Дистанційне навчання

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Шифр

Назва дисципліни

Викладач

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 1 Україномовні навчальні дисципліни. Культура наукового технічного мовлення фахівця ст. вик. Бузань В.Ю.
ЗО 2 Історичні навчальні дисципліни. Україна в контексті історичного розвитку Європи ст. вик. Бузань В.Ю.
ЗО 3 Фізичне виховання Кафедра спортивного вдосконалення
ЗО 4 Іноземна мова-1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови доц. Козубська І.Г.
ЗО 7 Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз ст.вик.Мулик О.В.
Вища математика-2. Інтегральне  числення функцій дійсної змінної ст.вик.Мулик О.В.
ЗО 8 Фізика-1. Фізична елетроніка. Механіка проф. Лінчевський І.В.

ас. Довженко О.П.

ЗО 9 Біохімія-1. Біоорганічна хімія доц. Калашнікова Л.Є.
Біохімія-2. Біохімія доц. Вовянко С. І.,
ЗО 10 Основи інформатики доц. Яковенко О.В.
ЗО 12 Вступ до фаху. Основи біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.,

 доц. Калашнікова Л.Є.,

ст.вик. Овчаренко Г.Р.

ст.вик. Юр’єва К.О.

ЗО 13 Інженерна та комп’ютерна графіка ст.вик. Воробйов О.М.

ас. Лазарчук-Воробйова Ю.В.,

ст. вик. Подима Г.С.

ЗО 14 Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія доц. Беспалова О.Я.
Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини доц. Беспалова О.Я.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 3 Фізичне виховання Кафедра спортивного вдосконалення
ЗО 4 Іноземна мова-1.Вступ до загальнотехнічної іноземної мови ст. вик. Соколова Л.Ф.
ЗО 7 Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика ст. вик. Мулик О.В.

ст. вик. Сиротенко А.В.

ЗО 8 Фізика-2. Квантова фізика. Оптика проф. Лінчевський І.В.

ас. Довженко О.П.

ЗО 17 Матеріалознавство та конструкційні матеріали доц. Тарасова Л.Д.
ЗО 18 Електротехніка та електроніка проф. Щерба М. А.
ЗО 11 Біофізика. Біоелектромагнітна взаємодія проф. Орел В.Е.

1.2. Дисципліни професійної підготовки

ПО 1 Механіка доц. Тарасова Л.Д.
Механіка (Курсова робота) доц. Тарасова Л.Д.
ПО 3 Об’єктно-орієнтоване програмування (С++)  ас. Данілова В.А.
ПО 12 Біоматеріали та біосумісність доц. Беспалова О.Я.
 1. Вибіркові дисципліни

2.1. Дисципліни  з загальноуніверситетського Каталогу

ЗВ 1 Навчальні дисципліни  з філософії  1 ЗУ-Каталог
Вступ до філософії проф. Девтеров І. В.
Загальна теорія розвитку Кафедра філософії
Логіка Кафедра філософії
Філософські основи наукового пізнання Кафедра філософії
Logic Кафедра філософії
ЗВ 2 Навчальні дисципліни з психології  2 ЗУ-Каталог
Психологія проф. Винославська О.В.
Психологія конфлікту проф. Винославська О.В.
Соціальна психологія проф. Винославська О В.
ЗВ 3 Навчальні дисципліни з екологіїї  3 ЗУ-Каталог
Екологізація виробництва та «зелені технології» Кафедра геоінженерії
Екологічний менеджмент Кафедра геоінженерії
Інженерна екологія проф. Дичко А.О.

2.2. Дисципліни  з факультетського/кафедрального  Каталогів

ПВ 1 Навчальні дисципліни ОК-1 з Ф-Каталогу
Кількісна фізіологія доц. Вовянко С. І.,

ст. вик. Овчаренко Г. Р.

Системна фізіологія доц. Вовянко С. І.,

ст.вик. Овчаренко Г.Р.

Основи медичної хімії та біофармації Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 3 курсу (за навчальним планом 2018 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни базової підготовки

ЗО 9 Електротехніка та електронні прилади-3. Аналогова схемотехніка ст.вик. Карплюк Є. С.

ас. Порєва Г. С.

1.2. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

3В 5 Навчальні дисципліни з психології
Психологія проф. Винославська О.В.
ЗВ 6 Навчальні дисципліни з права
Підприємницьке право Кафедра господарського та адміністративного права
Право в галузі реклами та PR Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Правові основи інформаційної безпеки Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Правознавство Кафедра господарського та адміністративного права
Трудове право Кафедра господарського та адміністративного права
Я маю право Кафедра публічного права
BusinessLaw Кафедра господарського та адміністративного права
ЗВ 8 Іноземна мова-2. Іноземна мова професійного спрямування
Англійська мова професійного спрямування доц. Козубська І.Г.
Німецька мова професійного спрямування Кафедра теорії та практики та перекладу німецької мови
Французька мова професійного спрямування Кафедра теорії та практики перекладу французької мови
 1. Дисципліни професійної підготовки

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

ПО 2 Спеціальні питання вищої математики. Основи дискретної математики ас. Кузнєцов І.М.
ПО 4 Основи біомедичної інженерії-2. Біомедична механіка доц. Тарасова Л.Д.
Основи біомедичної інженерії-3. Біофізичні перетворювачі доц. Дубко А.Г.
ПО 5 Біотермодинаміка та масоперенос доц. Калашнікова Л.Є.

доц. Сичик М.М.

ПО 6 Основи клінічної інженерії та радіології-1. Основи конструювання та проектування. Єдина система технічної документації доц. Дубко А. Г. 
ПО 7 Цифрова схемотехніка доц. Зубчук В.І.,

ст. вик. Делавар-К. М.

Цифрова схемотехніка. Курсова робота доц. Зубчук В.І.,

ст. вик. Делавар-К. М.

2.2. Дисципліни професійної та  практичної підготовки (за вибором студентів)

ПВ 4 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики
Методи та засоби діагностики-1. Лабораторна аналітична техніка доц. Богомолов М.Ф.
Методи та засоби діагностики-1.  Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої доц. Богомолов М.Ф.
Методи та засоби діагностики-1.  Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень доц. Богомолов М.Ф.
ПВ 5 Навчальні дисципліни з медичної статистики
Медико-біологічна статистика -1. Медична статистика ст. вик. Білошицька О.К.
Медико-біологічна статистика -1. Медичні інформаційні системи ст. вик. Білошицька О.К.
Медико-біологічна статистика -1. Статистичні методи в біомедичних дослідженнях ст. вик. Білошицька О.К.
ПВ 6 Навчальні дисципліни з теорії автоматичного керування
Теорія автоматичного керування ст. вик. Зубков С.В.,

ас. Козій М.І.

Проектування систем автоматичного контролю і керування ст. вик. Зубков С.В.,

ас. Козій М.І.

Технології біомедичних продуктів ст. вик. Луценко Т.М.
КР 6 Курсова робота з теорії автоматичного керування
Теорія автоматичного керування (Курсова робота) ст. вик. Зубков С.В.,

ас. Козій М.І.

Проектування систем автоматичного контролю і керування (Курсова робота) ст. вик. Зубков С.В.,

ас. Козій М.І.

Технології біомедичних продуктів (Курсова робота) ст. вик. Луценко Т.М.
ПВ 7 Навчальні дисципліни з технології створення програмних продуктів
Технологія створення програмних продуктів доц. Соломін А. В.,

ст. вик. Овчаренко Г. Р.

Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення доц. Соломін А. В.,

ст. вик. Овчаренко Г. Р.

Веб-технології та веб-дизайн доц. Соломін А. В.,

ст. вик. Овчаренко Г. Р.

ПВ 8 Навчальні дисципліни з теорії біомедичних сигналів
Теорія біомедичних сигналів доц. Попов А.О.

ст. вик. Іванько К.О.

Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень доц. Попов А.О.

ст. вик. Іванько К.О.

Промислова фармація Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 4 курсу (за навчальним планом 2017 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни базової підготовки

6 / ІІ Мікропроцесорна техніка доц. Шликов В.В.

ас. Стасюк Ю. П.

7 / ІІ Біомедичні прилади, апарати і комплекси-1. Діагностична техніка ст. вик. Зубков С.В.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-2. Аналіз і проектування електронної медичної техніки ст. вик. Зубков С.В.
8 / ІІ Охорона праці та цивільний захист доц. Демчук Г.В.
9 / ІІ Економіка і організація виробництва Кафедра теоретичної та прикладної економіки

1.2. Дисципліни базової підготовки(за вибором студентів)

2 / ІІІ Переддипломна практика ст. вик. Овчаренко Г. Р.
3 / ІІІ Дипломне проектування ст. вик. Юр’єва К.О.

1.3. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

9 / ІV Іноземна мова професійного спрямування
Англійська мова професійного спрямування доц. Козубська І.Г.
Німецька мова професійного спрямування Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Французька мова професійного спрямування Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
 1. Дисципліни професійної підготовки

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

5 / с Основи клінічної інженерії та радіології — 3. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання доц. Дубко А. Г.

проф. Лебедєв О. В.

Основи клінічної інженерії та радіології — 4. Радіаційна безпека і дозиметрія проф. Орел В.Е.
6 / с Біотермодинаміка та масоперенос -2. Методи та засоби фізіотерапії доц. Богомолов М.Ф.

2.2. Дисципліни професійної та  практичної підготовки (за вибором студентів)

2/св-1 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики -1
Методи та засоби діагностики — 1. Лабораторна аналітична техніка доц. Богомолов М.Ф.

доц. Вовянко С І.

Методи та засоби діагностики — 1.  Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої доц. Богомолов М.Ф.

доц. Вовянко С І.

Методи та засоби діагностики — 1. Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень доц. Богомолов М.Ф.

доц. Вовянко С І.

2/св -2 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики -2
Методи та засоби діагностики — 2. Методи та засоби діагностики патології людини ст. вик. Білошицька О.К.
Методи та засоби діагностики — 2. Система управління якістю в медицині ст. вик. Білошицька О.К.
Методи та засоби діагностики — 2. Функціональна діагностика ст. вик. Білошицька О.К.
4 /св Навчальні дисципліни з математичного моделювання біомедичних процесів і систем
Математичне моделювання біомедичних систем ст. вик. Білошицька О.К.
Проектування медичних інформаційних систем ст. вик. Білошицька О.К.
Багатовимірний статистичний аналіз ст. вик. Білошицька О.К.

 

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Шифр

Назва дисципліни

Викладач

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство -1. Право інтелектуальної власності Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності, ФСП
Інтелектуальна власність та патентознавство -2. Патентознавство та набуття прав Кафедра конструювання верстатів і машин, ММІ
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток Кафедра математичних методів системного аналізу, ІПСА
ЗО 3 Практикум іншомовного наукового спілкування ст. вик. Компанець Н.М.
ЗО 4 Розробка стартап-проектів доц. Пічугіна М.А.
ЗО 5 Медична фізика доц. Соломін А.В.
ЗО 6 Системи відображення біомедичної інформації доц. Соломін А.В.
Системи відображення біомедичної інформації. Курсова робота доц. Соломін А.В.

1.2. Дисципліни професійної підготовки

ПО 1 Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології доц. Сичик М.М.
ПО 2 Медичні мікропроцесорні системи доц. Шликов В.В.

 ас. Стасюк Ю.П.

1.3. Дослідницький (науковий) компонент

ПО 4 Наукова робота за темою магістерської дисертації. 1. Основи наукових досліджень доц. Калашнікова Л.Є.
Наукова робота за темою магістерської дисертації. 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації доц. Калашнікова Л.Є.
 1. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни  з факультетського/кафедрального  Каталогів

ПВ 1 Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу
Телемедицина та комп’ютерні мережі доц. Шликов В.В.

 ас. Данілова В.А.

Проектування комп’ютерних мереж доц. Шликов В.В.

 ас. Данілова В.А.

ПВ 2 Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу
Штучні органи доц. Козяр В.В.
Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму доц. Козяр В.В.
ПВ 3 Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу
Ендо- та екзопротезування проф. Худецький І.Ю.
Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка проф. Худецький І.Ю.
ПВ 4 Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу
Біоматеріали і біотехнології доц. Беспалова О.Я.
Фізіотерапевтичні медичні прилади доц. Богомолов М.Ф. 
ПВ 5 Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу
Електронні сенсори та біочіпи проф. Орлов А.Т.
Біофотоніка та наноелектроніка проф. Орлов А.Т.

 Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.3. Дослідницький (науковий) компонент(за вибором студентів)

ПО 5 Практика ст. вик. Овчаренко Г. Р.
ПО 6 Виконання магістерської дисертації доц. Шликов В.В.

 

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-науковою програмою «Біомедична інженерія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Шифр Назва дисципліни

Викладач

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.1.1. Дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями 

ЗО 1 Філософські засади наукової діяльності — 1. Науковий світогляд та етична культура науковця Кафедра філософії
Філософські засади наукової діяльності — 2. Філософська гносеологія та епістемологія Кафедра філософії

1.1.2. Дисципліни для здобуття мовних компетентностей

ЗО 2 Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова наукової комунікації Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
 1. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

В 1 / 1 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Серцево-судинна інженерія проф. Максименко В.Б.
Зварювання біологічних тканин проф. Лебедєв О.В.
Тканинна інженерія проф. Галкін О.Ю.

 Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

 1. Обов’язкові дисципліни

1.2.1.Дисципліни для  здобуття глибинних  знань зі спеціальності  

ЗО 3 Біомедична інженерія та технології проф. Максименко В.Б.

1.2.2.Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

ПО 1 Організація науково-інноваційної діяльності доц. Шликов В.В.
ПО 2 Педагогічна практика доц. Шликов В.В.
 1. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

В 1 / 2 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Серцево-судинна інженерія — 2. Технічні засоби досліджень проф. Максименко В.Б.
Зварювання біологічних тканин — 2. Технічні засоби досліджень проф. Лебедєв О.В.
Тканинна інженерія — 2. Технічні засоби досліджень проф. Галкін О.Ю.
В 2 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Лікувальна медична техніка проф. Максименко В.Б.
Протезування та штучні органи проф. Худецький І.Ю.
Біомедичні прилади та системи доц. Зубчук В.І.,

доц. Богомолов М.Ф.