Вибіркові дисципліни

Ф-Каталог дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Процедура формування переліку, обрання та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти ФБМІ вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом визначається «Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін факультету біомедичної інженерії».

Каталоги вибіркових дисциплін 2024 р.н. cформовані відповідно до порядку, встановленого в Університеті:

 1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 3. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2024 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити).

Каталоги вибіркових дисциплін 2023 р.н. cформовані відповідно до порядку, встановленого в Університеті:

 1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити);
 2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити);
 3. Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2023 р.н. циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163«Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти (завантажити).

Сертифікована програма «Клінічна інженерія»  як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СОП-бак-2022);
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-219-2022 від 12.07.2022);
 3. Навчальний план 2022 р. сертифікованої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СНП-бак-2022);
 4. Структурно-логічна схема сертифікованої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СЛС-бак-2022).

Сертифікована програма «Біомедичні інформаційно-інженерні технології»  як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Біомедичні інформаційно-інженерні технології» (завантажити СОП-бак-2023);
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-132-2023 від 18.04.2023);
 3. Презентація сертифікованої освітньої програми «Біомедичні інформаційно-інженерні технології» (завантажити).

Сертифікована програма «Штучні органи» як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Штучні органи» (завантажити СОП-маг-2023).
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-132-2023 від 18.04.2023);
 3. Презентація сертифікованої освітньої програми «Штучні органи» (завантажити).

Обсяг вибіркової складової для першого (бакалаврського) рівня ВО з циклу професійної підготовки складає не менше 46 кредитів ЄКТС. Обсяг вибіркової складової для другого (магістерського) рівня ВО складає не менш як 22,5 кредитів ЄКТС за освітньо-професійними програмами та не менш як 30 кредитів ЄКТС за освітньо-науковими програмами.