Наукові проекти кафедри

На кафедрах факультету Біомедичної інженерії та в науково-навчальному Центрі «Серцево-судинної інженерії» з 2011 по 2019 н.р. виконувались науково-дослідні роботи з удосконалення існуючих методів лікування та експрес-діагностики, і розробки нових неінвазивних методів діагностики.

Детальніше


Назва НДР: №НУ/9-2011 «Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (№ д/р 0111U009102).

Категорія роботи: за програмою «Наука в Університетах».
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


Назва НДР: № 2318-Ф «Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання» (№ д/р 0110U001467).

Категорія роботи: фундаментальна.
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


Назва НДР: № 2613-Ф «Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик» (№ д/р 0113U002334).

Категорія роботи: фундаментальна.
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Максименко В.Б.

Детальніше


Назва НДР: № 2613-Ф «Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну» (№ д/р 0113U005547).

Категорія роботи: фундаментальна.
Керівник науково-дослідної роботи: д.м.н., професор Яценко Валентин Порфирович.

Детальніше


Назва проекту: EUMLS «Порядкові часові ряди та їх застосування для аналізу ЕЕГ/ЕКГ-сигналів» (Номер гранту PIRSES-GA-2011-295164-EUMLS).

Координатор проекту: Університет м. Любек (ФРН).
Керівник проекту: д.б.н., с.н.с. Настенко Є.А.

Детальніше


Назва проекту: TEMPUS «Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства» (Номер проекту 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPGR).

Координатор проекту: Університет Патра, Греція.
Керівник проекту: д.т.н., проф. Ніколас Паллікаракіс (Nicolas Pallikarakis).

Детальніше


Назва НДР:  № 466/2020Т  від 11 листопада  2020 р. «Розробка програмно-апаратного комплексу для конструювання і випробування аортальних біологічних протезів клапанів серця» (№ д/р 0120U105767).

Категорія роботи: комплексні інженерні послуги.
Керівник науково-дослідної роботи: д.т.н., доц. Шликов Владислав Валентинович.

Анотований звіт

Детальніше


Докторська дисертація на тему «Інформаційна технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах регульованого охолодження та зігрівання під час штучного кровообігу» у вигляді рукопису за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика, 02 жовтня 2019 року, протокол № 9.

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.03 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, м. Київ.

Виконавець: к.т.н., доцент Шликов Владислав Валентинович
Науковий консультант: д.м.н., професор Максименко В.Б .

Дисертація

Автореферат

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України за адресою: 03187, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.