечення публічності захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій, всім бажаючим надається можливість взяти участь у дистанційному захисті за умови їх попередньої реєстрації на платформі Zoom.

Для підключення до дистанційного захисту потрібно виконати наступні дії:

 1. Встановити додаток Zoom з сайту https://zoom.us/download;
 2. Для аутентифікації учасника ввести особисте ім’я і призвище.
 3. Вести ідентифікатор конференції 716 114 6823 та код: 202202.

Дипломні роботи / Магістерські дисертації / Наукові роботи аспірантів