Освітня співпраця

Головна мета співпраці полягає у забезпеченні можливостей обміну думками, інформацією,  досвідом  і  засобами, а також співпраці у освітніх, наукових та технологічних зусиллях, що становлять взаємний інтерес, сприянні забезпеченню програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти.

Під час співпраці взаємовідносини будуються на основі:

  1. рівноправності;
  2. чесного і добросовісного партнерства;
  3. захисту інтересів один одного.

Для розширення  науково-технічних  стосунків, а  також  сприяння науково-технічній співпраці укладено договір про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити).

Відповідно до укладеного договору освітня співпраця здійснюється шляхом:

  1. обміну інформацією;
  2. проведення спільних  конференцій і зустрічей;
  3. здійснення досліджень;
  4. здійснення інших форм співпраці, про які може бути досягнута взаємна домовленість відповідно до чинного законодавства.

Сторони сприяють забезпеченню програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» у ХАІ ім. М.Є. Жуковського та «Медична інженерія» у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сторони визнають результати навчання студентів зі спеціальності 163 Біомедична інженерія за вибірковими компонентами програм:

  1. освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХАІ ім. М.Є. Жуковського та КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  2. світньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти ХАІ ім. М.Є. Жуковського та КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  3. освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ХАІ ім. М.Є. Жуковського та КПІ ім. Ігоря Сікорського.