Апробації дисертацій

Апробація наукових робіт аспірантів складається з доповідей здобувачів на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, використання результатів досліджень у конкурсних та грантових наукових проектах, презентацій та обговорення результатів на наукових конференціях у КПІ ім. Ігоря Сікорського та навчально-наукових семінарах кафедри біомедичної інженерії.


Відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 163 Біомедична інженерія:

1. Дисертація Поліщука Олександра Сергійовича на тему: «Комплексне удосконалення функціональних характеристик інтраокулярних лінз»
https://rada.kpi.ua/node/1654
Науковий керівник Козяр В.В., к.м.н., доц. кафедри.
2. Дисертація Мельник Ганни Віталіївни на тему: «Розробка методики оцінки ефективності протезування нижніх кінцівок»
https://rada.kpi.ua/node/1803
Науковий керівник Худецький І.Ю., д.м.н., проф.
Читає дисципліну Протезування та штучні органи
3. Дисертація Щоткіної Наталії Володимирівни на тему: «Біоінженерні основи отримання ліофілізованого тканинномодифікованого біосумісного матриксу для використання у кардіохірургії»
https://rada.kpi.ua/node/1746
Науковий керівник Галкін О.Ю., д.т.н., проф.


Подано для захисту у разову спеціалізовану вчену раду дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 163 Біомедична інженерія:

1. Дисертація Сніцара Євгена Вікторовича на тему: «Розробка статичного та динамічного еквівалентів живих тканин та методики їх застосування» (протоколу № 15 від 18 квітня 2024 р. спільного розширеного засідання кафедр біомедичної інженерії та біобезпеки і здоров’я людини).
Науковий керівник Худецький І.Ю., д.м.н., проф.
2. Дисертація Стасюка Юрія Петровича на тему «Біполярний радіочастотний кардіохірургічний інструментарій багатофункціонального призначення» (протокол кафедри біомедичної інженерії №11 від 22.02.2021 р.).
Науковий керівник Максименко В.Б., д.м.н., проф.


Наукові роботи аспірантів та виконання ними індивідуальних навчальних планів аспірантів обговорюються на наукових семінарах кафедри біомедичної інженерії:

ПІБ аспіранта

Презентація наукового спрямування дисертаційної роботи

1 Федорюк Дмитро Застосування методів частотного аналізу та машинного навчання для оцінки ефективності та персоніфікації реабілітаційних методик у хворих на ДЦП
2 Котючий Іван Васильович Метод аналізу взаємозв’язків між серцево-судинною та центральною нервовою системою при епілепсії
3 Макеєнко Оксана Леонідівна Система обробки гістологічних та цитологічних зображень
4 Інтелегатор Данило Олександрович Наукове обґрунтування персоніфікованих реабілітаційних програм при проведенні протезування нижніх кінцівок
5 Козій Микола  Ігорович Модуль управління робото-технічними засобами  на основі біосигналів
6  Богайчук-Козій Інна Василівна Мікрострумова нейростимуляція зі зворотним зв’язком

Аспіранти та їх наукові керівники активно приймають у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, впроваджують результати досліджень у конкурсні та грантові наукові проекти факультету біомедичної інженерії.

Дотичність тем досліджень аспірантів напрямам роботи наукових керівників обговорюється під час апробації дисертацій на наукових семінарах кафедри та доповідей аспірантів на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (завантажити).

Апробація наукових робіт аспірантів другого року навчання (набір 2019 року):

ПІБ аспіранта

Наукові доповіді на конференціях

1. Мельник Ганна Віталіївна 1. Khudetskyy I., Antonova-Rafi J. and Melnyk H. «Backward design technology of stump socket for CAD / CAM prosthetics technology», 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Slavske, 2018, pp. 679-682. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336292.

3. Khudetskyy I., Antonova-Rafi Y., Melnyk H. and Bespalenko A. «Manufacturing technology of individual stump socket for prevention of re-amputation at prosthetics of lower extremities», IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 259-262. doi: 10.1109/TCSET49122.2020.235435.

2. Федорюк Дмитро Олександрович 1. Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Федорюк Д. О., «Метрологічні аспекти системи підтримки прийняття рішень при протезуванні», XIX міжнародна науково-технічна конференція «Вимірюваьна та обчислюваьна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-19). – Одеса. — 2019, — С.16-17.

Апробація наукових робіт аспірантів третього року навчання (набір 2018 року):

ПІБ аспіранта

Наукові доповіді на конференціях

3. Котючий Іван Васильович 1. I. Kotiuchyi, I. Seleznov, L. Faes, R. Pernice, V. Kharytonov and A. Popov, «Pre- and post-ictal brain activity characterization using combined source decomposition and connectivity estimation in epileptic children», 2019 Signal Processing Symposium (SPSympo), Krakow, Poland, 2019, pp. 126-129. https://doi.org/10.1109/SPS.2019.8882099

2. Kotiuchyi, I., Pernice, R., Faes, L., Popov, A., & Kharytonov, V. (2019). «Information flow in EEG source networks in epileptic children with focal seizure activity», 2nd International Congress on Mobile Devices and Seizure Detection in Epilepsy. Lausanne, Switzerland 2019, http://hdl.handle.net/10447/370208

3. Popov, A., Pernice, R., Kotiuchyi, I., Faes, L., Busacca, A., & Kharytonov, V. (2019). «Nonlinear brain-heart interactions in children with focal epilepsy assessed by mutual information of EEG and heart rate variability», 2nd International Congress on Mobile Devices and Seizure Detection in Epilepsy. Lausanne, Switzerland 2019, http://hdl.handle.net/10447/370210

4. I. Seleznov, I. Kotiuchyi, A, Popov, A. Nakata, V. Kharytonov, M. Kaneko, K. Kiyono, «Multiscale detrended cross-correlation of EEG and RR intervals during focal epilepsy», 2020 Signal Processing Workshop (SPW), Warsaw, Poland, 5-8 October 2020,  https://ieeexplore.ieee.org/document/9259132

5. R. Pernice, I. Kotiuchyi, A. Popov, V. Kharytonov, A. Busacca, D. Marinazzo, L.Faes, «Synergistic and Redundant Brain-Heart Information in Patients with Focal Epilepsy», 2020. 11th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Pisa, Italy, 2020, pp. 1-2, https://doi.org/10.1109/ESGCO49734.2020.9158196

6. A. Popov, L. Faes, I. Kotiuchyi, R. Pernice and V. Kharytonov, «Entropy characteristics of heart rate wavelet multiscale components in epileptic children before and after seizures», 2020. 11th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Pisa, Italy, 2020, pp. 1-2, https://doi.org/10.1109/ESGCO49734.2020.9158153

4. Макеєнко Оксана Леонідівна 1. Макеєнко О.Л., Вовянко С.І. Автоматизація обробки гістологічних зображень для клінічних досліджень / С. І. Вовянко, О. Л. Макеєнко // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, MCNIP, 5 April 2019. – С. 147-152. Doi: https://dx.doi.org/10.1007/978-80-7534-078-8

2. Рубанець О.М., Макеєнко О.Л. Проблема адекватності сприйняття візуальних зображень у медицин // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції: тези, 30 травня 2019. с. 6. http://philosophy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/Kreatosfera-30-travnya-2019.pdf

3. Makeienko O., Khranovskaya N., Orel V., Skachkova O., Shevchenko A., Rykhalskyi O., Inomistova M., Gorbach O. Interactions Between Magnetic Fieldand Biological Objects Of Plant Origin //  IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO, Scopus), 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8477478

4. Вовянко С.І., Макеєнко О.Л. Автоматичне вимірювання клітин в цифровому зображенні // Науково-практична конференція «Вітчизняні інженерні розробки для охороні здоров’я», 19-21 квітня 2016. Журнал «Біомедична конференція», 2016, с.29-30, http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17715/1/Журнал%20БМІ%20-%20матеріали%20конференції%2021-22.04.2016.pdf 

5. Поліщук Олександр Сергійович 1. Поліщук О.С., Козяр В.В. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ АФАКІЧНИХ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ / Monografia pokonferencyjna «Science, Research, Development № 12». Belgrade (Serbia), Poland, 2018, 29.12.2018 – 30.12.2018, p. 34-36. ISBN: 978-83-66030-68-8. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/1251, http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/84_01.pdf

2. Polishchuk Alexander CHARACTERISTICS OF AFACHIC INTRAOCULAR LENSES / Advances of Science. Proceedings of articles the international scientific conference. Karlovy Vary – Kyiv. 22.02.2019, р. 28-37. ISBN: 978-80-7534-078-8.

3. Поліщук О.С. АФАКІЧНІ ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ / Філософські засади креатосфери у контексті творчості: між. конф., Київ, 30 травня 2019 р.,https://fsp.kpi.ua/ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-kafedri-filosofiyi-filosofski-zasadi-kreatosferi-u-konteksti-tvorchosti/

4. Поліщук О.С., Козяр В.В. КЕРАТОМЕТР, ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП ІМПЛАНТАЦІЇ ІНТРАОКУЛЯРНОЇ ЛІНЗИ / «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020), Харків, 2020. с. 209 – 211, http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.html, http://uacm.kharkov.ua/download/Works_ISM_2020.pdf

6. Інтелегатор Данило Олександрович 1.ХудецькийІ.Ю., Антонова-РафіЮ.В., ІнтелегаторД.О.  Фізична терапія, ерготерапія та реабілітаційна інженерія в соціалізації пацієнта після ампутації нижніх кінцівок// Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», 14-15 грудня 2017 р. м. Київ с.109-112.

2. Худецький, Д.О. Інтелегатор, Ю.В. Антонова-Рафі, М.А. Ковальов Застосування мобільного додатку для стабілізаційної платформи реабілітації ампутантів// Матеріали VI Українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура. Техніка», 12-22 вересня 2018 р. м. Одеса с.72-73.

3. Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Інтелегатор Д. О. Балансувальна платформа зі зворотнім біологічним зв’язком для реабілітації на етапі протезування та її метрологічні аспекти/ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-прктичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» Львівська медична спільнота / 23-24 листопада, м. Львів. C. 111-113.

4. Худецький І. Ю., Інтелегатор Д. О., Антонова-Рафі Ю. В., Шевчук А. В.  Застосування вейвлет-аналізу серцевого ритму в мобільних додатках /І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM–2018). Збірник наукових праць.. ХНУРЕ. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. – 300 с. ISBN 978-617-7683-32-1  С. 177-179

Апробація наукових робіт аспірантів четвертого року навчання (набір 2017 року):

ПІБ аспіранта

Наукові доповіді на конференціях

7. Козій Микола  Ігорович 1. Богайчук  І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: сучасне бачення // Europejskanauka XXI powieką. – Przemyśl: Nauka i studia, травень 2017. – (Materiały XIII międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji; № 10). – С. 61 – 63.

2. Богайчук І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: механізм зворотного зв’язку // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, червень 2017. – Biological sciences; № 12. – С. 14 – 17.

3/ Koziy Mykola, Robotic control module based on biosignals / Koziy Mykola, Inna Bohaichuk // II Biomedical Engineering Seminar, Poznan (Poland), November 17, 2017.

8. Богайчук-Козій Інна Василівна 1. Богайчук  І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: сучасне бачення // Europejskanauka XXI powieką. – Przemyśl: Nauka i studia, травень 2017. – (Materiały XIII międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji; № 10). – С. 61 – 63.

2. Богайчук І. В., Зубков С. В. Пошук оптимального алгоритму нейростимуляції //Матеріали першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 15 – 18.

3. Богайчук І. В., Козій М. І., Зубков С. В. Нейростимуляція: механізм зворотного зв’язку // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, червень 2017. – Biological sciences; № 12. – С. 14 – 17.

4. Inna Bohaichuk, Neurostimulation with feedback // II Biomedical Engineering Seminar, Poznan (Poland), November 17, 2017.

Апробація наукових робіт аспірантів, які подають дисертацію у спеціалізовану раду:

ПІБ аспіранта

Наукові доповіді на конференціях

9. Стасюк Юрій Петрович 1. I. Khudetskyy, Y. Stasiuk, V. Maksymenko, Y. Antonova-Rafi. Comparison of High-Frequency Ablation and Convectional-Infrared Coagulation Usage in the Treatment of Arrhythmias During Opened-Heart Surgery / 15th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, February 26 – March 2, 2019. (ISSN 2572-7591, Scopus), https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8779272 , постер https://drive.google.com/file/d/1YE8FJOlihCEE9gEhszcQt1ywKKBS4iK3/view?usp=sharing

2. І.Ю. Худецький, Ю.П. Стасюк, В.Б. Максименко, Ю.В. Антонова-Рафі. Математична модель абляції провідних шляхів серця / X Міжнародна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах», Одеса, 14-18 вересня 2020 р., http://pwi-scientists.com/ukr/mmi2020programa, постер https://drive.google.com/file/d/1rvZT_Pn4KGIhJaQ_xP8CuK7FXDpki0MF/view?usp=sharing

3. Ю.П. Стасюк, І.Ю. Худецький, Ю.В. Методологічні підходи до побудови моделі тепло-масопереносу в системі конвекційно-інфрачервоний потік-живі м’які  тканини // IX Международная конференция «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», Одеса, 11-14 вересня 2018 р.,  http://pwi-scientists.com/pdf/mmitwrp2018programarus.pdf, постер https://drive.google.com/file/d/1QUUak1YBZ8FsuFB_nicP5kn-Vi1n1xFC/view?usp=sharing

4. І. Ю. Худецький, Ю.П. Стасюк, Ю. В. Антонова-Рафі, В. Б. Максименко. Порівняльні можливості конвекційно-інфрачервоних технологій при абляції на відкритому серці / Лучевые технологии в сварке и обработке материалов. – 2017. – С. 121-126, https://patonpublishinghouse.com/proceedings/ltwmp2017.pdf

5. Yu. Stasiuk. Methods of high-frequency coagulation for arrhythmias treatment during open-heart surgery / II Biomedical Engineering Seminar, Poznan (Poland), November 17, 2017, https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/seminarium_inzynierii_biomedycznej.jpg , сертифікат https://drive.google.com/file/d/1cjFFMQp4HSjoU3yHMPi6XpOLsbjGfob3/view?usp=sharing , фото https://drive.google.com/file/d/1VU4Kt-JIplMmceXH74nlyKK2o0t46IY4/view?usp=sharing

6. Стасюк Ю.П., Максименко В.Б. Математична модель радіочастотного коагуляційного впливу при операціях на відкритому серці / Перша міжуніверситетська науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії”. – 2017. – С. 76., програма конференції http://nmu.ua/wp-content/uploads/2017/04/Programa_13.04.pdf , збірник праць https://drive.google.com/file/d/0Bxm9rnF4zveIUC1vb0ZEbm5DT2s/view

7. М.М. Сичик, Ю.П. Стасюк. Модель радіочастотного термічного впливу на тканини міокарда / Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я: матеріали науково-практичної конференції біомедичних інженерів і технологів України. – 2016. – С. 81., http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17715/1/Журнал%20БМІ%20-%20матеріали%20конференції%2021-22.04.2016.pdf

8. М.М. Сичик, В.Б. Максименко, Л.Д. Тарасова, Б.В. Бацак, Ю.П. Стасюк. Спосіб візуалізації радіочастотної термічної абляції різних ділянок серця в 3D просторі середовища Comsol Multiphysics / Інформаційний бюлетень НАМН України. Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – 2016. – № 41. – С. 81., http://amnu.gov.ua/polozhennya-zvity-byuleten/, інформаційний бюлетень https://drive.google.com/file/d/1lEHZjzhGC9Vl1sYn79PbvJc7iJju41mP/view?usp=sharing

9. Лафета О.О. Сичик М.М., Максименко В.Б., Кравчук Б.Б., Бацак Б.В., Леончук В.Л., Петканич М.М., Стасюк Ю.П., Сорочан Є.Г., Юр’єва К.О. Клінічне і експериментальне обґрунтування вибору параметрів радіочастотної абляції для різних ділянок міокарда // Х международная научно-практическая конференция «Сварка и термическая обработка живих тканей. Теория. Практика. Перспективы». Збірник праць конференції. – Київ, 2015. – С. 27-28., https://drive.google.com/file/d/1fNHfDsqlegIvo200W1S1R6aRttbDvXFk/view?usp=sharing

10. М.М. Сичик, В.Б. Максименко, Ю.П. Стасюк та ін. Термодинамічна модель радіочастотної абляції тканин міокарда // Науково-практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії». – Київ, 2015. – С. 94.,http://medforum.in.ua/wp-content/uploads/katalog_imf15_tezis_a4_all_.pdf

11. Yu. Stasiuk The mechanism of modeling radiofrequency ablation of myocardial tissue // XIV All Ukrainian Students R&D Conference 2015 “Innovations in Science and Technology”, 7 April, 2015, Kyiv, Ukraine. – P. 57, http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/inter_stud_07_04_2015_red.pdf

12. І.Ю.Худецький, І.А.Сухін, С.О.Опарін, Ю.В.Антонова-Рафі, О.Т.Зельніченко, Ю.П.Стасюк. Електротермохірургічні інструменти для малоінвазивних та ендоскопічних оперативних втручань // Sikorsky Challenge 2017, каталог проектів https://drive.google.com/file/d/0BxYU-N63PyDqWlZCb0Rza2N0ZTQ/view

Детальніше про публікації аспірантів