Дипломи бакалаврів

Інформація про захист дипломних робіт (дипломних проектів)

випускниківосвітнього ступеня «бакалавр» у червні 2020 року

Зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія», освітня програма: Клінічна інженерія

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Посада керівника ДП(ДР)

Тема дипломної роботи (укр. мовою) /

Тема дипломної роботи (анг. мовою)

1

2 4

3

Навчальна група БМ-61

 

1

Бабій Любов Валеріївна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К. Метод мікрохвильового опромінення для знезараження мікозів

Microwave Radiation Method For Mycosis Disinfection

 

2

 

Веденєєв Євгеній Олександрович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Оптоелектронний пристрій для дослідження характеристик крові

Optoelectronic Device Forstudying Of  Blood Characteristics

 

 

3

 

Жураховська Вероніка Ігорівна к.м.н., доц. каф. БМІ Козяр. В.В. Детектор перешкод на основі ультразвукової локації

Ultrasonic Obstacle Location Detector

4

 

 

Зорін Богдан Сергійович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Паливний елемент на воді для медичного використання

Fuel Cell On Water For Medicine

 

5

 

Ізюмкін Петро Ілліч ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Автономний канал електроміографа з WI-FI модулем для робототехнічних систем

Autonomous Electromyograph Channel With WI-FI Module For Robotic Systems

 

6

 

Кунцов Кирило Васильович к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Пристрій для лазеротерапії зі зворотним зв’язком

Device For Laser Therapy With Feedback

 

 

7

 

 

 

 

Лисичина Світлана Василівна ст. викл. каф. БМІ Овчаренко А.Р. Портативний неінвазивний прилад дляв вимірювання внутрішньочерепно готиску

Wearable Non-Invasive Device For Intracranial Pressure Monitoring

 

8

 

Мневець Антон Володимирович ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Аналоговий стерео — слуховий апарат зі змінною АЧХ

Analog Stereo — Hearing Aid With Variable Frequency Response

 9 Потапнєва Марія ст. викл. каф. БМІ Овчаренко А.Р. Прилад для глибокої транс краніальної магнітноїстимуляції

Device For Deep Transcranial Magnetic Stimulation

10 Тимофєєв Денис Володимирович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Малогабаритний монохроматичний опромінювач біологічно активних точок людини

Small Monochromatic Irradiator Of Human Biologically Active Points

11 Тичина Валерія Олегівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Прилад для профілактики розвитку постурального кіфозу

Device For Postural Kyphosis Prevention

12 Ткаченко Маріанна Юріївна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Пристрій для віддаленого контролю фізіологічного стану людей похилоговіку

Device For Distant Control Of The Physiological Health Of An Elderly Person

13 Федорова Руслана Миколаївна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К Метод непрямого визначення концентрації глюкози на основі поляриметрії

The Method Of Indirect Determination Of Glucose Concentration, That Is Based On A Polarimetry

14 Ягхі Хуссейн к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Пристрій магнітотерапії на основі мікроконтролера

Device For Magnetic Therapy Based On Microcontroller

 

Зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»,  освітня програма: Клінічна інженерія 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Посада керівника ДП(ДР)

Тема дипломної роботи (укр. мовою) /

Тема дипломної роботи (анг. мовою)

1

2 4

3

Навчальна група БМ-62

 

1

Болдарев Руслан Даніілович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Біомедичний твердоелектролітний переносний газоаналізатор кисню

Biomedical Solid Electrolyte Portable Oxygen Analyzer

 

 

2

 

Вальтер Юлія Романівна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К. Інструмент для електропорації та хіміотерапії

Instrument For Electroporation And Chemotherapy

 

 

3

 

Дзюра Олена Юріївна к.т.н., доц. каф. БМІ Соломін А.В. Система обробки медичних 3D зображень для виявлення асиметрії

Medical 3D Image Processing System Detecting Asymmetry

4

 

 

Забіло Ярослав Сергійович ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Протез пальця руки з використанням FDM технології

Finger Prosthesis Using FDM Technology

 

5

 

Колодійчук Ольга Леонідівна ст. викл. каф. БМІ Данілова В.А. Інформаційна система для розрахунку біологічного захисту рентгенодіагностичних кабінетів

Information System For  Biological Protection Calculation Of X-Ray Diagnostic Rooms

 

6

 

Кулявець Вікторія Русланівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Моделювання робочої частини приладу для біодруку шкіри

Modeling A Working Part Of The Device For Skin Bioprinting Device

 

 

7

 

 

 

 

Мордюк Ольга Богданівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Метод підвищення корозійної стійкості титанових сплавів для біосумісних імплантів

Method Of  Enhancing The Corrosion Resistance Of Titanium Alloys For Biocompatible Implants

 

8

 

Мохонько Олександр Ігорович к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Комп`ютерне планування помірної магнітної гіпертермії пацієнтів хворих на рак грудної залози

Computer Planning Of Moderate Magnetic Hyperthermia For Patients With Breast Cancer

 9 Новіцька Анастасія Костянтинівна д.т.н., проф. каф. БМІ Лебедєв О.В. Електроніж для отоларингології

Еlectricknife For Otolaryngology

10 Починок Захар Вікторович д.т.н., проф. каф. БМІ Лебедєв О.В. Резонанс барабанної перетинки взаємно з слуховим апаратом

Resonance Of The Eardrum In Conjunction With The Hearing Aid

11 Степанюк Олександр Олегович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Високотемпературний твердоелектролітний генератор кисню

HighTemperature SolidElectrolyte Oxygen Generator

12 Тертишна Світлана Олексіївна к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Електромагнітний опромінювач щитоподібної залози

Electromagnetic Irradiator Of The Thyroid Gland

13 Шостак Ірина Тарасівна ас. каф. БМІ Стасюк Ю.П. Моделювання ендопротеза колінного суглоба в середовищі COMSOL Multiphysics

Modeling Of A Knee Joint Endoprosthesis In COMSOL Multiphysics Software

 

Зі спеціальності152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма: Біомедичні прилади та інформаційні системи 

  №  з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Посада керівника ДП(ДР)

Тема дипломної роботи (укр. мовою) /

Тема дипломної роботи (анг. мовою)

1

2 4

3

Навчальна група БП-61

 

1

Горбатенко Діана Вікторівна

 

доц. каф. БМІ,к.т.н. Тарасова Л.Д. Робоча станція випробувальної машини ендопротезів кульшових суглобів

The Workstation Of HipJoint Testing Machine

 

2

 

Мартиненко Владислав Ігорович доц. каф. БМІ, к.т.н. Дубко А.Г. Мобільний біоімпедансний аналізатор з можливістю проведення аналізу електричної провідності біологічних тканин

Mobile Bioimpedance Analyzer With The Possibility Of Measuring The Electrical Conductivity Of  Biological Tissues

 

3

 

Наумкіна Зоя Миколаївна доц. каф. БМІ, к.т.н. Зубчук В. І. Інструмент факоемульсифікації з непродольно крутильними коливаннями

The Phacoemulsification Handle With Non-Longitudinal Torsional Oscillations

4

 

 

Рудий Олексій Дмитрович доц. каф. БМІ, к.т.н. Дубко А.Г. Медична система моніторингу гамма випромінювання

Medical Monitoring System Of Gamma Radiation

 

5

 

Цвілюк Дмитро Андрійович доц. каф. БМІ, к.т.н. Богомолов М.Ф. Неінвазивний глюкометр на основі лазерної поляриметрії зі статичним аналізатором

Non-invasive glucometer Based On A Laser Polarimetry With A Static Analyzer