Бібліотека кафедри

Методична література накопичується, зберігається та розповсюджується у Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI) та у електронній бібліотеці кафедри біомедичної інженерії:

Анатомія та фізіологія людини:

Біомедична інженерія та технології:

Серцево-судинна інженерія:

Тканинна інженерія:

Зварювання біологічних тканин:

Лікувальна медична техніка:

Біомедичні прилади та системи:

Протезування та штучні органи:

Проблеми розробки та випробування біопрепаратів:

Організація науково-інноваційної діяльності:

Педагогічна практика:

Архітектура комп’ютерів:

Медичні мікропроцесорні системи:

Мікропроцесори:

Комп’ютерна схемотехніка:

Біофотоніка та наноелектроніка:

Технологія створення програмних продуктів:

 


Архів методичної літератури кафедри: