Співпраця з НАМН України

Постанова Національної академії медичних наук України щодо співпраці установ НАМН України та КПІ ім. Ігоря Сікорського з підготовки інженерних кадрів та перспектив впровадження інформаційних технологій у розвиток медичної науки і охорони здоров’я передбачає наступні напрями співпраці (завантажити):

  1. Науково-технічний супровід з боку НТУУ «КПІ ім Ігоря Сікорського» програмного та математичного забезпечення наукових установ НАМН України для обробки наукових даних, комп’ютерного моделювання біологічних процесів та морфо-функціональних систем людського організму.
  2. Цільова підготовка для наукових установ НАМН України інженерних кадрів із розробки та застосування інформаційних технологій, а також експлуатації і ремонту складної і комп’ютеризованої медичної техніки та впровадження пов’язаних з нею лікувально-діагностичних методів.
  3. Спільна організація курсів підвищення інженерно-технічної та комп’ютерної грамотності для лікарів, які експлуатують складне електронне обладнання, променеву техніку, системи підтримки життєдіяльності високого технічного ризику, спеціальне комп’ютерне та програмне забезпечення.
  4. Впровадження технологій комп’ютерного дизайну та виготовлення медичного інструментарію, виробів і матеріалів медичного призначення шляхом створення спільних лабораторій та медико-інженерних наукових колективів із залученням талановитої молоді.

Додаткова інформація: