Напрями підготовки

Біомедична інженерія (БМІ) — міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Завданням БМІ є вирішення проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів, за допомогою інженерних методів і принципів. Це діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень (Emory University, Atlanta, U.S.A. ).

Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями:

— (163) Біомедична інженерія (спеціалізація — Медична інженерія (бакалавр, магістр)

— (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація — Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр, спеціаліст)

Презентація кафедри (PDF)

Відповідно до рішення наради, проведеної Віце-прем’єрміністром України К.І.Грищенком 9 квітня 2013 р. в Державний класифікатор професій введена кваліфікація — Іженер біомедичний.

Бакалаври біомедичної інженерії

Необхідність підготовки фахівців з біомедичної інженерії, що були б компетентними в питаннях розробки техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологіях, підтверджується зверненнями працівників закладів охорони здоров’я і спорту, виробничих підприємств медичної промисловості, проектно-конструкторських, науково-дослідницьких та науково-навчальних закладів природничого та технічного спрямування України. Це стратегічний напрям сучасної економічної політики багатьох країн, мета яких – підвищення стандарту життя населення і трансформація економіки, науки і техніки в соціальну сферу.

У сфері охорони здоров’я Біомедична інженерія охоплює всі засоби і методи досліджень із застосуванням інженерно-технічних знань, а також розробку, виробництво, експлуатацію і сертифікацію медичної техніки, біоматеріалів, виробів медичного призначення, програмно-інформаційного і телемедичного забезпечення охорони здоров’я.

Головна відмінність біомедичних інженерів від інших інженерно-технічних працівників – поглиблена біологічна та медична підготовка, медичний світогляд при постановці і вирішенні інженерно-технічних завдань, здатність самостійно здійснювати і контролювати інженерну складову лікувально-діагностичних технології при роботі у медичних установах.

Магістри біомедичної інженерії

Враховуючи попит на біоінженерів у сфері охорони здоров’я діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями: (163) Біомедична інженерія, спеціалізація — Медична інженерія (бакалавр, магістр) (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, (спеціалізація — Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр).

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» спеціалізації «Медична інженерія» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 163 «Біомедична інженерія» (напряму 6.051402 «Біомедична інженерія») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Мікропроцесорна техніка».

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Об’єктно-орієнтоване програмування ,
  2. Цифрова схемотехніка (Електроніка-4),
  3. Біомедична механіка

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахового випробування за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Біомедичні прилади та інформаційні системи» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (6.051003 «Приладобудування») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-2. Цифрова схемотехніка».

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-3. Мікропроцесори,
  2. Об’єктно-орієнтоване програмування,
  3. Біомедична механіка

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».