Роз’яснення авторам публікацій

До уваги бажаючих розмістити статті у науковому фаховому журналі «Біомедична інженерія і технологія»:

— До друку приймаються матеріали від викладачів кафедр ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також від викладачів інших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та осіб інших навчальних закладів, що відповідають науковій спеціалізації журналу.

Процедура розгляду публікацій, які подаються до журналу, наступна:

1) Автори ОБОВ’ЯЗКОВО надають при поданні публікації до журналу:

— відомості про себе (ПІБ повністю, місце роботи, посада, вчене звання та ступінь),
— назву журналу, до якого подається публікація,
— назву статті (тези доповіді тощо),
— адресу електронної пошти для переписки!

2) До поданої публікації в редакцію журналу «Біомедична інженерія і технологія» додається РЕЗОЛЮЦІЯ КАФЕДРИ щодо доцільності опублікування:

«Стаття (тези доповіді на конференції, тощо) розглянута (ті) на засіданні кафедри повна назва кафедри та рекомендована (ні) до опублікування в засобах масової інформації назва країни (обов’язково),
Протокол № _____ від «_____» __________20___р.
Секретар кафедри __________ (підпис, ПІБ).

3) Подана публікація проходить подвійне сліпе рецензування експертами журналу, про результати якого авторів сповіщає технічний секретар журналу

Контактна інформацію для авторів публікацій:

Овчаренко Наталія Володимирівна – технічний секретар журналу,
пошта: biomedtechnolog@gmail.com
тел. 066-252-82-24

4) Після виконання п.1 і п.2 і отримання позитивних рецензій від експертів журналу, публікація надходить до Експертної комісії факультету біомедичної інженерії (якщо серед авторів публікації НЕМАЄ викладачів факультету біомедичної інженерії, тоді автори публікації надають ЗОВНІШНІЙ ВИСНОВОК експертної комісії від своєї ДУ чи іншого факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Експертна комісія факультету збирається ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ у п’ятницю, яка передує дню проведення ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ (останній понеділок кожного місяця), і надає поданим публікаціям висновки про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації України:
— Секретар експертної комісії готує 3 примірники Висновку (1 екземпляр для відділу РСО, 2 — залишається у секретаря експертної комісії, 3 — надходить до журналу),
— Надає 3 примірники Висновку на підпис членам комісії та декану факультету ФБМІ.

УВАГА:
— Експертна комісія факультету РОЗГЛЯДАЄ ТІЛЬКИ ПУБЛІКАЦІЇ, до числа авторів яких входять викладачі, аспіранти та студенти факультету біомедичної інженерії!
— якщо СТАТТЮ ПОДАНО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ, ОБОВ’ЯЗКОВО НАДАЄТЬСЯ ПЕРЕКЛАД ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ, який долучається до публікації у роздрукованому вигляді!
— якщо НА ПУБЛІКАЦІЮ НЕ НАДАНО ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ, ВОНА НЕ МОЖЕ БУТИ ОПУБЛІКОВАНОЮ, а видання публікації переноситься у запланований наступний номер журналу!
— якщо АВТОРИ НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ ТЕРМІНІВ ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ до експертної комісії, або не встигли подати матеріали на розгляд експертної комісії, але їм потрібно, щоб публікація увійшла у поточний номер журналу, тоді:
а) експертна комісія розгляне цю публікацію позапланово,
б) секретар комісії надішле авторам готовий текст експертного висновку для їх публікації, який вони роздрукують,
в) підписи членів експертної комісії та декана з печаткою факультету АВТОРИ ЗБИРАТИМУТЬ САМОСТЙНО.

Контактна інформація секретаря експертної комісії:

Бритва Надія Олександрівна – секретар експертної комісії,
пошта: nadia.nadejda@ukr.net
тел. 066-755-60-78

5) Після оформлення ВИСНОВКІВ, секретар експертної комісії інформує про це авторів:

ТЕКСТ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОР ДРУКУЄ САМОСТІЙНО для подання у Відділ Режимно-секретного органу, і САМОСТІЙНО забирає 3 примірника експертних висновків на кафедрі у каб. 4-11 у Андреєва Петра Івановича (вул. Янгеля 16/2).
— один з авторів САМОСТІЙНО ЗАВЕРШУЮЄ ОФОРМЛЕННЯ висновків (3 примірники), підписавши їх у Департаменті інновацій та трансферу технологій (Оксана Юрчишин, тел. 044-204-81-18, пошта urchyshynoks@ukr.net, 1 корпус, каб. 130) та Відділі Режимно-секретного органу (РСО, тел. 044-223-61-29, 1 корпус, каб. 273 або 275-а).
— Залишає ДВА оформлених експертних висновки на кафедрі у каб. 4-11 у Андреєва Петра Івановича (вул. Янгеля 16/2), якщо автори подають статтю у журнал «Біомедична інженерія і технологія» і журнал «Innovative Biosystems and Bioengineering».
АБО залишає ОДИН оформлений експертних висновок на кафедрі у каб. 4-11 у Андреєва Петра Івановича (вул. Янгеля 16/2), якщо автори подають статтю у зовнішній журнал, а ДРУГИЙ примірник висновку забирає автор для подання у будь-який зовнішній журнал.

6) Після виконання п.1-5 та прийняття статті до публікації в журналі:
— технічний секретар журналу надсилає авторам ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР на використання твору,
авторську декларацію, квитанцію на сплату благодійного внеску.
— автори ПІДПИСУЮТЬ ці документи та НАДСИЛАЮТЬ іх технічному секретарю журналу на електрону адресу: biomedtechnolog@gmail.com!

Додаткова інформація:
— Зареєструвати публікацію можна на САЙТІ ЖУРНАЛУ «Біомедична інженерія і технологія», який має статус наукового фахового журналу зі спеціальності 163 Біомедична інженерія та спеціальності 122 Комп’ютерні науки: http://biomedtech.kpi.ua
— Завантажити процедуру розгляду публікацій, які подаються до наукового фахового журналу «Біомедична інженерія і технологія», можна за посиланням: http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/09/Publication-review-procedure.pdf
— Зразок оформлення висновку про публікацію:
http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/09/Example-conclusion-about-publication.docx
— Зразок оформлення публікації до журналу «Біомедична інженерія і технологія»:  http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/09/Example-design-publication.docx