Публікації аспірантів

Студенти та аспіранти кафедри публікують результати своїх бакалаврських робіт, магістерських та кандидатських дисертацій у періодичному фаховому журналі «Біомедична інженерія і технологія» (ISSN: 2617-8974), який видається на факультеті біомедичної інженерії, а рецензування наукових статей здійснюються безкоштовно:

 1. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 1 (2018);
 2. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 2 (2019);
 3. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 3 (2020);
 4. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 4 (2020);
 5. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 5 (2021);
 6. Журнал «Біомедична інженерія і технологія» № 6 (2022).

Інформація про виконання індивідуального плану роботи аспірантів заслуховуються на кафедрі та затверджується на Вченій раді факультету біомедичної інженерії:

 • За 2019-2020 навчальні роки:
 1. Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2019-2020 н.р.;
 2. Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2019-2020 н.р.;
 3. Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2019-2020 н.р.;
 4. Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2019-2020 н.р.
 • За 2020-2021 навчальні роки:
 1. Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2020-2021 н.р.;
 2. Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2020-2021 н.р.;
 3. Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2020-2021 н.р.;
 4. Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2020-2021 н.р.
 • За 2021-2022 навчальні роки:
 1. Витяг Вченої ради для аспірантів першого року підготовки за 2021-2022 н.р.;
 2. Витяг Вченої ради для аспірантів другого року підготовки за 2021-2022 н.р.;
 3. Витяг Вченої ради для аспірантів третього року підготовки за 2021-2022 н.р.;
 4. Витяг Вченої ради для аспірантів четвертого року підготовки за 2021-2022 н.р.

Аспіранти кафедри публікують результати своїх дисертаційних робітвідповідно до Наказу від 23.09.2019 №1220  «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»у  декількох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Публікації аспірантів другого року навчання (набір 2019 року):

ПІБ аспіранта Наукові публікації
1. Мельник Ганна Віталіївна 1. Khudetskyy I. Yu., Antonova-Rafi Ju. V., Khudetska N. M., Melnyk H. V., «The device for assessments configuration and condition of the amputation stump of a human limb for prosthetics,»International Trends in Science and Technology, Poland, 2017, № 1, рp. 15-17.

2. Khudetskyy I., Antonova-Rafi J. and Melnyk H. «Backward design technology of stump socket for CAD / CAM prosthetics technology,» 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Slavske, 2018, pp. 679-682. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336292.

3. Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y., Melnyk H. and Bespalenko A. «Manufacturing technology of individual stump socket for prevention of re-amputation at prosthetics of lower extremities,» 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 259-262. doi: 10.1109/TCSET49122.2020.235435.

2. Федорюк Дмитро Олександрович 1. Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Федорюк Д. О., «Метрологічні аспекти системи підтримки прийняття рішень при протезуванні» Дев’ятнадцята міжнародна науково-технічна конференція «ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ» (ВОТТП-19, 2019). – Одеса. — 2019, — С.16-17.

Публікації аспірантів третього року навчання (набір 2018 року):

ПІБ аспіранта Наукові публікації
3. Котючий Іван Васильович 1. I. Kotiuchyi, R. Pernice, A. Popov, L. Faes, V. Kharytonov, «A Framework to Assess the Information Dynamics of Source EEG Activity and its Application to Epileptic Brain Networks», Brain Sciences, 2020 (https://www.mdpi.com/journal/brainsci).

2. I. Seleznov, I. Kotiuchyi, A, Popov, A. Nakata, V. Kharytonov, M. Kaneko, K. Kiyono, «Multiscale detrended cross-correlation of EEG and RR intervals during focal epilepsy», 2020 SignalProcessingWorkshop (SPW), Warsaw, Poland, 5-8 October 2020.

3. I. Kotiuchyi, I. Seleznov, L. Faes, R. Pernice, V. Kharytonovand A. Popov, «Pre- and post-ictal brain activity characterization using combined source decomposition and connectivity estimation inepileptic children,» 2019 Signal Processing Symposium (SP Sympo), Krakow, Poland, 2019, pp. 126-129, https://doi.org/10.1109/SPS.2019.8882099

4. Pernice, R., Faes, L., Kotiuchyi, I., Stivala, S., Busacca, A., Popov, A., &Kharytonov, V. (2019). Time, frequency and information domain analysis of short-term heart rate variability before and after focal and generalized seizures in epileptic children. Physiological Measurement, 40(7), 074003. doi: https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab16a3

5. R. Pernice, I. Kotiuchyi, A. Popov, V. Kharytonov, A. Busacca, D. Marinazzo, L.Faes, «Synergistic and Redundant Brain-Heart Information in Patient swith Focal Epilepsy,» 2020 11th Conference of the European Study Groupon Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Pisa, Italy, 2020, pp. 1-2, https://doi.org/10.1109/ESGCO49734.2020.9158196

6. A. Popov, L. Faes, I. Kotiuchyi, R. Perniceand V. Kharytonov, «Entropy characteristics of heartrate wavelet multiscale components in epileptic children before and after seizures,» 2020 11th Conference of the European Study Groupon Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Pisa, Italy, 2020, pp. 1-2, https://doi.org/10.1109/ESGCO49734.2020.9158153

7. Kotiuchyi, I., Pernice, R., Faes, L., Popov, A., &Kharytonov, V. (2019). «Information flow in EEG source networks in epileptic children with focal seizure activity», 2nd International Congresson Mobile Devicesand Seizure Detectionin Epilepsy. Lausanne, Switzerland 2019, http://hdl.handle.net/10447/370208

8. Popov, A., Pernice, R., Kotiuchyi, I., Faes, L., Busacca, A., &Kharytonov, V. (2019). «Nonlinear brain-heart in teractionsin children with focal epilepsy assessed by mutualin for mation of EEG and heart rate variability», 2nd International Congresson Mobile Devicesand Seizure Detectionin Epilepsy. Lausanne, Switzerland 2019, http://hdl.handle.net/10447/370210

9. Котючий, I. В. Вибiр оптимального порядку мультиварiативних авторегресiйних моделей електроенцефалограм при епілепсії / I. В. Котючий, А. О. Попов, В. I. Харитонов // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 73. – С. 33–39.

4. Макеєнко Оксана Леонідівна 1. Макеєнко О.Л., Скачкова О.В., Храновська Н.М., Іномістова М.В., Вовянко С.І., Орел В.Е. Комп’ютерний аналіз зображень дендритних клітин з магнітними наночастинками // Біомедиична Інженерія, 2017. — № 5.

2. Макеєнко О.Л., Вовянко С.І. Автоматизація обробки гістологічних зображень для клінічних досліджень / С. І. Вовянко, О. Л. Макеєнко // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019 / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 4,6 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Mustek – Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2019. – С. 147-152. Doi: https://dx.doi.org/10.1007/978-80-7534-078-8

3. Храновська Н. М.,  Скачкова О.В., Іномістова М. В., Орел В.Є., Макеєнко О.Л. Протипухлинний та імуномодулюючий ефект дендритних клітин навантажених магнітним нанокомплесом, у мишей з карциномою легені Люїса  //  Клиническая онкология. Экспериментальные исследования, онкоиммунология, онкоморфология. №3 (27), 2017.

4. Makeienko O., Khranovskaya N., Orel V., Skachkova O., Shevchenko A., Rykhalskyi O., Inomistova M., Gorbach O. Interactions Between Magnetic Fieldand Biological Objects Of Plant Origin // 2018 IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO, Scopus).

5. Inomistova, O., ,N. Khranovskaya, V. Orel,, O. Skachkova, O.Makeienko. Approach based on magnetic nanocomplex esimprove santitumo-refficacy of dendritic cells immuno the rapyinmice // Annals of Oncology, 28 (suppl_5): v1-v21. вoi: 10.1093/annonc/mdx361.067

6. Макеєнко О.Л. Біочіпи. Застосування біочіпів в медицині // Сборник научных статей. Современные тенденции в науке и образовании. Варшава. 2016.

7. Макеєнко О.Л. Биопластические материалы на основе коллагена // Сборник научных статей. Научный поиск. Сопот (30.10.2015 – 31.10.2015). Варшава. 2015.

5. Поліщук Олександр Сергійович 1.    Поліщук О.С., Козяр В.В. Вибір оптимального варіанту діагностичних проекцій на око при кератометрії. Біомедична інженерія і технологія. 2018, № 1, с. 86-92.

2.    Поліщук О.С., Козяр В.В. Порівняльна характеристика існуючих афакічнихінтраокулярних лінз. Monogrsfiapoconferencyina «Science, Research, Development № 12». Belgrad (Serbia), Poland, 2018, p. 34-36.

3.    Поліщук О.С., Козяр В.В. Око, як оптична система :  збірник /О.С.Поліщук, В.В. Козяр// Advancedofscience№12 –Карлові Вари (Чехія) , 2018. – C. 28-37.

4.    Поліщук О.С., Рубанець О.М. Персонифіковане моделювання штучного кришталика ока людини для імплантації // Філософські засади креатосфери у контексті творчості: між.конф. (Київ, 30 травня 2019). Київ: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – C. 138-140.

5.    Поліщук О.С., Козяр В.В. Аналіз гаптичних елементів інтраокулярних лінз : збірник / О. С. Поліщук., В.В. Козяр  — Київ: ФБМІ НТУУ «КПІ», 2019. №2. – С.9-14. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2019.2.184707

6.    Патент UA 137306 U Україна, МПК A61F 2/16, 9/00. Гнучка моноблочна мультифокальнаінтраокулярна лінза “Support OP”/Поліщук О.С, Козяр В.В; заявл. 22.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

7.    Поліщук О.С., Козяр В.В. Конструктивні рішення для попередження розвитку вторинної катаракти після імплантації інтраокулярних лінз. InnovBiosystBioeng, 2020, vol. 4, no. 1, 36–44. DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2020.4.1.187310

8.    Патент UA 141280 U Україна, МПК G01L 1/00, G01B 5/00, A61F 9/00. Пристрій для дослідження пружніх властивостей інтраокулярних лінз/Поліщук О.С.; заявл. 29.10.2019 ; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

9.    Патент UA 142651 U Україна, МПК A61F 2/16, 9/00; G02B 3/00 Спосіб корекції оптичних аберацій лінз/Поліщук О.С.; заявл. 29.10.2019 ; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12

10.             Патент UA 142801 U Україна, МПК A61F 2/16, 9/00 Гнучка об’ємозаміннамультифокальнаінтраокулярна лінза “NVision OP”/Поліщук О.С., Козяр В.В; заявл. 30.01.2020 ; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.

11.             Поліщук О.С. Дослідження пружніх властивостей гаптикиінтраокулярних лінз // Біомедична інженерія та електроніка, 2020, № 2(25), 12 — 32.

6. Інтелегатор Данило Олександрович 1.ХудецькийІ.Ю., Антонова-РафіЮ.В., ІнтелегаторД.О.  Фізична терапія, ерготерапія та реабілітаційна інженерія в соціалізації пацієнта після ампутації нижніх кінцівок// Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації» 14-15 грудня 2017 р. м. Київ с.109-112.

2. Худецький, Д.О. Інтелегатор, Ю.В. Антонова-Рафі, М.А. Ковальов Застосування мобільного додатку для стабілізаційної платформи реабілітації ампутантів// Матеріали VI Українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка» 12-22 вересня 2018 р. м. Одеса с.72-73.

3. Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Інтелегатор Д. О. Балансувальна платформа зі зворотнім біологічним зв’язком для реабілітації на етапі протезування та її метрологічні аспекти/ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-прктичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» Львівська медична спільнота / 23-24 листопада, м. Львів. C. 111-113.

4. Худецький І. Ю., Інтелегатор Д. О., Антонова-Рафі Ю. В., Шевчук А. В.  Застосування вейвлет-аналізу серцевого ритму в мобільних додатках /І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM–2018). Збірник наукових праць.. ХНУРЕ. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. – 300 с. ISBN 978-617-7683-32-1  С. 177-179

5. Антонова-Рафі, Ю. В. Метрологічні аспекти вимірювань просторових параметрів ходи / Антонова-Рафі Ю. В., Худецький І. Ю., Інтелегатор Д. О. // Біомедична інженерія і технологія. – 2020. – №3. – С. 30-35. – Бібліогр.: 8 назв.

6. Патент України на корисну модель UA 131893 U, A63B 17/00, A63B 21/00, A61F 5/045. Балансувальна платформа для реабілітації інвалідів з ампутацією нижніх кінцівок / Д.О. Інтелегатор, Ю.М. Вихляєв. – № u201806760; заявл. 15.06.2018; опубл. 11.02.2019. – Бюл. №3.

Публікації аспірантів четвертого року навчання (набір 2017 року):

ПІБ аспіранта Наукові публікації
7. Козій Микола Ігорович 1. Богайчук  І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: сучасне бачення // Europejskanauka XXI powieką. – Przemyśl: Nauka i studia, травень 2017. – (Materiały XIII międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji; № 10). – С. 61 – 63.

2. Богайчук І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: механізм зворотного зв’язку // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, червень 2017. – (Biological sciences; № 12). – С. 14 – 17.

3/ Koziy Mykola, Robotic control module based on biosignals / Koziy Mykola, Inna Bohaichuk // II Biomedical Engineering Seminar, Poznan (Poland), November 17, 2017.

8. Богайчук-Козій Інна Василівна 1. Богайчук  І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: сучасне бачення // Europejskanauka XXI powieką. – Przemyśl: Nauka i studia, травень 2017. – (Materiały XIII międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji; № 10). – С. 61 – 63.

2. Богайчук І. В., Зубков С. В. Пошук оптимального алгоритму нейростимуляції // науково-практичний журнал «Біомедична інженерія». – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», квітень 2017. – (Матеріали першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю). – (Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії; № 4). – С. 15 – 18.

3. Богайчук І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: механізм зворотного зв’язку // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, червень 2017. – (Biological sciences; № 12). – С. 14 – 17.

4. Зубков С. В., Петрикей О., Богайчук-Козій  І. В. Моделювання біологічних об’єктів при розробці пристрою для транскраніальної стимуляції постійним струмом / Станіслав Зубков, Олена Петрикей, Інна Богайчук-Козій // Біомедична інженерія і технологія. – 2019. – № 2. – С. 60-65.

5. Inna Bohaichuk, Neurostimulation with feedback // II Biomedical Engineering Seminar, Poznan (Poland), November 17, 2017.

Публікації аспірантів, які перебувають в академічній відпустці (набір 2016 року):

ПІБ аспіранта Наукові публікації
9. Стасюк Юрій Петрович 1. Mathematical Modeling of Radiofrequency Ablation During Open-Heart Surgery. / Y. Stasiuk, V. Maksymenko, M.Sychyk // Archives of electrical engineering. – 2020. – №69(2) . – P. 423-431.(Scopus, Q3 за рейтингом SJR).

2. Сичик М.М., Стасюк Ю.П. Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом. / М.М. Сичик, Ю.П. Стасюк, М.В. Савкіна, Є.Г. Сорочан, В.Б. Максименко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». – 2016. – №65. – С. 108-118.

3. Сичик М.М., Максименко В.Б., Стасюк Ю.П. Моделювання електричного та термодинамічного впливу радіочастотної абляції на міокард в програмі Comsol Multiphysics 4.3а. / М.М. Сичик, В.Б. Максименко, Ю.П. Стасюк, Є.Г. Сорочан, М.В. Савкіна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – № 5. – С. 37-43.

4. Khudetskyy I., Stasiuk Y. Comparison of High-Frequency Ablation and Convectional –Infrared Coagulation Usagein the Treatment of Arrhythmias During Opened-Heart Surgery. / I. Khudetskyy, Y. Stasiuk, V. Maksymenko, Y. Antonova-Rafi // 15th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, February 26 – March 2, 2019.

5. Патент на корисну модель № 131947. Україна, МПК A61N 1/18 (2006.01). Високочастотний біполярний зонд для абляції на відкритому серці /  І. Ю. Худецький, Ю. П. Стасюк, О. Л. Нікрітін, В. Б. Максименко, Ю. В. Антонова-Рафі. Заявл. 13.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3. (цитується в Scopus).

10. Чорний  Костянтин  В. 1. Chornyi K. The Automated System of Neuromuscular Pathologies Diagnostic and BuildingRehabilitation Programs for Patients After Their Treatment / K. Chornyi, I. Khudetskyy. // Науково-практичний журнал «Біомедична інженерія». – 2017. – №4. – С. 6–8.

2. Чорний К. В. Алгоритми та методи діагностування і побудови реабілітаційних программ при нервово- м’язових захворюваннях / К. В. Чорний, І. Ю. Худецький. // V Українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка». – 2017. – С.83–84.

3. Chornyi K. Robotic hardware and software system for diagnostic and treatment of spine diseases using traction therapy / K. Chornyi, I. Khudetskyy, Y. Antonova-Rafi. // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (IEEE). – 2018.

4. Чорний К. В. МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОБОТИЗОВАНИМ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЕРТЕБРОТЕРАПІЇ / К. В. Чорний, І. Ю. Худецький, Ю. В. Антонова-Рафі. // VІ Українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка». – 2018.

5. Chornyi K. Multifunctional automated rehabilitation complex for patients with spinalpathology  / K. Chornyi, I. Khudetskyy, Y. Antonova-Rafi. // Konferencja Inżynierii Biomedycznej. Poznan. – 2018.

6. Chornyi K. Robotic hardware and software system for diagnostic and treatment of spinediseases using traction therapy / K. Chornyi, I. Khudetskyy, Y. Antonova-Rafi. // 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (IEEE). – 2019.(цитується в Scopus).

7. Analysis of Approaches to Use Wireless Sensors Networks in Design of the Spinal Traction Therapy Systems / K. Chornyi, I. Khudetskyy, Y. Antonova-Rafi. // Problems of Infocommunications. Science and Technology (IEEE). – 2019. (цитується в Scopus).