Гуртки молодих вчених

Відповідно до наукових інтересів студентів і аспірантів на кафедрі біомедичної інженерії створено студентське конструкторське бюро, основними напрямками роботи якого є: розробка технічної документації на навчальні лабораторні і дослідницькі стенди; оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності; виконання розрахунків з використанням сучасних методів і програмних продуктів; участь в експериментальних дослідженнях кафедри та їх обробка; конструкторський нагляд за виготовленням дослідних зразків і стендів; підготовка наочної інформації, рекламних матеріалів для участі в наукових конференціях, ярмарках, виставках тощо; підготовка мультимедійних матеріалів та технічне оформлення макетів наукової та навчально-методичної літератури для тиражування.

Розроблений макет лабораторного зразка пройшов клінічну апробацію в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України. Заплановано сумісне використання технології діагностики та пристроїв з ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

Результати розробки впроваджено в навчальний процес кафедр біомедичної кібернетики та біомедичної інженерії при викладанні курсів лекцій: «Біомедична кібернетика», «Математичне моделювання та симуляція систем», «Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень», «Проектування інформаційних систем», «Сучасні методи і засоби діагностики».

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу для діагностики стану серцево-судинної системи людини

Студентське конструкторське бюро працює під керівництвом ст. викладача Зубкова С.В., до роботи якого залучені студенти факультету, що виконують студентські наукові проекти у співпраці з аспірантами кафедри (М.І. Козій, І.В. Богайчук- Козій, Ю.П. Стасюк, А.Є. Поліщук).

У студентському конструкторському бюро значну увагу приділяється отриманню знань і умінь з проектування 3D моделей медичних інструментів та їх макетуванню із застосуванням технологій 3D друку, зокрема студенти приймають участь у науковому проекті «Двоканальний біполярний нейростимулятор», що став фіналістом фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge-2016», а також у науковому проекті «Термоізолюючий контейнер для підтримки керованої гіпотермії пацієнта в процесі транспортування та контролю його функціонального стану», що став фіналістом фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge-2017».