Силабуси дисциплін

Cилабуси навчальних дисциплін зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» ухвалено на засіданні кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського: протокол № 1 від 30.08.2023 р.

Презентації освітньо-професійних програм «Медична інженерія»:

  1. Освітньо-професійна програма «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня ВО (завантажити);
  2. Освітньо-професійна програма «Медична інженерія» другого (магістерського) рівня ВО (завантажити).

Перелік вибіркових дисциплін з «Ф-Каталогів»  освітньо-професійних програм:

  1. Каталог вибіркових навчальних для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
  2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
  3. Каталог вибіркових навчальних дисциплін для третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити).

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталозі, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 30.09.2023 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

курс, 1-2 семестр, 60 кредити ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти
Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст.вик. Мулик О.В.
Вища математика-2. Інтегральне  числення функцій дійсної змінної Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст.вик. Мулик О.В.
Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм Загальної,теоретичної та експериментальної фізики проф. Лінчевський І.В., ас. Довженко О.П.
Інженерна та комп’ютерна графіка Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ст.вик. Воробйов О.М., ст.вик. Подима Г.С.
Основи інформатики Біомедичної кібернетики ст.вик. Вдовиченко О. В.
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури ст. вик. Бузань В.Ю.
Історія науки і техніки Історії ст. вик. Бузань В.Ю.
Основи здорового способу життя Спортивного вдосконалення доц. Твердохлєб О. Ф.
Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Левіщенко М.С.
Вступ до фаху Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б., доц. Калашнікова Л.Є.
Біохімія-1. Біоорганічна хімія Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.
Біохімія-2. Біохімія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С. І.
Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.
Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2022 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

2 курс, 3-4 семестр, 60 кредити ЄКТС 
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова-2. Практичний курс іноземної мови Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Козубська І. Г.
Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст. вик. Мулик О.В.,

ст. вик. Сиротенко А.В.

Фізика-2. Оптика. Квантова фізика Загальної фізики проф. Лінчевський І.В., ас. Довженко О.П.
Філософія Фiлософiї проф. Девтеров І. В.
Екологічний менеджмент Геоінженерії доц. Хохотва О.П.
Матеріалознавство та конструкційні матеріали Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Кількісна фізіологія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С. І., ст. викл. Овчаренко Г.Р.
Основи дискретної математики Математичних методів захисту інформації ас. Кузнєцов І.М.
Електротехніка та електроніка Теоретичної електротехніки проф. Щерба М. А.
Біоматеріали та біосумісність Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.
Біофізика Біомедичної інженерії проф. Орел В.Е.
Механіка Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Об’єктно-орієнтоване програмування Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В., асист. Попов С.В.
Вибіркові освітні компоненти
Політична наука: конфліктологічний підхід Соціології доц. Багінський А. В., ст.вик. Василець О. І.
Актуальні проблеми азійських спільнот Соціології проф. Кутуєв П. В.
Психологія конфлікту Психології та педагогіки проф. Ложкін Г. В.
Економічна психологія Психології та педагогіки доц. Кононець М. О., проф. Винославська О. В.
Психологія наукової і технічної творчості Психології та педагогіки доц. Плющ О. М.
Психологія здоров’я та здорового способу життя Психології та педагогіки доц. Блохіна І. О.
Психологія Психології та педагогіки проф. Волянюк Н. Ю.
Соціальна психологія Психології та педагогіки доц. Плющ О. М.
Академічна доброчесність Теорії та практики управління ст.вик. Кулик Є. В.
Основи електронного урядування Теорії та практики управління доц. Загвойська О. В.
Розумні міста Теорії та практики управління проф. Чукут С. А.
Стилі в образотворчому мистецтві Графіки проф. Оляніна С. В.
Естетика промислового дизайну Графіки доц. Шалінський І. П.
Еристика Фiлософiї проф. Препотенська М. П.
Логіка Фiлософiї доц. Галушко М. М.
Ігрові види спорту (баскетбол)

Ігрові види спорту (волейбол)

Технологій оздоровлення і спорту ст. викл. Єфременко В. М.

ст. викл. Сироватко З. В.

Силові види спорту (спортивна гімнастика) Технологій оздоровлення і спорту ст. викл. Добровольський В. Е.
Циклічні види спорту (легка атлетика-фітнес)

Циклічні види спорту (плавання)

Технологій оздоровлення і спорту ст. викл. Гаврилова Н. М.

доц. Дакал Н. А.

Складно-координаційні види спорту (настільний теніс)

Складно-координаційні види спорту (танювальна аеробіка)

Складно-координаційні види спорту (теніс)

Складно-координаційні види спорту (туризм та скелелазіння)

Складно-координаційні види спорту (шейпінг, скіпінг, фітбол, пілатес)

Технологій оздоровлення і спорту ст. викл. Чиченьова О. М.

ст. викл. Чеховська А. Ю.

ст. викл. Лукачина А. В.

ст. викл. Михайленко В. М.

ст. викл. Козлова Т. Г.

Єдиноборства (самбо, дзюдо)

Єдиноборства (бокс)

Єдиноборства (таеквон-до, карате, кікбоксинг)

Спортивного вдосконалення викл. Туряниця І.  С.

ст. викл. Назимок В. В.

ст. викл. Саламаха О. Є.

Перелік дисциплін 3 курсу (за навчальним планом 2021 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

3 курс, 5-6 семестр, 60 кредити ЄКТС 
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова професійного спрямування-1. Іноземна мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 вик. Бойко І. В.
Підприємницьке право Інформаційного, господарського та адміністративного права вик. Цирфа Г. О.
Аналогової та цифрової схемотехніки. Курсовий проект Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В., асист. Попов С.В.
Радіаційна безпека і дозиметрія Біомедичної інженерії проф. Орел В.Е.
Аналогова та цифрова схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка Електронної інженерії ст.вик. Карплюк Є. С., ас. Порєва Г. С.
Аналогова та цифрова схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В., асист. Попов С.В.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б., доц. Сичик М.М.
                                                                            Вибіркові освітні компоненти
Біомедична механіка Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Програмна інженерія в біомедичних дослідженнях Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.
Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень Електронної інженерії доц. Попов А.О., ст.вик. Іванько К. О.
Системи автоматизованого проектування Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г., проф. Лебедєв О. В.
Телемедицина та комп’ютерні мережі Біомедичної інженерії доц. Рудніцька О.В.
Біологія розвитку та основи еволюційної теорії Трансляційної медичної біоінженерії с.н.с. Поєдинок Н.Л.
Технології біомедичних продуктів Трансляційної медичної біоінженерії доц. Луценко Т.М.
Вимірювальні перетворювачі та датчики Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г.
Біомедичні сенсорні системи Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Спеціалізоване устаткування у регенеративній та біофармацевтичній інженерії Трансляційної медичної біоінженерії доц. Мотроненко В.В.
Основи медичної хімії та біофармації Трансляційної медичної біоінженерії доц. Голембіовська О.І.
Біотермодинаміка та масоперенос Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є., доц. Сичик М.М.
Імунологія та алергологія Біомедичної інженерії доц. Беспалова О.Я.
Термобіоніка Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.
Основи конструювання та проектування медичної  техніки Біомедичної інженерії проф. Лебедєв О. В.
Медична статистика Біомедичної інженерії доц. Білшицька О.К.

Перелік дисциплін 4 курсу (за навчальним планом 2020 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

4 курс, 7-8 семестр, 60 кредити ЄКТС 
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Козубська І.Г.
Охорона праці та цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки доц. Демчук Г.В.
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики проф. Іляш О.І.
Мікропроцесорна техніка Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.
Діагностична техніка Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К., ас. Матвєєва І.О.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б., доц. Сичик М.М.
Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г., проф. Лебедєв О. В.
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини Біомедичної інженерії доц. Сичик М.М., доц. Шликов В.В.
Переддипломна практика Біомедичної інженерії ст. вик. Овчаренко Г. Р.
Дипломне проектування Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Вибіркові освітні компоненти
Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Лікувальна медична техніка Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Математичне моделювання біомедичних систем Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Методи та засоби діагностики патології людини Біомедичної інженерії доц. Козяр В.В.
Нейронні мережі Біомедичної кібернетики доц. Бовсуновська К.С.
Лабораторна та аналітична техніка Біомедичної інженерії доц. Вовянко С І., доц. Богомолов М.Ф.
Технологія створення програмних продуктів Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Веб-технології та веб-дизайн Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Система управління якістю в медицині Біомедичної інженерії доц. Білошицька О. К.
Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії Трансляційної медичної біоінженерії доц. Луценко Т.М.

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталозі, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 30.09.2023 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

1 курс, 1-2 семестр, 64 кредити ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти
Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Право інтелектуальної власності Інтелектуальної власності та приватного права доц. Яшарова М. М.
Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Патентознавство та набуття прав Конструювання машин доц. Юрчишин О. Я.
Основи інженерії та технології сталого розвитку Математичних методів системного аналізу доц. Комариста Б. М.
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст.вик. Компанець Н. М.
Розробка стартап-проектів Менеджменту підприємств доц. Пічугіна М. А.
Медична фізика Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Системи відображення біомедичної інформації Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Системи відображення біомедичної інформації. Курсова робота Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Високотехнологічні системи для діагностики та терапії Біомедичної інженерії доц. Сичик М. М.
Медичні мікропроцесорні системи-1. Цифрові сигнальні процесори Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Медичні мікропроцесорні системи-2. Проектування інформаційно-вимірювальних систем Біомедичної інженерії доц. Рудніцька О.В.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л. Є.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Біомедичної інженерії проф. Максименко В. Б.
Вибіркові освітні компоненти
Штучні органи Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Медичні експертні системи Трансляційної медичної біоінженерії доц. Бесараб О. Б.
Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Ендо- та екзопротезування Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Електронні сенсори та біочіпи Електронної інженерії проф. Орлов А. Т.
Лікувально-діагностичні комплекси на основі біофотонних перетворювачів Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Біоматеріали і біотехнології Трансляційної медичної біоінженерії доц. Луценко Т. М.
Біофотоніка та наноелектроніка Біомедичної інженерії доц. Богомолов М. Ф.
Системна фізіологія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С. І.
Фізіологія сенсорних систем Біомедичної інженерії проф. Максименко В. Б., доц. Вовянко С. І.
Регуляторні відносини у біомедичній інженерії та біофармації Трансляційної медичної біоінженерії доц. Луценко Т. М.
Системи забезпечення якості у біомедичній інженерії та біофармації Трансляційної медичної біоінженерії доц. Голембіовська О. І.
Методи контролю якості біомедичної та біофармацевтичної продукції Трансляційної медичної біоінженерії доц. Голембіовська О. І.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2022 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

2 курс, 3 семестр, 26 кредити ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти
Практика Біомедичної інженерії ст. вик. Овчаренко Г. Р.
Робота над магістерською дисертацією Біомедичної інженерії СРС, конс. Овчаренко Г. Р.

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-науковою програмою «Біомедична інженерія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти представлено у Факультетському Каталозі, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 30.09.2023 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2023 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

1 курс, 1-2 семестр, 14 кредити ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова наукової комунікації Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
Філософські засади наукової діяльності — 1. Науковий світогляд та етична культура науковця Фiлософiї
Філософські засади наукової діяльності — 2. Філософська гносеологія та епістемологія Фiлософiї
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи Психології і педагогіки доц. Блохіна І.О.
Інформаційно-діагностичні системи Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2022 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

2 курс, 3-4 семестр, 16 кредити ЄКТС
Обов’язкові освітні компоненти
Біомедична інженерія та технології Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.
Організація науково-інноваційної діяльності Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Педагогічна практика Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.
Вибіркові освітні компоненти
Серцево-судинна інженерія Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.
Тканинна інженерія Кафедра трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О.Ю.
Протезування та штучні органи Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Проблеми розробки та випробування біофармацевтичних препаратів Кафедра трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.
Біомедичні прилади та системи Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.
Зварювання біологічних тканин Біомедичної інженерії проф. Лебедєв О.В.

 


Силабуси дисциплін попередніх років набору для осітніх програм представлено у архівному зібранні: