Наукова співпраця

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження виконуються з використанням складної сучасної медичної техніки, яка потребує інженерно технічного персоналу із спеціальною медико-інженерною освітою.

На кафедрі біомедичної інженерії запроваджено європейську систему комплексної міждисциплінарної медико-інженерної освіти інженерів для медичних установ. Це є першим кроком до вирішення існуючих в охороні здоров’я інженерних проблем, що передбачає залучення до наукової співпраці партнерів.