Випускники

Випускники кафедри біомедичної інженерії беруть активну участь у обговоренні освітніх програм усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія та в організації конференцій, форумів, круглих столів, зокрема в організації міжнародної конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я», міжнародної науково-практичної конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи», міжуніверситетської науково-практичної конференції: «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» тощо.

Перелік місць працевлаштування випускників кафедри біомедичної інженерії є досить широким:

   №   з/п

ПІБ Посада

Компанія

1. Ущаповська (Висоцька) Світлана Іванівна Начальник відділу оцінки відповідності. ТОВ «ІМПРУВ МЕДИКЕЛ»
2. Сулiковська Інна Олександрівна Біолог Інститут експериментальної морфології та патології i антропології при музеї, Болгарська академія наук, Софія, Болгарія
3. Синиця (Левківська) Анна Олександрівна Провідний інженер,  аспірантка Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича Національної академії наук України
4. Захарчук Наталія Василівна Провідний фахівець з клінічних досліджень PSI CRO /Пі-Ес-Ай Контрактна Дослідницька Організація 
5. Циганок (Тітова) Людмила Олександрівна Завідувач сектору сертифікації та оцінки відповідності ДП «Український медичний центр сертифікації»
6. Струніна Світлана Олександрівна Aсистент кафедри природничих наук Чеський технічний університет в Празі, Факультет біомедичної інженерії
7. Юркевич Олександра Олександрівна Фахівець з стандартизації, сертифікації та якості Український Науковий Інститут Сертифікації (ТОВ «УНІ-СЕРТ»)
8. Пичак Роман Володимирович Начальник відділу оцінки відповідності медичних виробів Орган з оцінки відповідності ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації»
9. Назарчук Олена Олександрівна Начальник департаменту оцінки відповідності медичних виробів Орган з оцінки відповідності ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації»
10. Тельпякова Анна Андріївна Перший заступник директора Орган з оцінки відповідності ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації»
11. Думанонова Анастасія Василівна Начальник відділу оцінки відповідності медичних виробів і систем управління якістю ТОВ «Українське сертифікаційне агентство»
12. Сорока Оксана Юріївна Керівник напрямку «Імунохімія та Гематологія ТОВ «ЮВІС»
13. Астапенков Володимир Андрійович Сервіснийінженер ТОВ «Медітайм»
14. Пазюк Дмитро Інженер-радіолог Лікарня ізраїльської онкології LISOD
15. Сичик Марина Михайлівна Медичний інженер відділення лікування аритмій з рентгенопераційною  НІ Серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАН України

Відеофайл завантажити mp4

Публікація на стор. facebook

16. Білошицька Оксана Костянтинівна Доцент  кафедри біомедичної інженерії, к.т.н. КПІ ім. Ігоря Сікорського
17. Юр’єва Катерина Олександрівна Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського
18. Данілова Валентина Анатоліївна Старший викладач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського
19. Стасюк Юрій Петрович Асистент кафедри біомедичної інженерії, аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського
20. Інтелегатор Данило Олександрович Фізичний терапевт, аспірант Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство