Силабуси дисциплін 2022

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Cилабуси обов’язкових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програмам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено на гугл-диску (завантажити).

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програмам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено у Загальноуніверситетському Каталогу КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЗУ-Каталог-2021, ЗУ-Силабуси-2021).

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (на 2021/2022 н.р — протокол №  11 від 22.02.2021 р., на 2022/2023 н.р. — протокол № 11 від 28.06.2022 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2021 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

1 курс, 1-2 семестр, 60 кредити ЄКТС

Обов’язкові освітні компоненти

Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст.вик. Мулик О.В.
Вища математика-2. Інтегральне  числення функцій дійсної змінної Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст.вик. Мулик О.В.
Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм Загальної,теоретичної та експериментальної фізики проф. Лінчевський І.В.,

ас. Довженко О.П.

Інженерна та комп’ютерна графіка Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ст.вик. Воробйов О.М.,

ст.вик. Подима Г.С.

Основи інформатики Біомедичної кібернетики ст.вик. Вдовиченко О. В.
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури ст. вик. Бузань В.Ю.
Історія науки і техніки Історії ст. вик. Бузань В.Ю.
Основи здорового способу життя Спортивного вдосконалення доц. Твердохлєб О. Ф.
Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Левіщенко М.С.
Вступ до фаху Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.,

доц. Калашнікова Л.Є.

Біохімія-1. Біоорганічна хімія Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.
Біохімія-2. Біохімія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С. І.
Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.
Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2020 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

2 курс, 3-4 семестр, 60 кредити ЄКТС 

Обов’язкові освітні компоненти

Іноземна мова-2. Практичний курс іноземної мови Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Козубська І. Г.
Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей і математична статистика Математичного аналізу та теорії ймовірностей ст. вик. Мулик О.В.,

ст. вик. Сиротенко А.В.

Фізика-2. Оптика. Квантова фізика Загальної фізики проф. Лінчевський І.В.,

ас. Довженко О.П.

Філософія Фiлософiї проф. Девтеров І. В.
Екологічний менеджмент Геоінженерії доц. Хохотва О.П.
Матеріалознавство та конструкційні матеріали Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Кількісна фізіологія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С. І.
Основи дискретної математики Математичних методів захисту інформації ас. Кузнєцов І.М.
Електротехніка та електроніка Теоретичної електротехніки проф. Щерба М. А.
Біоматеріали та біосумісність Трансляційної медичної біоінженерії доц. Беспалова О.Я.
Біофізика Біомедичної інженерії проф. Орел В.Е.
Механіка Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Об’єктно-орієнтоване програмування Біомедичної інженерії ст.вик. Данілова В.А.

Вибіркові освітні компоненти

Політична наука: конфліктологічний підхід Соціології доц. Багінський А. В.,

ст.вик. Василець О. І.

Актуальні проблеми азійських спільнот Соціології проф. Кутуєв П. В.
Психологія конфлікту Психології та педагогіки проф. Ложкін Г. В.
Економічна психологія Психології та педагогіки доц. Кононець М. О.,

проф. Винославська О. В.

Психологія наукової і технічної творчості Психології та педагогіки доц. Плющ О. М.
Психологія здоров’я та здорового способу життя Психології та педагогіки доц. Блохіна І. О.
Психологія Психології та педагогіки проф. Волянюк Н. Ю.
Соціальна психологія Психології та педагогіки доц. Плющ О. М.
Академічна доброчесність Теорії та практики управління ст.вик. Кулик Є. В.
Основи електронного урядування Теорії та практики управління доц. Загвойська О. В.
Розумні міста Теорії та практики управління проф. Чукут С. А.
Стилі в образотворчому мистецтві Графіки проф. Оляніна С. В.
Естетика промислового дизайну Графіки доц. Шалінський І. П.
Еристика Фiлософiї проф. Препотенська М.П.
Логіка Фiлософiї доц. Галушко М.М.
Ігрові види спорту (баскетбол)

Ігрові види спорту (волейбол)

Спортивного вдосконалення
Силові види спорту (атлетична гімнастика) Спортивного вдосконалення
Циклічні види спорту (легка атлетика-фітнес)

Циклічні види спорту (плавання)

Спортивного вдосконалення
Складно-координаційні види спорту (настільний теніс)

Складно-координаційні види спорту (спортивна аеробіка)

Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика)

Складно-координаційні види спорту (стрільба з лука)

Складно-координаційні види спорту (танцювальна аеробіка)

Складно-координаційні види спорту (теніс)

Складно-координаційні види спорту (туризм та скелелазіння)

Складно-координаційні види спорту (шейпінг)

Спортивного вдосконалення
Єдиноборства (бойове самбо)

Єдиноборства (бокс)

Єдиноборства (таеквон-до карате)

Спортивного вдосконалення

Перелік дисциплін 3 курсу (за навчальним планом 2019 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

3 курс, 5-6 семестр, 60 кредити ЄКТС 

Обов’язкові освітні компоненти

Іноземна мова професійного спрямування-1. Іноземна мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 вик. Бойко І. В.
Підприємницьке право Інформаційного, господарського та адміністративного права вик. Цирфа Г. О.
Курсова робота з Аналогової та цифрової схемотехніки Біомедичної інженерії доц. Зубчук В.І.
Радіаційна безпека і дозиметрія Біомедичної інженерії проф. Орел В.Е.
Аналогова та цифрова схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка Електронної інженерії ст.вик. Карплюк Є. С.,

ас. Порєва Г. С.

Аналогова та цифрова схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка Біомедичної інженерії доц. Зубчук В.І.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков С.В.
                                                                            Вибіркові освітні компоненти
Біомедична механіка Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Інженерна механіка Біомедичної інженерії доц. Тарасова Л.Д.
Реєстрація і обробка біосигналів і медичних зображень Електронної інженерії доц. Попов А.О.,

ст.вик. Іванько К. О.

Системи автоматизованого проектування Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.,

Рудницька О. В.

Телемедицина та комп’ютерні мережі Біомедичної інженерії ст.вик. Данілова В.А.
Проектування систем автоматичного контролю і керування Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков С.В.,

ас. Козій М.І.

Технології біомедичних продуктів Трансляційної медичної біоінженерії ст.вик. Луценко Т. М.
Вимірювальні перетворювачі та датчики Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г.
Біомедичні сенсорні системи Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г.
Медичні інформаційні системи Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Статистичні методи в біомедичних дослідженнях Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Біотермодинаміка та масоперенос Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.,

доц. Сичик М.М.

Термодинаміка біологічних процесів і систем Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.,

доц. Сичик М.М.

Термобіоніка Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л.Є.
Основи конструювання та проектування медичної  техніки Біомедичної інженерії проф. Лебедєв О. В.

Перелік дисциплін 4 курсу (за навчальним планом 2018 року)

 

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

4 курс, 7-8 семестр, 60 кредити ЄКТС 

Обов’язкові освітні компоненти

Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 доц. Козубська І.Г.
Охорона праці та цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки доц. Демчук Г.В.
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики проф. Іляш О.І.
Мікропроцесорна техніка Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-1. Діагностична техніка Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков С.В.
Біомедичні прилади, апарати і комплекси-2. Аналіз і проектування електронної медичної техніки Біомедичної інженерії проф. Лебедєв О. В.
Основи клінічної інженерії та радіології-2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання Біомедичної інженерії доц. Дубко А. Г.,

проф. Лебедєв О. В.

Основи клінічної інженерії та радіології-3. Радіаційна безпека і дозиметрія Біомедичної інженерії проф. Орел В.Е.
Переддипломна практика Біомедичної інженерії ст. вик. Овчаренко Г. Р.
Дипломне проектування Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф.

Вибіркові освітні компоненти

Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф. 
Лікувальна медична техніка Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф. 
Проектування медичних інформаційних систем Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Математичне моделювання біомедичних систем Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Методи та засоби діагностики патології людини Біомедичної інженерії доц. Козяр В.В.
Система управління якістю в медицині Біомедичної інженерії доц. Білошицька О.К.
Прилади контролю фізіологічних параметрів людини Біомедичної інженерії ст. вик. Зубков С.В.
Технологія створення програмних продуктів Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Веб-технології та веб-дизайн Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-професійної програмою «Медична інженерія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  11 від 22.02.2021 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2021 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

1 курс, 1-2 семестр, 64 кредити ЄКТС

Обов’язкові освітні компоненти

Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Право інтелектуальної власності Інтелектуальної власності та приватного права доц. Яшарова М. М.
Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Патентознавство та набуття прав Конструювання машин доц. Юрчишин О. Я.
Основи інженерії та технології сталого розвитку Математичних методів системного аналізу доц. Комариста Б. М.
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ст.вик. Компанець Н. М.
Розробка стартап-проектів Менеджменту підприємств доц. Пічугіна М. А.
Медична фізика Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Системи відображення біомедичної інформації Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Курсова робота. Системи відображення біомедичної інформації Біомедичної інженерії доц. Соломін А. В.
Високотехнологічні системи для діагностики та терапії Біомедичної інженерії доц. Сичик М. М.
Медичні мікропроцесорні системи-1. Цифрові сигнальні процесори Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Медичні мікропроцесорні системи-2. Проектування інформаційно-вимірювальних систем Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень Біомедичної інженерії доц. Калашнікова Л. Є.
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Біомедичної інженерії проф. Максименко В. Б.

Вибіркові освітні компоненти

Штучні органи Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Проектування біомедичних інформаційних систем Біомедичної інженерії ст.вик. Білошицька О. К.
Прилади для заміщення життєво-важливих функцій організму Біомедичної інженерії доц. Козяр В. В.
Ендо- та екзопротезування Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Загальна та лабораторна імунологія Трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.
Фізіотерапевтичні медичні прилади Біомедичної інженерії доц. Богомолов М.Ф. 
Біоматеріали і біотехнології Трансляційної медичної біоінженерії ст.вик. Луценко Т. М.
Основи геноміки і протеіноміки Трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.
Біофотоніка та наноелектроніка Біомедичної інженерії доц. Шликов В. В.
Медичні прилади та технології Електронної інженерії доц. Богомолов М.Ф. 
Електронні сенсори та біочіпи Електронної інженерії проф. Орлов А.Т.
Фізіологія сенсорних систем Біомедичної інженерії доц. Вовянко С І.
Біологічна фармація Біомедичної інженерії проф. Галкін О. Ю.
Системна фізіологія Біомедичної інженерії доц. Вовянко С І.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2020 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

2 курс, 3 семестр, 26 кредити ЄКТС

Обов’язкові освітні компоненти

Практика Біомедичної інженерії ст. вик. Овчаренко Г. Р.
Робота над магістерською дисертацією Біомедичної інженерії СРС

Дисципліни зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

за освітньо-науковою програмою «Біомедична інженерія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Cилабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня PhD вищої освіти представлено у Факультетському Каталогу, який ухвалено на засіданні Вченої ради Факультету біомедичної інженерії  КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  11 від 22.02.2021 р.).

Перелік дисциплін 1 курсу (за навчальним планом 2021 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри

Викладач

1 курс, 1-2 семестр, 14 кредити ЄКТС

Обов’язкові освітні компоненти

Іноземна мова для наукової діяльності-1. Іноземна мова для наукових досліджень Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Іноземна мова для наукової діяльності-2. Іноземна мова наукової комунікації Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Філософські засади наукової діяльності — 1. Науковий світогляд та етична культура науковця Фiлософiї

Філософські засади наукової діяльності — 2. Філософська гносеологія та епістемологія Фiлософiї

Вибіркові освітні компоненти

Серцево-судинна інженерія Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.
Зварювання біологічних тканин Біомедичної інженерії проф. Лебедєв О.В.
Тканинна інженерія Трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О.Ю.

Перелік дисциплін 2 курсу (за навчальним планом 2020 року)

Освітні компоненти
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Назва кафедри Викладач

2 курс, 3-4 семестр, 16 кредити ЄКТС

Обов’язкові освітні компоненти

Біомедична інженерія та технології Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.
Організація науково-інноваційної діяльності Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.
Педагогічна практика Біомедичної інженерії доц. Шликов В.В.

Вибіркові освітні компоненти

Лікувальна медична техніка Біомедичної інженерії проф. Максименко В.Б.
Протезування та штучні органи Біобезпеки і здоров’я людини проф. Худецький І.Ю.
Біомедичні прилади та системи Біомедичної інженерії доц. Зубчук В.І.,

доц. Богомолов М.Ф.

Проблеми розробки та випробування біопрепаратів Кафедра трансляційної медичної біоінженерії проф. Галкін О. Ю.

Cилабуси навчальних дисциплін з освітньої програми «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» ухвалено на засіданні кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського: протокол № 13 від 25.06.2021 р. (додаток № 1), протокол № 1 від 28.08.2021 р. (додаток № 2, додаток № 3, додаток № 4), протокол № 11 від 28.06.2022 р.