Матеріально-технічне забезпечення

У навчальних лабораторіяхкафедри встановлено: комутатори – 2 шт.; комп’ютери – 28 шт., та інша технічна апаратура для дослідницької діяльності:

№ з/п Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа Назва дисципліни за навчальним планом Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1 2 3 4
1. 4-19 Лабораторія зварювання живих тканин 19,7 кв.м. Електронні сенсори та біочіпи;

Біоніка, біокібернетика та робототехніка

ВЧ генератор Патонмед  ЕКВЗ-300 – 2 шт.

Комп’ютер IntelPentium 4 Processor 2.0 ГГц – 2 шт.

Осцилограф двоканальний СІ-68 – 1шт.

2. 5-21 Лабораторія біоматеріалів 28,6 кв.м. Медична фізика;

Клітинна і тканинна інженерія

Лабораторний мікроскоп NikonEclipseE100 – 1 шт.

Учбовий світлооптичний одно окулярний мікроскоп – 9 шт.

Комп’ютери IntelPentium 4 Processor 2.0 ГГц – 1 шт.

3. 4-23 Комп’ютерний клас 40,7 кв.м. Телемедицина та комп’ютерні мережі;

Застосування професійного програмного забезпечення в біомедичній інженерії;

Медичні мікропроцесорні системи;

Цифрова обробка і аналіз сигналів в біомедичних системах;

Проектування біотехнічних систем

Комп’ютер (ноутбук) LenovoB570 – 10 шт.
4. 4-07 Лабораторія систем біомедичної електроніки 20,3 кв.м. Медичні мікропроцесорні системи;

Електронні сенсори та біочіпи;

Біоніка, біокібернетика та робототехніка

Комп’ютер IntelPentium 4 Processor 1.7 ГГц – 5 шт.;

Пристрій для моделювання NI ELVIS II (#780381) – 2 шт.

Відладочний модуль TMDS DSK 6455 – 5 шт.

Програмно-технічний комплекс для імітації об’єктів – 9 шт.;

Імітатор об’єктів SimSys/USB 6009 – 1 шт.;

Зовнішній модуль програмного вводу/виводу m-DАQ14 – 1шт.;

Осцилограф цифровий SiglentSDS 1022DL – 5шт.

5. 4-11 Лабораторія медичної інженерії 15,3 кв.м. Проектування біотехнічних систем;

Біомедична наноелектроніка

Аналізатор спектра HM5510 – 1 шт.;

Вимірювач потужності Boonton Electronics 4241– 1шт.

Еквівалент мережі HM 6050-2 (Line Impedance Stabilization Network) – 1 шт.;

Набір пробників Hameg HZ530 EMV Near-fieldprobeSet 1GHz  – 1 шт.;

3D-принтер Pharmlab 1+ – 1шт.;

3D-принтер WanhaoDuplicator i3 – 1 шт.

6. 4-17 Лабораторія серцево-судинної інженерії

13,9 кв.м.

Науково-дослідна практика;

Інженерний супровід технологій охорони здоров’я

Камера FLIR i7 – 1 шт.;

SDM23 монітор артеріального тиску та електрокардіо сигналів – 1 шт.;

УЗД-комплекс KranzbuhlerSonoScope 30 – 1 шт.

7. 1-07 Лабораторія біоінженерії  27,6 кв.м. Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології Комплекс медичний діагностичний телеметричний транс-телефонний «ЕкспертТМ» (16-канальний) на базі персонального комп’ютера – 1 шт.;

SDM23 монітор артеріального тиску та електрокардіо сигналів добовий– 1шт.;

VEDUN3 монітор електрокардіосигналів – 1 шт.;

Комп’ютер IntelPentium 4 Processor 1.7 ГГц – 4 шт.;

Матеріальна база кафедри і зовнішніх організацій використовується в прикладних науково-дослідних роботах, за результатом виконання яких розроблено:

  1. Дослідний зразок термохірургічного апарата для безконтактного термічного впливу на живі м’які тканини для використання в хірургії: зупинки кровотеч, високотемпературної санації та обробки гнійних ран.
  2. Інструментарій для кардіохірургії з подвійною функцією: електрозварювання м’язів, судин та електроабляціїаритмогених зон легеневих артерій, що досліджені в експерименті на тваринах.

У лабораторіях зовнішніх організацій, що є базами кафедри проходять практичні та лабораторні роботи за навчальним планом підготовки магістрів з наступних дисциплін:

  1. Медична фізика (Національний інститут раку МОЗ України);
  2. Проектування біотехнічних систем (Інститут електрозварювання ім. Є.Патона НАНУ);
  3. Науково-дослідна практика (на підставі договорів із зовнішніми організаціями);
  4. Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології (Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМНУ);
  5. Клітинна і тканинна інженерія (Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ);
  6. Біосумісні матеріали із заданими властивостями (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАНУ).

Використовуючи унікальні характеристики матеріально-технічної бази стейкходерів та кафедри біомедичної інженерії студенти мають змогу виконувати науково-дослідні роботи у відповідності до інтересів і схильностей.