Ф-Каталоги дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Процедура формування переліку, обрання та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти ФБМІ вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом визначається «Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін факультету біомедичної інженерії«.

Каталоги вибіркових дисциплін cформовані відповідно до порядку, встановленого в Університеті:

 1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 3. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити).

Архів каталогів вибіркових дисциплін 2020-2023 н.р.:

 1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 3. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 4. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 5. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 6. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2022 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 7. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 8. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 9. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 10. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2022 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 11. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 12. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2020 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити);
 13. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити);
 14. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2022 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити);
 15. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити).

Обсяг вибіркової складової для першого (бакалаврського) рівня ВО з циклу професійної підготовки складає не менше 46 кредитів ЄКТС. Обсяг вибіркової складової для другого (магістерського) рівня ВО складає не менш як 22,5 кредитів ЄКТС за освітньо-професійними програмами та не менш як 30 кредитів ЄКТС за освітньо-науковими програмами.


Студенти обирають вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки відповідно до навчальних планів, за якими вони навчаються. Узагальнена інформація щодо вибору студентами дисциплін та формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження відповідних кафедр на наступний навчальний рік:

 1. Підсумки вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки з Університетського каталогу (ЗУ-Каталогу) дисциплін (завантажити) та формування навчальних груп на 2020-2021 н.р. відповідно до рішення какафедри біомедичної інженерії (завантажити);
 2. Підсумки вибору студентами 1 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити);
 3. Підсумки вибору студентами 1 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити);
 4. Підсумки вибору студентами 2 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 3 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити);
 5. Підсумки вибору студентами 2 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 3 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити);
 6. Підсумки вибору студентами 3 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 4 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити);
 7. Підсумки вибору студентами 3 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 4 рік підготовки у 2020-2021 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити);
 8. Підсумки вибору студентами 1 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2 рік підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити: БМ-01, БМ-02);
 9. Підсумки вибору студентами 2 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 3 рік підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити: БМ-91, БМ-92);
 10. Підсумки вибору студентами 2 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 3 рік підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити: БП-91);
 11. Підсумки вибору студентами 3 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 4 рік підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» (завантажити: БМ-81, БМ-82);
 12. Підсумки вибору студентами 3 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 4 рік підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити: БП-81).

Результати вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки відповідно до навчальних планів затверджено протоколом засідання кафедри біомедичної  інженерії №11т від 25.05.2020 року. Списки студентів за вибірковими дисциплінами додаються до протоколу засідання кафедри:

 1. За загальноуніверситетським каталогом вибіркових навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальності 163 — біомедична інженерія і 152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
 2. За факультетським каталогом вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для спеціальності 163 — біомедична інженерія і 152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Підсумки вибору магістрами 1 курсу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на весняний семестр підготовки у 2021-2022 н.р. за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»:

 1. Анкети вибору дисциплін магістрами за освітньою програмою «Медична інженерія» (завантажити: БМ-11мп);

Списки студентів за вибірковими дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки додаються до протоколу засідання кафедри:

 1. За факультетським каталогом вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти для спеціальності 163 — біомедична інженерія.

Узагальнена інформація щодо вибору студентами дисциплін та формування груп для їх вивчення рекомендована до включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження кафедри на 2021-2022 навчальний рік.