Силабуси дисциплін 2020

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програмам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено у Загальноуніверситетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №5 від 23.01.2020 р.).

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  8 від 30.03.2020 р.).

Шифр

Назва дисципліни

Назва кафедри

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 1 Україномовні навчальні дисципліни. Культура наукового технічного мовлення фахівця Кафедра української мови, літератури та культури
ЗО 2 Історичні навчальні дисципліни. Україна в контексті історичного розвитку Європи Кафедра історії
ЗО 3 Фізичне виховання Кафедра спортивного вдосконалення
ЗО 4 Іноземна мова-1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
ЗО 7 Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Вища математика-2. Інтегральне  числення функцій дійсної змінної Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
ЗО 8 Фізика-1. Фізична елетроніка. Механіка Кафедра загальної і теоретичної фізики
ЗО 9 Біохімія-1. Біоорганічна хімія Кафедра біомедичної інженерії
Біохімія-2. Біохімія Кафедра біомедичної інженерії
ЗО 10 Основи інформатики Кафедра біомедичної кібернетики
ЗО 12 Вступ до фаху. Основи біомедичної внженерії

Вступ до фаху. Біомедична етика

Кафедрабіомедичної інженерії
ЗО 13 Інженерна та комп’ютерна графіка Кафедранарисної геометрії, інженерн. та комп’ютерної графіки
ЗО 14 Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 3 Фізичне виховання Кафедра спортивного вдосконалення
ЗО 4 Іноземна мова-1.Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
ЗО 7 Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
ЗО 8 Фізика-2. Квантова фізика. Оптика Кафедра загальної і теоретичної фізики
ЗО 17 Матеріалознавство та конструкційні матеріали Кафедра біомедичної інженерії
ЗО 18 Електротехніка та електроніка Кафедра теоретичної електротехніки
ЗО 11 Біофізика. Біоелектромагнітна взаємодія Кафедра біомедичної інженерії

1.2. Дисципліни професійної підготовки

ПО 1 Механіка Кафедра біомедичної інженерії
Механіка (Курсова робота) Кафедра біомедичної інженерії
ПО 3 Об’єктно-орієнтоване програмування (С++) Кафедра біомедичної інженерії
ПО 12 Біоматеріали та біосумісність (Силабус, Syllabus) Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

2. Вибіркові дисципліни

2.1. Дисципліни  з загальноуніверситетського Каталогу

ЗВ 1 Навчальні дисципліни  з філософії  1 ЗУ-Каталог
Вступ до філософії Кафедра філософії
Загальна теорія розвитку Кафедра філософії
Логіка Кафедра філософії
Філософські основи наукового пізнання Кафедра філософії
Logic Кафедра філософії
ЗВ 2 Навчальні дисципліни з психології  2 ЗУ-Каталог
Психологія Кафедра психології та педагогіки
Психологія конфлікту Кафедра психології та педагогіки
Соціальна психологія Кафедра психології та педагогіки
ЗВ 3 Навчальні дисципліни з екологіїї  3 ЗУ-Каталог
Екологізація виробництва та «зелені технології» Кафедра геоінженерії
Екологічний менеджмент Кафедра геоінженерії
Інженерна екологія Кафедра геоінженерії

2.2. Дисципліни  з факультетського/кафедрального  Каталогів

ПВ 1 Навчальні дисципліни ОК-1 з Ф-Каталогу
Кількісна фізіологія Кафедра біомедичної інженерії
Системна фізіологія Кафедра біомедичної інженерії
Основи медичної хімії та біофармації Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 3 курсу (за навчальним планом 2018 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни базової підготовки

ЗО 9 Електротехніка та електронні прилади-3. Аналогова схемотехніка Кафедраелектронної інженерії

1.2. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

3В 5 Навчальні дисципліни з психології
Психологія Кафедра психології та педагогіки
ЗВ 6 Навчальні дисципліни з права
Підприємницьке право Кафедра господарського та адміністративного права
Право в галузі реклами та PR Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Правові основи інформаційної безпеки Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Правознавство Кафедра господарського та адміністративного права
Трудове право Кафедра господарського та адміністративного права
Я маю право Кафедра публічного права
Business Law Кафедра господарського та адміністративного права
ЗВ 8 Іноземна мова-2. Іноземна мова професійного спрямування
Англійська мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Німецька мова професійного спрямування Кафедра теорії та практики та перекладу німецької мови
Французька мова професійного спрямування Кафедра теорії та практики перекладу французької мови

2. Дисципліни професійної підготовки

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

ПО 2 Спеціальні питання вищої математики. Основи дискретної математики Кафедра математичних методів захисту інформації
ПО 4 Основи біомедичної інженерії-2. Біомедична механіка Кафедра біомедичної інженерії
Основи біомедичної інженерії-3. Біофізичні перетворювачі Кафедра біомедичної інженерії
ПО 5 Біотермодинаміка та масоперенос (Силабус, Syllabus) Кафедра біомедичної інженерії
ПО 6 Основи клінічної інженерії та радіології-1. Основи конструювання та проектування. Єдина система технічної документації Кафедра біомедичної інженерії
ПО 7 Цифрова схемотехніка Кафедра біомедичної інженерії
Цифрова схемотехніка. Курсова робота Кафедра біомедичної інженерії

2.2. Дисципліни професійної та  практичної підготовки (за вибором студентів)

ПВ 4 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики
Методи та засоби діагностики-1. Лабораторна аналітична техніка Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики-1.  Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики-1.  Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 5 Навчальні дисципліни з медичної статистики
Медико-біологічна статистика -1. Медична статистика Кафедра біомедичної інженерії
Медико-біологічна статистика -1. Медичні інформаційні системи Кафедра біомедичної інженерії
Медико-біологічна статистика -1. Статистичні методи в біомедичних дослідженнях Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 6 Навчальні дисципліни з теорії автоматичного керування
Теорія автоматичного керування Кафедра біомедичної інженерії
Проектування систем автоматичного контролю і керування Кафедра біомедичної інженерії
Технології біомедичних продуктів

Технології біомедичних продуктів (Курсова робота)

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
КР 6 Курсова робота з теорії автоматичного керування
Теорія автоматичного керування (Курсова робота) Кафедра біомедичної інженерії
Проектування систем автоматичного контролю і керування (Курсова робота) Кафедра біомедичної інженерії
Технології біомедичних продуктів (Курсова робота) Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
ПВ 7 Навчальні дисципліни з технології створення програмних продуктів
Технологія створення програмних продуктів Кафедра біомедичної інженерії
Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення Кафедра біомедичної інженерії
Веб-технології та веб-дизайн Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 8 Навчальні дисципліни з теорії біомедичних сигналів
Теорія біомедичних сигналів Кафедра електронної інженерії
Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень Кафедра електронної інженерії
Промислова фармація Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 4 курсу (за навчальним планом 2017 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни базової підготовки

6 / ІІ Мікропроцесорна техніка (Силабус, Syllabus) Кафедра біомедичної інженерії
7 / ІІ Біомедичні прилади, апарати і комплекси-1. Діагностична техніка Кафедра біомедичної інженерії
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-2. Аналіз і проектування електронної медичної техніки Кафедра біомедичної інженерії
8 / ІІ Охорона праці та цивільний захист Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
9 / ІІ Економіка і організація виробництва Кафедра теоретичної та прикладної економіки

1.2. Дисципліни базової підготовки(за вибором студентів)

2 / ІІІ Переддипломна практика Кафедра біомедичної інженерії
3 / ІІІ Дипломне проектування Кафедра біомедичної інженерії

1.3. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

9 / ІV Іноземна мова професійного спрямування
Англійська мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3
Німецька мова професійного спрямування Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Французька мова професійного спрямування Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

2. Дисципліни професійної підготовки

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

5 / с Основи клінічної інженерії та радіології — 3. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання Кафедра біомедичної інженерії
Основи клінічної інженерії та радіології — 4. Радіаційна безпека і дозиметрія Кафедра біомедичної інженерії
6 / с Біотермодинаміка та масоперенос -2. Методи та засоби фізіотерапії Кафедра біомедичної інженерії

2.2. Дисципліни професійної та  практичної підготовки (за вибором студентів)

2/св-1 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики -1
Методи та засоби діагностики — 1. Лабораторна аналітична техніка Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики — 1.  Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики — 1. Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень Кафедра біомедичної інженерії
2/св -2 Навчальні дисципліни з методів та засобів діагностики -2
Методи та засоби діагностики — 2. Методи та засоби діагностики патології людини Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики — 2. Система управління якістю в медицині Кафедра біомедичної інженерії
Методи та засоби діагностики — 2. Функціональна діагностика Кафедра біомедичної інженерії
4 /св Навчальні дисципліни з математичного моделювання біомедичних процесів і систем
Математичне моделювання біомедичних систем Кафедра біомедичної інженерії
Проектування медичних інформаційних систем (4св)

Проектування медичних інформаційних систем (пв8)

Кафедра біомедичної інженерії
Багатовимірний статистичний аналіз Кафедра біомедичної інженерії

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  8 від 30.03.2020 р.).

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Шифр Назва дисципліни

Назва кафедри

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1. Дисципліни загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство -1. Право інтелектуальної власності Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності, ФСП
Інтелектуальна власність та патентознавство -2. Патентознавство та набуття прав Кафедра конструювання верстатів і машин, ММІ
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток Кафедра математичних методів системного аналізу, ІПСА
ЗО 3 Практикум іншомовного наукового спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
ЗО 4 Розробка стартап-проектів Кафедра менеджменту
ЗО 5 Медична фізика Кафедра біомедичної інженерії
ЗО 6 Системи відображення біомедичної інформації (РНП, Syllabus) Кафедра біомедичної інженерії
Системи відображення біомедичної інформації. Курсова робота Кафедра біомедичної інженерії

1.2. Дисципліни професійної підготовки

ПО 1 Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології Кафедра біомедичної інженерії
ПО 2 Медичні мікропроцесорні системи (РНП, Syllabus) Кафедрабіомедичної інженерії

1.3. Дослідницький (науковий) компонент

ПО 4 Наукова робота за темою магістерської дисертації. 1. Основи наукових досліджень Кафедра біомедичної інженерії
Наукова робота за темою магістерської дисертації. 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Кафедра біомедичної інженерії

2. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни  з факультетського/кафедрального  Каталогів

ПВ 1 Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу
Телемедицина та комп’ютерні мережі Кафедра біомедичної інженерії
Проектування комп’ютерних мереж Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 2 Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу
Штучні органи (РНП) Кафедра біомедичної інженерії
Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 3 Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу
Ендо- та екзопротезування Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка Кафедра біобезпеки та здоров’я людини
ПВ 4 Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу
Біоматеріали і біотехнології Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
Фізіотерапевтичні медичні прилади Кафедра біомедичної інженерії
ПВ 5 Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу
Електронні сенсори та біочіпи Кафедра мікроелектроніки
Біофотоніка та наноелектроніка Кафедра мікроелектроніки

 Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.3. Дослідницький (науковий) компонент(за вибором студентів)

ПО 5 Практика Кафедра біомедичної інженерії
ПО 6 Виконання магістерської дисертації Кафедра біомедичної інженерії

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  8 від 30.03.2020 р.).

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-науковою програмою «Біомедична інженерія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Шифр Назва дисципліни

Назва кафедри

 Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2020 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.1.1. Дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями 

ЗО 1 Філософські засади наукової діяльності — 1. Науковий світогляд та етична культура науковця Кафедра філософії
Філософські засади наукової діяльності — 2. Філософська гносеологія та епістемологія Кафедра філософії

1.1.2. Дисципліни для здобуття мовних компетентностей

ЗО 2 Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова наукової комунікації Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

2. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

В 1 / 1 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Серцево-судинна інженерія Кафедра біомедичної інженерії
Зварювання біологічних тканин Кафедра біомедичної інженерії
Тканинна інженерія Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2019 року)

1. Обов’язкові дисципліни

1.2.1.Дисципліни для  здобуття глибинних  знань зі спеціальності  

ЗО 3 Біомедична інженерія та технології (РНП) Кафедра біомедичної інженерії

1.2.2.Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

ПО 1 Організація науково-інноваційної діяльності (РНП) Кафедра біомедичної інженерії
ПО 2 Педагогічна практика (РНП) Кафедра біомедичної інженерії

2. Вибіркові дисципліни

2.2. Дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

В 1 / 2 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Серцево-судинна інженерія — 2. Технічні засоби досліджень Кафедра біомедичної інженерії
Зварювання біологічних тканин — 2. Технічні засоби досліджень Кафедра біобезпеки і здоров’я людини
Тканинна інженерія — 2. Технічні засоби досліджень Кафедра трансляційної медичної біоінженерії
В 2 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Лікувальна медична техніка Кафедра біомедичної інженерії
Протезування та штучні органи Кафедра біобезпеки і здоров’я людини
Біомедичні прилади та системи (РНП) Кафедра біомедичної інженерії
Проблеми розробки та випробування біопрепаратів Кафедра трансляційної медичної біоінженерії