Лабораторія медичної інженерії

У лабораторії медичної інженерії завдяки виконанню практичних і лабораторних робіт студенти набувають наступні спеціальні знання: здатність застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення, обирати конструктивні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів.

Загальний вигляд науково-навчальної лабораторії медичної інженерії

Устаткуванням для проведення наукової роботи магістрів та аспірантів

Робочі місця в лабораторії комп’ютеризовані та підключені до Інтернету. На всіх робочих місцях є відповідне технічне устаткування: цифрові комп’ютерні осцилографи, джерела живлення, вимірювачі напруги, струму, генератори електричних сигналів.

Технічне обладнання робочого місця аспіранта в лабораторії медичної інженерії

Аспіранти І.В. Козій-Богайчук і М.І. Козій в лабораторії медичної інженерії

У навчальному процесі використовується 3D-принтер Anet-A6 з програмним забезпеченням ScetchUp, який зібрано та налагоджено лаборантом кафедри А.М. Левченко. Для друку деталей з пластику ПЛА у 3D-принтері використовуєтся метод пошарового створення фізичного об’єкта за цифровою 3D-моделлю в Simplify3D.

Робоче місце студента за ЗD-принтером Anet-A6 під час створення цифрової 3D-моделі в Simplify3D 3D-принтер Anet-A6 під час друку макету деталі за цифровою 3D-моделлю в Simplify3D

Лабораторія оснащена для проведення занять бакалаврів та магістрів і наукової роботи аспірантів технічним устаткуванням:
— УЗІ-сканер компанії «Кранцбюллер»;
— Доплерівський канал 8 МГц;
— Пульсоксиметри;
— Електрокардіографи вітчизняний та виробництва США;
— Міо- та нейростимулятори;
— Канали вимірювання тиску та температури приліжкових моніторів;
— Фонокардіографічні канали;
— 3D-принтер;
— Фантом для доплерівського каналу;
— Аналізатор спектру ВЧ «HAMEG» (3ГГц) з комплектом антен;
— Генератор-осцилограф та аналізатор спектру НЧ «Welleman» (12МГц);
— Цифровий широкосмуговий осцилограф (45МГц);
— Еквівалент мережі;
— Лабораторні джерела живлення;
— Спеціальне ізольоване джерело живлення змінного струму;
— Персональні комп’ютери;
— Муьтиметри;
— Паяльне устаткування.

Практичні, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які виконуються студентами, магістрами та аспірантами кафедри забезпечують поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та здобуття навичок: використання теоретичних знань для вирішення практичних задач, вимірювання метрологічних параметрів приладів та апаратів для дослідження дихальної системи, практичного використання пакету МС-12 в розв’язанні задач, пов’язаних з моделюванням фізіологічних процесів людини.

Додаткова інформація: