Неформальна освіта

Студентам пропонуються курси на платформі Coursera, які дають їм можливість отримання кредитів у якості змішаного чи додаткового навчання, а також отримати додаткові бали з навчальної дисципліни.

Викладачі кафедра біомедичної інженерії використовують можливості інтеграції курсів на платформі Coursera у свої основні навчальні програми, зокрема пропонують студентам курси з каталогу Coursera for Campus або он-лайн курси обрані самими студентами з більш широкого каталогу Coursera, які доповнюють навчальну програму з дисципліни.

Завдяки інструментам Coursera викладачі кафедри можуть експериментувати з дистанційним навчанням та публікувати власні заняття, курси, оцінки та практичні проекти, доступні лише для студентів та випускників. Засоби Coursera також використовуються для наповнення змісту програм, оцінювання та виконання практичних проектів.

Зокрема викладачі кафедра біомедичної інженеріївикористовують курси з каталогу Coursera for Campus наступними шляхами:

 1. Завершення короткого дистанційного курсу на платформі Coursera for Campus, може бути використано як окреме завдання для студента, яке зараховується за умови пред’явлення сертифікату. При цьому викладач пояснює студентам як знання та навички будутьсформовані під час проходження курсу на платформі Coursera.
 2. Окремі уроки дистанційного курсу можуть бути використані викладачем як завдання для самопідготовки студентаі в подальшому опрацьовані на занятті. При цьому студентам пропонується самостійно пройти решту курсу і отримати сертифікат.
 3. Весь дистанційний курс може бути запропонований студентам як навчальний матеріал, який є базою для самостійної підготовки студентівдля виконання практичних завдань. У цьому випадку враховуються терміни навчання та навантаження студентів.

 

Зокрема студентам пропонуються наступні он-лайн курси англійською мовою на платформі Coursera:

 1. Introduction to Biomedical Engineering: https://www.coursera.org/learn/bioengineering
 2. Introductory Human Physiology: https://www.coursera.org/learn/physiology
 3. Introduction to Systems Biology: https://www.coursera.org/learn/systems-biology
 4. Systems Biology and Biotechnology: https://www.coursera.org/specializations/systems-biology
 5. Introduction to Physical Chemistry: https://www.coursera.org/learn/physical-chemistry
 6. Introduction to Scripting in Python: https://www.coursera.org/specializations/introduction-scripting-in-python
 7. The Art of Development on Modern C ++: https://www.coursera.org/specializations/c-plus-plus-modern-development
 8. Parallel programming: https://www.coursera.org/learn/parprog1
 9. Introduction to Bioinformatics: https://www.coursera.org/learn/bioinformatika
 10. Bioinformatics: https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics
 11. Health Informatics: https://www.coursera.org/specializations/health-informatics
 12. Understanding Clinical Research: Behindthe Statistics: https://www.coursera.org/learn/clinical-research
 13. Summary Statistics in Public Health: https://www.coursera.org/learn/summary-statistics
 14. Introduction to Engineering Mechanics: https://www.coursera.org/learn/engineering-mechanics-statics
 15. Quantum Mechanics: https://www.coursera.org/learn/quantum-mechanics
 16. Electrodynamics: An Introduction: https://www.coursera.org/learn/electrodynamics-introduction
 17. Thermodynamique: Fondements: https://www.coursera.org/learn/thermo-base
 18. MOS Transistors: https://www.coursera.org/learn/mosfet
 19. Digital Systems: From Logic Gates to Processors: https://www.coursera.org/learn/digital-systems
 20. Interfacing with the Arduino: https://www.coursera.org/learn/interface-with-arduino
 21. Computer Architecture: https://www.coursera.org/learn/comparch
 22. Digital Signal Processing 3: Analog vs Digital: https://www.coursera.org/learn/dsp3
 23. Digital Signal Processing 1: Basic Concepts and Algorithms: https://www.coursera.org/learn/dsp1
 24. I/O-Efficient Algorithms: https://www.coursera.org/learn/io-efficient-algorithms
 25. Active Optical Devices: https://www.coursera.org/specializations/active-optical-devices
 26. Tech MeD: Trans Disciplinary Education for Critical Hacks of Medical Devices: https://www.coursera.org/learn/tech-med-medical-devices
 27. Development of Real-Time Systems: https://www.coursera.org/learn/real-time-systems
 28. Fundamentals of Digital Image and Video Processing: https://www.coursera.org/learn/digital
 29. The Finite Element Method for Problems in Physics: https://www.coursera.org/learn/finite-element-method
 30. Quantitative Model Checking: https://www.coursera.org/learn/quantitative-model-checking
 31. Introduction to Molecular Spectroscopy: https://www.coursera.org/learn/spectroscopy
 32. Health Care IT: Challenges and Opportunities: https://www.coursera.org/learn/healthcare-it
 33. Industrial Innovation: Mechatronics and Robotics: https://www.coursera.org/learn/innovations-in-industry-robotics
 34. The Development of Mobile Health Monitoring Systems: https://www.coursera.org/learn/mobile-health-monitoring-systems
 35. Digital Manufacturing and Design Technology: https://www.coursera.org/specializations/digital-manufacturing-design-technology
 36. Foundations of Mining non-Structured Medical Data: https://www.coursera.org/learn/mining-medical-data
 37. Principles of fMRI: https://www.coursera.org/learn/functional-mri
 38. AI for Medicine: https://www.coursera.org/specializations/ai-for-medicine
 39. Cloud Networking: https://www.coursera.org/learn/cloud-networking
 40. Cloud Computing: https://www.coursera.org/specializations/cloud-computing
 41. The Bits and Bytes of Computer Networking: https://www.coursera.org/learn/computer-networking
 42. Introduction to TCP/IP: https://www.coursera.org/learn/tcpip
 43. Fundamentals of Network Communication: https://www.coursera.org/learn/fundamentals-network-communications
 44. Computer Communications: https://www.coursera.org/specializations/computer-communications
 45. Analysis of Algorithms: https://www.coursera.org/learn/analysis-of-algorithms

Детальніше про курси з каталогу Coursera for Campus