Вступ до магістратури (денна форма)

Спеціальність 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма – Медична інженерія (завантажити презентацію)

Термін навчання: 1 рік 4  місяці – з отриманням кваліфікації “магістр з біомедичної інженерії” (на базі ступеня бакалавра).

Форми навчання: денна.


Запрошуємо охочих вступати до магістратури у 2023 році на факультет біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кафедра біомедичної інженерії здійснює підготовку фахівців за:

  • освітньо-професійною програмою 2023 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (163_Освітня програма_магістр_2023), яка триває 1 рік 4 місяці й орієнтована на підготовку фахівців певної галузі для подальшої професійної роботи.

Здобувати рівень магістра можливо на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідної або іншої спеціальності.

Для вступу необхідно скласти:

Спеціальність  Вступ за державним замовленням   Вступ за кошти фізичних / юридичних осіб 
163 Біомедична інженерія ЄВІ 2023 + Фаховий іспит + Мотиваційний лист

Про ЄВІ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), як ЗНО тільки для магістрів. За формою це комп’ютерний тест, що складається з двох частин – іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

ЄВІ є обовʼязковим до складання для всіх вступників, незалежно від спеціальності чи форми фінансування (бюджет/контракт). Скласти іспит можна лише в спеціальних центрах в Україні чи за кордоном (залежить від того, що Ви зазначите при реєстрації).

Реєстрація на ЄВІ триватиме з 08 по 31 травня:


Про фаховий іспит

Комплексне фахове випробування (фаховий іспит) за формою являє собою письмовий іспит з нормативних дисциплін спеціальності.

Іспит може проводитись в очному форматі (тобто в аудиторіях університету) або в дистанційному форматі (тобто віддалено з використанням програми відеоконференції «Zoom»).

Реєстрація на фаховий іспит відбувається через особистий електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua.

З програмою комплексного фахового випробування (фахового іспиту) можна ознайомитися за посиланнями:

Спеціальність Освітньо-професійна програма
163 Біомедична інженерія ОПП “Медична інженерія”

Розклад проведення фахових іспитів

Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде оприлюднено пізніше.


Про мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист пишеться в електронному вигляді та прикріплюється при подачі заяви на вступ у електронному кабінеті вступника.

З вимогами до написання мотиваційного листа у КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитись за посиланням.


Подача заяв на вступ

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення (на бюджет), та до 20 заяв усього загалом, як за державним замовленням (на бюджет) та і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт)

Для того, щоб подати заяви на вступ, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до магістратури проводиться в такі строки:*

Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з 08 по 31 травня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з 26 червня по 18 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня
Фахові вступні випробування в закладі освіти з 17 по 28 липня (включно)
Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня по 14 серпня (до 18:00)
Подання заяв на вступ з 31 липня по 21 серпня (до 18:00)
Надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовленням не пізніше 26 серпня
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовленням (подача оригіналів для вступу на бюджет) до 29 серпня (до 18:00)
Наказ на зарахування за держзамовленням 31 серпня
Виконання вимог до зарахування вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) до 06 вересня (до 17:00)
Наказ на зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) не пізніше 07 вересня

*В термінах можливі зміни у зв’язку з військовими діями на території України.

Заяви подаються виключно в електронному вигляді, через особистий електронний кабінет вступника на сайті vstup.edbo.gov.ua, крім випадків зазначених в пункті VI.3. Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.


Конкурсний бал

Середній бал диплома бакалавра та творчі досягнення цього року не враховуються.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,2*П1+0,2*П2+0,6*П3

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ,
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ,
П3 – оцінка з фахового іспиту.

Мінімальний бал для участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра:

  • на місця державного замовлення становить 130.
  • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить 100.

Подача оригіналів на вступ

Після отримання в електронному кабінеті вступника рекомендацій до зарахування, необхідно у визначені строки (зазначені у таблиці вище) подати оригінали документів для зарахування за місцем навчання.

Оригінали можна подати:


Корисні посилання

Про вступ на магістратуру у 2023 році на сайті Приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського.

Про вступ на магістратуру у 2023 році на сайті Факультету біомедичної інженерії.

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перелік необхідних документів для вступу.

Умови прийому до ЗВО у 2023 році.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” у 2023 році.

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році.  

З іншою важливою інформацією можна ознайомитись на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.