Лабораторія біоінженерії

У лабораторії біоінженерії проводять роботи з дослідження функціональних резервів організму людини. У складі лабораторії є комплекс обладнання для дослідження біологічних зразків клітинних препаратів та визначення оптико-геометричних властивостей оптичних лінз.

Лабораторний стенд для дослідження фізико-хімічних  властивостей фізіопрепаратів

Лабораторний стенд для дослідження оптико-геометричних властивостей оптичних лінз

Для проведення лабораторних занять студентів і наукової роботи аспірантів лабораторія біоінженерії оснащена технічним устаткуванням:

— Комп’ютерна система Холтерівського моніторингу;
— Ртутний прилад Ріва-Рочі;
— Спірометр сухий ССП;
— Спірометр сухий, обернений (на вдих);
— Фонендоскопи гумові;
— Фонендоскопи пластикові;
— Волюметри 46084;
— Електрокардіограф тепловий;
— Пульсоксиметр Masimo Rad-57 з технологією Rainbow SET, що має функцію визначення карбоксигемоглобіну.

Комп’ютерна система Холтерівського моніторингу (реєстрація ЕКГ сигналів)

Студент визначення легеневих об’ємів за допомогою сухого спірометра ССП

Студенти освоюють метод Холтерівського моніторингу

Студенти досліджують біоелектричну активність кори головного мозку засобами ЕЕГ

Викладачами, аспірантами та студентами кафедри у навчально-наукових дослідженнях використовується спеціалізоване обладнання:

— Установка для перевірки герметичності хірургічних швів;
— Обладнання для дослідження ударного прискорення;
— Оптична лава для дослідження геометричних властивостей оптичних лінз;
— Прилад для контролю електромагнітної сумісності електрокардіостимуляторів;
— Електроди для визначення глютамату в синаптосомах;
— Прилад та датчик для оцінки характеристик кровотоку.

Загальний вигляд установки для перевірки герметичності хірургічних швів

Прилад для оцінки характеристик кровотоку

Прилад для контролю електромагнітної сумісності електрокардіостимуляторів

Ультразвуковий давач для оцінки характеристик кровотоку в судинах

Обладнання для дослідження ударного прискорення

Електроди для визначення глютамату в синаптосомах

У лабораторії постійно приділяється увага науковим дослідженням:

— Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини;
— Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних характеристик;
— Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму;
— Дослідження утильних зразків клітинних препаратів.

Аспірантка О.Л. Макєєнко досліджує утильні зразки клітинних препаратів

Навчальна діяльність лабораторії спрямована на:

1. Практичне засвоєння знань і умінь по визначенню фізіологічних показників людини.

2. Практичне проведення досліджень для написання курсових та дипломних проектів студенів.

3. Перевірка працездатності студентських комп’ютерних програм по визначенню фізіологічних показників людини.
4. Проведенні занять по вивченню фізіотерапевтичних приладів та методик.

Детальніше про дослідження у лабораторії