Лабораторія біомедичної мікроелектроніки

Лабораторію біомедичної мікроелектроніки для навчання та виконання досліджень студентів і аспірантів факультету електроніки та факультету біомедичної інженерії створено як міжфакультетську навчальну лабораторію на підставі рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського  від 05 квітня 2021 року (протокол № 4) в складі факультету електроніки.

Лабораторія біомедичної мікроелектроніки побудована за концепцією Інтернета речей (IoT), основними (ключовими) компонентами є сенсори фізичних, хімічних та біомедичних величин, пристрої збору даних (дейталоггери) та програмне забезпечення для оброблення диних вимірювань, які придбані в рамках виконання проекту ЄС «Темпус» «Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства».

Всі робочі місця комп’ютерізовані та підключені до Інтернету та до серверу за проводовим та безпроводовими інтерфейсами. Також на робочих місцях є цифрові комп’ютерні осцилографи (бельгійської компанії Веллеманн), джерела живлення, вимірювачі напруги, струму, генератори електричних сигналів, під’єднані до комп’ютерів USB мікроскопи та камери.

Обладнання лабораторії біомедичної мікроелектроніки Сенсори фізичних, хімічних та біомедичних величин

Таки ключові компоненти лабораторії, як сенсори, пристрої збору даних, програмне забезпечення розроблені та виготовлені нашими інженерами, аспірантами та викладачами. Ми використовували їх також для модернізації ряду лабораторних робіт в нашому університеті та декількох технікумах та коледжах України, зокрема при постановленні циклів лабораторних робіт з мікропроцесорних систем.

Наразі ми працюємо над створенням можливості виконувати лабораторні роботи у дистанційному режимі, для електричних вимірювань така можливість вже є, для інших поки-що потребує наявності спеціальних умов експерименту або впливу на об’єкт досліджень.

Детальніше про міжфакультетську навчальну лабораторію