Cтандарти вищої освіти

Затверджені стандарти вищої освіти вводяться в дію з 2019/2020 навчального року. Тож їх вимоги  враховуються закладами вищої освіти під час розроблення нових освітніх програм та навчальних планів. Стандарти, які розроблялися з весни 2016 року та затверджені раніше документи закладів вищої освіти щодо освітнього процесу залишаються чинними і діють до завершення навчання тих студентів, які були зараховані до затвердження відповідних стандартів.

Стандарти вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

  1. Стандарт вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ( 152_Стандарт вищої_освіти_бак_2018);
  2. Стандарт вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Стандарт вищої_освіти_бак_2018).

Стандарти вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

  1. Стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка зі спеціалізації – біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (152_Стандарт вищої_освіти_маг_2019);
  2. Стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Стандарт вищої_освіти_маг_2019).

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

  1. Проект стандарту вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія  (163_Стандарт вищої_освіти_PhD_2019).
  2. Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія  (163_Стандарт вищої_освіти_PhD_2021).
  3. Відгуки рецензентів на стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Відгуки_рецензентів_PhD_2019).

З метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, та іншими юридичними і фізичними особами використовується Національна рамка кваліфікацій.