Рецензенти та опоненти

Підготовка докторів наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського та Порядку присудження наукових ступенів, у якому прописані процедури призначення здобувачу рецензентів та офіційних опонентів:

  1. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Стан готовності дисертації Здобувача до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).
  2. Не пізніше, ніж за три місяці до завершення здобувачем ступеня доктора філософії відповідної освітньо-наукової програми, науковий керівник (керівники) здобувача готує (готують) висновок щодо готовності дисертації до захисту та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану.
  3. За умови наявності висновку наукового керівника (керівників) або структурного підрозділу про готовність дисертації до захисту, успішного виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану здобувач ступеня доктора філософії звертається до керівника структурного підрозділу, де відбувалася підготовка здобувача, з письмовою заявою про апробацію дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
  4. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації структурний підрозділ визначає двох рецензентів, які є компетентними вченими за тематикою дослідження, у межах якої підготовлено дисертацію здобувача ступеня доктора філософії (у разі утворення у закладі (установі) постійно діючої ради, профіль якої відповідає вказаній тематиці, рецензенти повинні бути її членами), кандидатури яких пропонуються до складу разової ради. Рецензенти, розглянувши дисертацію, а також за результатами фахового семінару, готують спільний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Після видачі здобувачеві такого висновку забороняється вносити зміни до тексту дисертації.
  5. За умови позитивного висновку постійно діюча рада на найближчому черговому засіданні ухвалює рішення про призначення трьох офіційних опонентів – компетентних вчених за тематикою дослідження, у межах якої підготовлено наукове досягнення здобувача, що мають ступінь доктора наук.
  6. Не пізніше двох місяців з дня отримання повідомлення Національне агентство в порядку, визначеному Положенням про акредитацію, ухвалює рішення щодо відповідності офіційних опонентів як компетентних вчених за тематикою дослідження, у межах якої підготовлено наукове досягнення 15 здобувача. Відомості про ухвалене рішення оприлюднюються в інформаційній системі Національного агентства

 Рецензенти дисертаційних робіт аспірантів за спеціальністю 163 Біомедична інженері:

ПІБ

Посада

Google Scholar

Котовський Віталій Йосипович Кафедри загальної фiзики https://scholar.google.com.ua/citations?user=oBTSF08AAAAJ&hl=ru
Щерба Максим Андрійович Кафедра теоретичної електро-техніки https://scholar.google.com.ua/citations?user=0y-8v8EAAAAJ&hl=uk
Лебедєв Олексій Володимирович Кафедра біомедичної інженерії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fivmlxsAAAAJ
Шликов Владислав Валентинович Кафедра біомедичної інженерії https://scholar.google.com/citations?user=hDiKc9EAAAAJ&hl=th

Детальніша інформація

 

Опоненти дисертаційних робіт аспірантів за спеціальністю 163 Біомедична інженері: 

ПІБ

Посада

Google Scholar

Яворський Богдан Іванович Проф. каф. радіотехніч. систем https://scholar.google.com.ua/citations?user=LdDzt0IAAAAJ&hl=uk
Аврунін Олег Григорович Зав. кафедри біомедичної інженерії https://scholar.google.com.ua/citations?user=LPkqyxoAAAAJ&hl=ru
Сторчун Євген Володимирович ДУ Львівська політехніка https://scholar.google.com.ua/citations?user=fevOcocAAAAJ&hl=ru
Поворознюк Анатолій Іванович Професор НТУ «ХПІ» https://scholar.google.com/citations?user=g6S23QsAAAAJ&hl=ru
Висоцька

Олена Володимирівна

Професор

кафедри біомедичної інженерії НТУ «ХПІ»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xO5xCg8AAAAJ&hl=ru

Детальніша інформація

 

Після надходження до постійно діючої ради відгуків усіх офіційних опонентів, члени ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту наукового досягнення, яка призначається головою постійно діючої ради у строк не раніше двох та не пізніше чотирьох тижнів з дня одержання останнього відгуку офіційного опонента. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту наукового досягнення на офіційному вебсайті відповідного закладу (установи) оприлюднюються відгуки офіційних опонентів та інформація про дату, час та місце проведення захисту наукового досягнення. Відповідні документи оприлюднюються у форматі PDF (з текстовим шаром). У такий же строк письмові копії відгуків опонентів видаються здобувачу ступеня доктора наук на ознайомлення.

Детальніша інформація на сайті  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти