Лабораторія зварювання живих тканин

Напрямком наукової діяльності лабораторії зварювання живих тканин є навчання студентів та аспірантів методам високочастотного зварювання, коагуляції та різання біологічних тканин.

Діяльність навчальної лабораторії пов’язання з прототипування експериментальних зразків інструментів для високочастотної електротермохірургії та дослідженням їх впливу на біологічні тканини.

Обладнання лабораторії зварювання живих тканин (ВЧ генератор Патонмед  ЕКВЗ-300)

Аспірант Ю.П. Стасюк досліджує структуру біологічних зразків клітинних препаратів

Обладнання лабораторії включає: ВЧ генератор компанії Патонмед марки ЕКВЗ-300; дослідний прототип ВЧ генератора із монітором для досліджень характеристик струму в колі генератор-біологічна тканина (сили струму, напруги та опору); біполярні інструменти для електротермічного зварювання, різання та коагуляції біологічних тканин; осцилограф СІ-68.

Технічне обладнання лабораторії використовується студентами і аспірантами кафедри та факультету біомедичної інженерії для проведення своїх наукових досліджень і розробок під час виконання дипломних робіт та в науково-дослідній роботі.

Додаткова інформація: