Наукові школи

Науково-педагогічна школа «Біомедичної інженерії» імені М.М. Амосова

 

Напрямок біомедична інженерія

Напрямок біомедична уібернетика

КПІ ім. ІгоряСікорського працював і розвивався, ґрунтуючись на кращих традиціях відомих європейських шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової та фундаментальної підготовки (з фізики, математики, хімії та інших дисциплін) із загальноінженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи в КПІ закладалися всесвітньо відомими вченими Менделєєвим Д.І., Жуковським М.Є., Тімірязєвим К.А, Кирпичовим В.Л. та іншими видатними діячами того часу, які створили відомі науково-педагогічні школи КПІ, завдяки чому в університеті було підготовлено цілу плеяду видатних інженерів та вчених. Достатньо назвати такі імена, як І.Сікорський – видатний конструктор літаків та вертольотів, Є.Патон – мостобудівник та фахівець в галузі електрозварювання, С.Корольов, В.Чоломей, А.Люлька – видатні конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки, І.Бардін – видатний металург та багато інших.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі та докторантурі Університету , що дозволяє періодично оновлювати склад науковців та викладачів. Загальний відсоток науково-педагогічних працівників кафедри, які мають вчені звання та вчені ступені складає 82,6%. Відсоток докторів наук складає 30,4%; професорів – 26%; кандидатів наук – 52,2%; доцентів – 47,8%.