Лабораторії стейкхолдерів

У процесі науково-дослідної роботи магістри та аспіранти використовують технічне обладнання науково-дослідних лабораторій стейкхолдерів, в яких проводиться дослідження та навчання здобувачів кафедри біомедичної інженерії відповідно до укладених договорів про наукове співробітництво:

1. Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

У відділі оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова аспірант О.С. Поліщук проводить наукові дослідження з персоніфікованого моделювання штучного кришталика ока людини для імплантації на основі біометра.

Установка УБМ-74 для вакуумного напилення політетрафторетилену на інтраокулярну лінзу

Конфокальний скануючий мікроскоп LSM 510 META для анімації та кількісного аналізу зразків

У процесі наукової роботи аспірант та науковий керівник використовують технологію напилення політетрафторетилену на інтраокулярну лінзу.


2. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова» НАМН України

У відділі інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ аспірант Ю.П. Стасюк досліджує методи радіочастотного коагуляційного впливу при операціях на відкритому серці.

Відділення лікування аритмій з рентген операційною (електроди для абляції)

Система для електро-анатомічного картування серця St. Jude Medical Ensite Velocity

У відділенні лікування аритмій аспіранти та студенти факультету біомедичної інженерії мають доступ до широкого спектру обладнання для радіочастотної абляції провідних шляхів серця.

Операція абляції на серці свинні

Операція зварювання міокарда на серці свинні

У процесі наукової роботи аспірант та науковий керівник використовують технологію абляції додаткових шляхів проведення ЕКГ та ВЧ зварювання живих тканин серця в умовах штучного кровообігу.


3. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України

У відділені діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України аспірантка О.Л. Макеєнко проводить розробку Експертної SMART-системи для обробки КТ-зображень.

Аналіз зображення смарт-системою

КТ-сканер Aquilion TSX — 101A виробництва компанії Toshiba (Японія)

У процесі наукової роботи аспірантка та науковий керівник використовували для отримання КТ знімків легень КТ-сканері Aquilion TSX — 101A виробництва компанії Toshiba (Японія) та програмне забезпечення SPSS, Python, C++.


4. ДУ «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України

У вiддiлі фізики газового розряду і техніки плазми  (підрозділі №56) Національного інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ аспірант Ю.П. Стасюк досліджує методи радіочастотного коагуляційного впливу при операціях на відкритому серці.

Генератор високочастотного струму БТА-300М1

Апарат для конвекційно-інфрачервоної обробки біологічних тканин ТПБ-65Б
Дослідження температури тканин (обладнання для термографії)

Затискачі для коагуляції та ножиці для різання біологічних тканин

У процесі наукової роботи аспірант та науковий керівник використовують технологію абляції додаткових шляхів проведення ЕКГ та ВЧ зварювання живих тканин серця в умовах штучного кровообігу. При цьому використовується лабораторне обадання: генератор ВЧ БТА-300М1, набір оригінальних голчастих електродів для точкової біполярної абляції та затискач для ізоляції легеневих вен.


5. Приватне Київське протезно-ортопедичне підприємство

У стаціонарному відділенні ТОВ «Приватне Київське протезно-ортопедичне підприємство»  аспірантка К.В. Мельник проводить наукове обґрунтування методів проектування, моделювання та виготовлення приймальних гільз при протезуванні нижніх кінцівок.

Приймальні гільзи для протезів нижніх кінцівок

Випробування протезів у стаціонарному відділенні

У процесі наукової роботи аспірантка та науковий керівник використовують технологію математичного моделювання та проектування приймальних гільз при протезуванні нижніх кінцівок.


6. Центр ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху»

У відділенні реабілітація після травм та операцій Центру ортопедичної реабілітації «Майстерня Руху» аспірант Є.В. Сніцар досліджує медико-технічні вимоги до протезів верхніх кінцівок.

Відстеження траєкторії руху протезу

Реабілітаційне обладнання Центру

У процесі наукової роботи аспірант та науковий керівник використовують технічні засоби реабілітації пацієнтів після травм та операцій.


Детальніше про навчально-наукові базами стейкхолдерів.