ННЦ Серцево-судинної інженерії

Спільним рішенням НАН, НАМН України і НТУУ «КПI» (Наказ Президії НАМНУ № 374 від 25.06.2011, Наказ МОН МС України № 739 від 01.07.2011) організовано науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії ДУ «Національний Iнститут cерцево-судинної хірургії ім М. Амосова Національної академії медичних наук України», НТУУ «КПI», Інституту Єлектрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України. В ньому обєднані зусилля провідних вчених України і талановитої молоді для вирішення проблем охорони здоров’я.

Мета: підвищення рівня технічного та технологічного рівня охорони здоров’я шляхом впровадження інженерних інновацій та досягнень точних наук.

Біомедична інженерія визнана радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку ЄС. У НТУУ «КПI» розпочата «комплексна програма розвитку інженерної складової охорони здоров’я».

За ініціативою НТУУ «КПI» Україна розпочала рух у напрямку вирішення інженерних проблем охорони здоров’я.

Обладнання науково-навчальної лабораторії серцево-судинної інженерії

Еквівалент мережі HM6050-2 (Line Impedance Stabilization Network 23-6050-2220)

SM M23 монітор артеріального тиски та електрокардіосигналів добовий

Пристрій для моделювання NI ELVIS I

Комп’ютерний осцилограф  VDS (USB)

Спеціалізоване обладнання науково-навчального центру серцево-судинної інженерії використовується у навчальному процесі в лабораторії медичної електроніки.