Академічна мобільність

Академічна мобільність надає студентам можливість вчитися, стажуватися і проводити наукову діяльність в іншій установі вищої освіти або науковій установі на території України або за її межами. Академічна мобільність відрізняється від традиційних зарубіжних стажувань, перш за все, тим, що під час навчання у  проектах академічної мобільності студенти  навчаються повноцінно, не тільки вивчають мову та окремі дисципліни, а також проходять повний семестровий або річний курс, який їм зараховується після повернення в базовий ЗВО.

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції здобувачів в український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку освітніх послуг.

Основні види академічної мобільності у КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  • ступенева мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше організацій-партнерів;
  • кредитна мобільність – навчання у організації-партнері, відмінній від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані в організаціях-партнерах постійного місця навчання учасника освітнього процесу, за умови, що загальний період навчання для учасників програм кредитної мобільності в організаціях-партнерах, що направляє за програмою мобільності, залишається незмінним.

В рамках міжнародної академічної мобільності студентів, котрі збираються на навчання за кордон, можуть бути зараховані без перездачі результати їх навчання в зарубіжних вузах. Тобто, грамотно підібравши курси в закордонних університетах, успішно здавши по ним іспити, не доведеться після поїздки здавати заборгованості у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Студенти  кафедри біомедичної інженерії мають можливість пройти відбір за програмою академічної мобільності Еразмус+ і навчатися або пройти стажування у провідних університетах Європи та Світу:

1.  Програма академічної мобільності Еразмус+

Студенти-магістри кафедри біомедичної інженерії — Бурцева Л.М. , Данільян Д.В. , Репьях О.В. проходили навчання за програмою академічної  мобільності Еразмус+ у  Західно-поморському технічному університеті (Щецин, Польща).

2. Наукове стажування у Європейських університетах

Магістр кафедри біомедичної інженерії — Домашенко Д.В.  проходив навчання за програмою академічної мобільності в Університеті Гранади, Іспания.

Магістри  кафедри біомедичної інженерії — Федорчук М.М. і Котючий І. В. пройшли наукове стажування в Університеті Лотарингії, Лорія, Франція.

Студентки 6 курсу кафедри  біомедичної інженерії — Суліковська І.О. і Ярова С.О. пройшли наукове стажування в Університеті Патра, Греція.

3. Навчання за програмою академічної мобільності

Студентка гр.БМ-91мп Резнікова Марина Юріївна, другого (магістерського) рівня вищої, спеціальність 163 «Біомедична інженерія», освітня програма «Медична інженерія», приймала участь у програмі подвійного диплому з Познанським університетом технологій м. Понань, Республіка Польща. Отримала диплом магістра-спеціаліста з відзнакою.

Студент групи БП-91мп Цибань Юрій Олегович, другого (магістерського) рівня вищої, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи», приймав участь у програмі подвійного диплому з Корейським інститутом науки та технологій, м. Сеул, Республіка Корея. Отримав диплом магістра-спеціаліста з відзнакою.

Аспірант кафедри Котючий Іван Васильович, спеціальність 163 Біомедична інженерія, який у термін 1.04.2019-31.08.2019 приймав участь у програмі академічної мобільності за проектом Еразміс+ в Університеті Палермо, м. Палермо, Італія.

Додаткова інформація:

Вимоги до кандидатів та критерії відбору в рамках проектів кредитної  обільності програми “Erasmus+” (КА1);

Вимоги до аспірантів та критерії відбору в рамках проектів кредитної  обільності програми “Erasmus+” (КА1);

Координатори академічної мобільності на факультетах;

Контакти офіса академічної мобільності.