Навчальні лабораторії кафедри

1. Лабораторія біомедичної мікроелектроніки

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Електронні сенсори та біочіпи;

— Біофотоніка та наноелектроніка;

Теорія біомедичних сигналів;

Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень.

 

2. Лабораторія біоінженерії

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Кількісна фізіологія;

— Методи та засоби діагностики патології людини;

Штучні органи;

Протезування та штучні органи;

Основи анатомії та фізіології людини;

Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму.

 

3. Лабораторія медичної електроніки

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

Цифрова схемотехніка;

Мікропроцесорна техніка;

Медичні мікропроцесорні системи;

Системи відображення біомедичної інформації.

 

4. Лабораторія медичної інженерії

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

Аналогова схемотехніка;

Розробка стартап-проектів;

Теорія автоматичного керування;

Проектування систем автоматичного контролю і керування.

 

5. Лабораторія медичних лазерних ЛДК

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

Біомедичні прилади, апарати і комплекси;

Сучасні оптоелектронні діагностичні пристрої;

Основи лазерних лабораторних методів біомедичних досліджень;

Лікувальна медична техніка.

 

6. Лабораторія зварювання живих тканин

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

Біоматеріали і біотехнології;

Біотермодинаміка та масоперенос;

Зварювання біологічних тканин;

Діагностичні і терапевтичні методи в аритмології і електрофізіології.

 

7. Науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

Серцево-судинна інженерія;

Біоматеріали та біосумісність;

Біомедична інженерія та технології;

Організація науково-інноваційної діяльності.

Лабораторні та практині заняття у студенів проходять у навчально-наукових лабораторіях кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

із залученням сучасної матеріально-технічної бази у лабораторіях стейкхолдерів.