Відеоматеріали

Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також докторів філософії за спеціальністю 163 Біомедична інженерія за освітньою програмою Медична інженерія (бакалавр і магістр з біомедичної інженерії, доктор філософії).

 Фахівці за спеціальністю 163 Біомедична інженерія є компетентними у створенні та практичному застосуванні: засобів сервісного обслуговування та експлуатації медичного обладнання, конструюванні виробів медичного призначення, в тому числі штучних органів та їх компонентів, матеріалів, сумісних з живими тканинами та біологічними середовищами людського організму, технологій медичного приладобудування.

Відповідно до рішення наради Уряду з керівниками провідних галузевих наукових та науково-дослідних установ України проведеної 9 квітня 2013 р. в Державний класифікатор професій введена кваліфікація — Інженер біомедичний. У 2020 р. спеціальність 163 Біомедична інженерія визнана Радою Європи та Європейським економічним і соціальним комітетом стратегічним напрямом економічного і соціального розвитку ЄС.

У процесі навчання бакалаври, магістри та аспіранти використовують технічне обладнання науково-дослідних лабораторій кафедри, в яких проводяться лабораторні та практичні заняття, наукові дослідження за тематикою дипломних робіт. Студенти  кафедри біомедичної інженерії мають можливість пройти відбір за програмою академічної мобільності Еразмус+ та навчатися або пройти стажування у провідних університетах Європи за програмою подвійного диплому.

Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня бакалавра і магістра (ДК 003:2010, код 3439 Фахівець з біомедичної інженерії):

— фахівець з медичної фізики, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з підготовки технічної документації, технік з налагоджування та випробувань;

— фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина);

— інженер біомедичний, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з налагодження й випробувань, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки;

— науково-технічна робота у закладах вищої освіти, в установах охорони здоров’я, в дослідних інститутах технічного та інформаційного сектора;

— науково-технічна робота у відділах та лабораторіях профільних установ і кафедрах університетів (біологія і медицина).

Детальніша інформація: