Практика

Студенти та аспіранти кафедри біомедичної інженерії проходять практику на провідних підприємствах і науково-дослідних установах України з якими підписані договори про наукове співробітництво:

 1. Договір № 347/15 про науково-технічне навчальне співробітництво між Київським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 19.09.2017, діє до 31.12.2021 р.).
 2. Договір про співпрацю між факультетом Біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Інститутом вертебрології та реабілітації (від 30.10.2015, діє протягом 5 років).
 3. Договір № 308/15 про спільну науково-навчальну та практичну діяльність ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» та Факультетом біомедичної інженерії Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (договір від 15.01 2018, діє до 2021 р.).
 4. Договір №350/18 про науково-технічне та навчальне співробітництво між ТОВ «Без обмежень» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від  19.03 2018, діє до 31.12.2021 р.).
 5. Договір № 337 про науково-технічне та навчальне співробітництво Факультет біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕНТЕХ» (від 19.03.2018, діє протягом 5 років).
 6. Договір про співробітництво між Державною установою Національним Інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ( від 10.04.2014р. строком на п’ять років).
 7. Договір про співробітництво між Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 18.04.2014р. строком на п’ять років).
 8. Договір про співробітництво між Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 02.06.2015р. до 02.06.2020р.).
 9. Договір №4/8-0908 про співробітництво між Національним  інститутом раку  МОЗ України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 08.09.2008р.).
 10. Договір про співробітництво між Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ( від 24.04.2014р.).
 11. Договір про співробітництво між ДУ Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. С.Г. Яновського та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 21січня 2014р.).
 12. Договір про співробітництво між Науково-практичним центром дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (від 16.04.2014р.).

Використовуючи унікальні характеристики виробничо-технічної бази стейкходерів та матеріаьно-технічної бази кафедри студенти мають змогу виконувати науково-дослідні роботи у відповідності до інтересів і схильностей.