Освітні програми

Освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) – це система освітніх компонентів на відповідному РВО в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

– очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Презентації освітньо-професійних програм «Медична інженерія»:

 1. Освітньо-професійна програма «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня ВО (завантажити презентацію);
 2. Освітньо-професійна програма «Медична інженерія» другого (магістерського) рівня ВО (завантажити презентацію).

Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма 2018 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ( 152_Освітня_програма_бак);
 2. Освітньо-професійна програма 2018 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бак).
 3. Освітньо-професійна програма 2020 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2020).
 4. Освітньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2021).
 5. Відгуки роботодавців на освітньо-професійної програми 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона, рецензія НПЦ Профілактичної та клінічної медицини);
 6. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії № 7 від « 13 »   01  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, витяг кафедри);
 7. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 8 від « 17 »   02  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, додаток із пропозиціями);
 8. Рішення проектної групи щодо оосвітньо-професійної програми 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити);
 9. Освітньо-професійна програма 2022 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2022).
 10. Освітньо-професійна програма 2023 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2023).

Сертифікована програма «Клінічна інженерія»  як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СОП-бак-2022);
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-219-2022 від 12.07.2022);
 3. Навчальний план 2022 р. сертифікованої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СНП-бак-2022);
 4. Структурно-логічна схема сертифікованої програми «Клінічна інженерія» (завантажити СЛС-бак-2022).

Сертифікована програма «Біомедичні інформаційно-інженерні технології»  як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Біомедичні інформаційно-інженерні технології» (завантажити СОП-бак-2023);
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-132-2023 від 18.04.2023);
 3. Презентація сертифікованої освітньої програми «Біомедичні інформаційно-інженерні технології» (завантажити).

Сертифікована програма «Інженерія та технології протезування»  як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Інженерія та технології протезування» (завантажити СОП-бак-2024);
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-201-2024 від 22.03.2024);
 3. Презентація сертифікованої освітньої програми «Біомедичні інформаційно-інженерні технології» (завантажити).

Громадське обговорення проекту ОП «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня ВО

На громадське обговорення виноситься оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу a.solomin@kpi.ua або у будь-який інший спосіб членам проектної групи. Громадське обговорення триває 1 місяць. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.


Освітньо-наукова програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка зі спеціалізації – біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (152_Освітня_програма_маг);
 2. Освітньо-професійна програма 2018 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітня_програма_маг).
 3. Освітньо-наукова програма 2018 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_маг).
 4. Освітньо-професійна програма 2020р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_магістр_2020).
 5. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 6 від « 07 » 02  2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (завантажити).
 6. Освітньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня програма_магістр_2021).
 7. Відгуки роботодавців на освітньо-професійної програми 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона, рецензія НПЦ Профілактичної та клінічної медицини);
 8. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії № 7 від « 13 »   01  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, витяг кафедри);
 9. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 8 від « 17 »   02  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, додаток із пропозиціями);
 10. Рішення проектної групи щодо оосвітньо-професійної програми 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити);
 11. Освітньо-професійна програма 2022 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня програма_магістр_2022).
 12. Освітньо-професійна програма 2023 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня програма_магістр_2023).

Сертифікована програма «Штучні органи» як профілізаційна складова освітньої програми «Медична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія галузі знань 16 Хімічна інженерія та біоінженерія другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти:

 1. Опис сертифікованої освітньої програми «Штучні органи» (завантажити СОП-маг-2023).
 2. Наказ «Про введення в дію сертифікатної програми факультету біомедичної інженерії» (НОН-132-2023 від 18.04.2023);
 3. Презентація сертифікованої освітньої програми «Штучні органи» (завантажити).

Громадське обговорення проекту ОП «Медична інженерія» другого (магістерського) рівня ВО

На громадське обговорення виноситься оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу a.solomin@kpi.ua або у будь-який інший спосіб членам проектної групи. Громадське обговорення триває 1 місяць. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.


Освітньо-наукова програма 2016 — 2018 н.р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152_Освітня_програма_PhD_2018).
 2. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2016).
 3. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2018).

Освітньо-наукова програма 2020 — 2021 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 1. Проект освітньо-наукової програми 2020 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Проект_Освітня_програма_PhD_2020);
 2. Освітньо-наукова програма 2020 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2020);
 3.  Освітньо-наукова програма 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2021);
 4. Проект освітньо-наукової програми 2022 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2022);
 5. Відгуки роботодавців на освітньо-наукову програму 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ТОВ Укрмедтехніка УМТ, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона);
 6. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії №  1   від « 31 »   08   2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (завантажити);
 7. Рішення проектної групи щодо освітньо-наукогвої програми для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити);
 8. Освітньо-наукова програма 2022 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2022).
 9. Освітньо-наукова програма 2023 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2023).
 10. Освітньо-наукова програма 2024 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2024).

Громадське обговорення проекту ОНП «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня ВО

На громадське обговорення виноситься оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу a.solomin@kpi.ua або у будь-який інший спосіб членам проектної групи. Громадське обговорення триває 1 місяць. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.