Роботи аспірантів

Науково-технічні розробки аспірантів факультету біомедичної інженерії приймають участь та займають призові місця на міжнародних конкурсах наукових робіт:

1. Науковий проект аспіранта Данила Інтелегатора на тему «Балансувальна платформа зі зворотнім біологічним зв’язком для реабілітації на етапі протезування» отримав перемогу з номінації “За найкраще технологічне рішення” на фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge – 2018». Проект був відмічений головою журі конкурсу Віком Корсаком та китайською фінансовою компанією “Golden EGG”.

Автори проекту: співробітники кафедри біобезпеки і здоров’я людини – проф., д.м.н. Ігор Худецький, доц., к.т.н. Юлія Антонова-Рафі, аспірант кафедри біомедичної інженерії – Данило Інтелегатор.

Науковий проект є результатом тісної співпраці факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського з Київським казенним експериментальним Протезно-ортопедичним підприємством та його співробітниками. Саме там і опробовуються такі апарати. Більшість конструктивних рішень захищені патентами.

Схема балансувальної платформи

Пристрій «Балансувальна платформа для реабілітації інвалідів з ампутацією нижніх кінцівок» містить платформу, що спирається на опорну плиту з опуклою поверхнею з можливістю нахилу у будь якому напрямку, та датчики для вимірювання кутового зміщення платформи з можливістю обробки даних на мікропроцесорному вузлі, з’єднаного з комп’ютером через стандартний інтерфейс, додаткові сенсори: датчики ваги пацієнта, датчик прискорення з можливістю демонстрації показників цих датчиків та датчик кутового зміщення на спеціальному екрані з можливістю зберігання і порівняння результатів (після обробки спеціальною комп’ютерною програмою) у динаміці.

Детальніше про науковий проект «Балансувальна платформа зі зворотнім біологічним зв’язком для реабілітації на етапі протезування».


2. Науково-дослідна робота «Електрохірургічні інструменти для малоінвазивних та ендоскопічних операційних втручань» за участю аспіранта Ю. П. Стасюка стала переможцем конкурсу стартапів на VI Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge – 2017».

Автори проекту – співробітники та студенти факультету, лікарі та співробітники інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України – проф., д.м.н. Худецький І. Ю (керівник проекту), доц., к.ф.-м.н. Соломін А.В. (відповідальний виконавець), д.м.н. Сухін І. А., лікар ендоскопіст вищої кваліфікації Опарін С. О. ,доц., к.т.н. Антонова-Рафі Ю. В., с.н.с., канд. фіз.-мат. наук Зельніченко О. Т., аспірант Стасюк Ю. П.

В проекті  «Електоротермохірургічні інструменти для малоінвазивних та ендоскопічних оперативних втручань» представлені нові інструменти, які  дозволяють зупиняти кровотечу і одночасно робити дезінфекцію рани. В комплекті також передбачені біполярні не гнучкі зонди діаметром 4 мм та конвекційно-інфрачервоний інструмент для здійснення хірургічних маніпуляцій відповідно через порти 5 мм і 10 мм при проведенні ендоскопічних оперативних втручань.

Апаратура для ендоскопічної коагуляції судин і зварювання судин із застосуванням високочастотного струму

Зонди можуть бути підключені до високочастотного електрохірургічного  коагулятора типу ЕК-300-м1 «ПАТОНМЕД», ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД», БТА-300 «ПАТОНМЕД» або аналогічних за характеристиками апаратів з застосуванням необхідних перехідників. Електроди виконано з композитного сплаву, наприклад Cu+Мо. Усі вільні поверхні інструмента, крім біполярного електрода і контактних штирів, вкриті шаром електроізоляційного матеріалу.

Детальніше про науковий проект «Електоротермохірургічні інструменти для малоінвазивних та ендоскопічних оперативних втручань».


3. Науковий проект «Двоканальний біполярний нейростимулятор» за участю аспірантів М.І. Козій та І.В. Богайчук-Козій увійшов до переможців фестивалю  інноваційних проектів «Sikorsky Challenge – 2016».

Автори проекту: проф. Максименко В.Б. – декан факультету біомедичної інженерії, Зубков С.В. – ст. викладач кафедри біомедичної інженерії, Джанов С.О. – співвиконавець, керівник фірми «Фабрика розумних рішень», Козій М.І. Богайчук-Козій І.В. – аспіранти кафедри.

Метою проекту є розробка двоканального біполярного нейростимулятора для відновлення центральної регуляції різних функцій організму у широкому спектрі неврологічних захворювань з використанням транскраніальної та трансвертебральної мікрополярізації.

У результаті виконання наукового проекту виготовлено 2 прототипи нейростимулятора, проведені попередні технічні та медичні  випробовування прототипу, розроблено комплект конструкторської документації в об’ємі технічного проекту; змодельовано дизайн-проект майбутнього серійного виробу.

Корпус та внутрішні елементи двоканального біполярного нейростимулятора

Виконані дослідження підтвердили високу ефективність методу біполярної нейростимуляції при лікуванні неврологічних хворих з патологією рухів, затримкою психічного розвитку, порушенням мови, зору, епілепсії та ін.

Детальніше про науковий проект «Двоканальний біполярний нейростимулятор» .