Дипломи бакалаврів

Інформація про захист дипломних робіт (дипломних проектів)

випускниківосвітнього ступеня «бакалавр» у червні 2021 року

Зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія», освітня програма: Медична інженерія

ПІБ студентів

Номер групи Керівник дипломної роботи

Дата 14.06.2021

Тема дипломної роботи

Винокурова Вероніка Ігорівна БМ-71 ас. каф. БМІ Козій М. І. Модель каркасу персоніфікованого протезу клапана серця
Власенко Інна Костянтинівна БМ-71 к.м.н, доцент каф. БМІ Козяр В.В Контейнер із температурним контролем для транспортування донорських органів
Ганноченко Дар’я Ярославівна БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Овчаренко Г.Р. Система аналізу м’язової активності на базі машинного навчання
Кізим Марія Сергіївна БМ-71 к.т.н., доц. кафедри БМІ Білошицька О.К Прогностична модель визначення тривалості життя у жінок хворих на рак молочної залози
Паламарчук Юлія Василівна БМ-71 ст. вик. кафедри БМІ Овчаренко Г.Р. Бездротовий датчик для ультразвукової біомікроскопії
Рєзанова Анастасія Миколаївна БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Овчаренко Г.Р. Метод фіксації емоційних проявів за даними ЕЕГ
Ряжева Каріна Віталіївна БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Овчаренко Г.Р. 3D-модель ендопротеза гомілковостопного суглоба
Черниш Ксенія Юріївна БМ-72 к.т.н., доц. кафедри БМІ Білошицька О.К Програмний комплекс для формування медичних документів лікаря первинної ланки

ПІБ студентів

Номер групи Керівник дипломної роботи

Дата 16.06.2021

Тема дипломної роботи

Авіда Маріна/

Marina Awida

БМ-73i ст. вик. кафедри БМІ Данілова В.А. Розробка алгоритму застосування термограм очей в якості діагностичного критерію
Адлі Сара/

Sara Adly

БМ-73i доц., к.б.н., доц. кафедри БМІ Калашнікова Л. Є. Модель  звукової високочастотної  зубної щітки  у програмі Solidwork
Аро Валенсуела Доменіка Анаi/

Domenica Haro

БМ-73i проф., д.т.н., проф. кафедри БМІ Лебедєв О.В. Методи електропорації і електрозварювання — принципи та напрямки розвитку
Бачлах Дана/

Dana Bachlah

БМ-73i проф. каф БМІ, д.м.н. Максименко В. Б. Моделювання внутрішнього каркасу біопротезу аортального клапана
Маруф Абдалрахман/

Marouf Abdulrahman

БМ-73i с.н.с., к.т.н., доц. кафедри БМІ Дубко А.Г. Пристрій для випробування на розтяг біологічних тканин
Махмуд Мустафа/

Mustafa Mahmoud

БМ-73i ас. кафедри БМІ Стасюк Ю. П. Моделювання напружено-деформованого стану ендопротезу колінного суглоба
Обаід Мохаммад A.A./

Mohamed Obaid

БМ-73i доц. каф. БМІ, д.т.н. Шликов В. В. Метод оцінювання розмірів онкологічних новоутворень на МРТ-зображеннях серця
Пінеда Чамба Стефані Патрісіа/

Stefany Pineda

БМ-73i ас. кафедри БМІ КозійМ.І. Моделювання впливу електростимуляції на тканини нервової системи
Сані Ахмед/

Ahmed Sani

БМ-73і доц., к. ф.-м. н., доц. кафедри БМІ Соломін А.В. Система статистичного аналізу даних для доказової медицини на платформі LabVIEW

ПІБ студентів

Номер групи Керівник дипломної роботи

Дата 17.06.2021

Тема дипломної роботи

Красовський  Андрій Анатолійович БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Електронна медична карта для мобільних пристроїв
Лантух Марія Максимівна БМ-71 доц., к.б.н., доц. кафедри БМІ Калашнікова Л. Є. Моделювання двочастотного ультразвукового дезінтегратора мембран еритроцитів
Левченко Дмитро       Анатолійович БМ-72 ст. викладач каф. БМІ, к.т.н. Делавар-Касмаі Мохаммад Алгоритм для моніторингу артеріального тиску за часовими характеристиками пульсової хвилі
Недураєва Анастасія Юріївна БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Мобільний додаток для виявлення порушень ритму серця
Нерус Владислав Миколайович БМ-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Згорткова нейронна мережа для виявлення ознак туберкульозу
Осаволюк Петро Артемович БМ-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Комбінований прилад для вимірювання рівня радіації та рівня напруженості електричного поля
Полянський Артур Андрійович БМ-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Веб-додаток «Студентська-поліклініка без черг»
Ясунова Масума Пулатівна БМ-72 доц., к.б.н., доц. кафедри БМІ Калашнікова Л. Є. Метод оцінки інтегральної активності ЕЕГ під впливом аудіосигналів

ПІБ студентів

Номер групи Керівник дипломної роботи

Дата 19.06.2021

Тема дипломної роботи

Бабич Анастасія Євгенівна БМ-72 ст. вик. кафедри БМІ Зубков С.В. Неінвазивний двоканальний транскраніальний стимулятор
Івченко Артем Олегович БМ-71 к.т.н., доц. кафедри БМІ Зубчук В.І. Модель протезу  гомілкового суглобу з трьома ступенями свободи
Кухар Діана Михайлівна БМ-71 к.т.н., доц. кафедри БМІ Зубчук В.І. Система ударно-хвильової терапії
Петровська Марія Сергіївна БМ-72 проф., д.т.н., проф. кафедри БМІ Лебедєв О.В. Моделі конструкції коронарних стентів з різними механічними властивостями
Попов Станіслав Володимирович БМ-72 проф., д.т.н., проф. кафедри БМІ Лебедєв О.В. Модель інструменту для зварювання легень
Савенок Богдан Юрійович БМ-71 проф., д.т.н., проф. кафедри БМІ Лебедєв О.В. Модель корекції прикусу за допомогою вестибулярних брекетів
Толстіхіна Юлія Андріївна БМ-72 к.т.н., доц. кафедри БМІ Зубчук В.І. Засоби аудіометрії на базі нейронних мереж
Цуркан Артем Андрійович БМ-71 к.т.н., доц. кафедри БМІ Зубчук В.І. Протез колінного суглобу з приводом на основі електроактивних полімерів

Інформація про захист дипломних робіт (дипломних проектів)

випускниківосвітнього ступеня «бакалавр» у червні 2021 року

Зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма: Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи

ПІБ студентів

Номер групи Керівник дипломної роботи

Дата 15.06.2021

 Тема дипломної роботи

Андреєв Михайло Андрійович БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Зубков С.В. Вдосконалений портативний фантом для лабораторної флоуметрії
Бочкова Ольга Павлівна БП-71 к.т.н., доц. кафедри БМІ Зубчук В.І. Засоби метрологічної оцінки ультразвукових діагностичних датчиків
Григорчук Марія Олександрівна БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Зубков С.В. Система утримання постійного рівня рідини в резервуарах технічного призначення
Лисенко Наталія Вікторівна БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Овчаренко Г.Р. Бокс для перевезення донорського серця
Пахалович Костянтин Віталійович БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Прилад трансмісійно-оптичної томографії молочної залози
Полуектов Сергій Олександрович БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. 4Рі мікроскоп для дослідження біологічних середовищ
Сахнюк Владислав Павлович БП-71 к.м.н, доцент каф. БМІ Козяр В.В Лабораторний комплекс для дослідження засобів захисту від ЕМВ НВЧ
Чорний Владислав Олександрович БП-71 ст. вик. кафедри БМІ Савкіна К.О. Лазерний вимірювач швидкості кровотоку

Інформація про захист дипломних робіт (дипломних проектів)

випускниківосвітнього ступеня «бакалавр» у червні 2020 року

Зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія», освітня програма: Медична інженерія

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Посада керівника ДП(ДР)

Тема дипломної роботи (укр. мовою) /

Тема дипломної роботи (анг. мовою)

1

2 4

3

Навчальна група БМ-61

 

1

Бабій Любов Валеріївна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К. Метод мікрохвильового опромінення для знезараження мікозів

Microwave Radiation Method For Mycosis Disinfection

 

2

 

Веденєєв Євгеній Олександрович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Оптоелектронний пристрій для дослідження характеристик крові

Optoelectronic Device Forstudying Of  Blood Characteristics

 

 

3

 

Жураховська Вероніка Ігорівна к.м.н., доц. каф. БМІ Козяр. В.В. Детектор перешкод на основі ультразвукової локації

Ultrasonic Obstacle Location Detector

4

 

 

Зорін Богдан Сергійович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Паливний елемент на воді для медичного використання

Fuel Cell On Water For Medicine

 

5

 

Ізюмкін Петро Ілліч ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Автономний канал електроміографа з WI-FI модулем для робототехнічних систем

Autonomous Electromyograph Channel With WI-FI Module For Robotic Systems

 

6

 

Кунцов Кирило Васильович к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Пристрій для лазеротерапії зі зворотним зв’язком

Device For Laser Therapy With Feedback

 

 

7

 

 

 

 

Лисичина Світлана Василівна ст. викл. каф. БМІ Овчаренко А.Р. Портативний неінвазивний прилад дляв вимірювання внутрішньочерепно готиску

Wearable Non-Invasive Device For Intracranial Pressure Monitoring

 

8

 

Мневець Антон Володимирович ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Аналоговий стерео — слуховий апарат зі змінною АЧХ

Analog Stereo — Hearing Aid With Variable Frequency Response

 9 Потапнєва Марія ст. викл. каф. БМІ Овчаренко А.Р. Прилад для глибокої транс краніальної магнітноїстимуляції

Device For Deep Transcranial Magnetic Stimulation

10 Тимофєєв Денис Володимирович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Малогабаритний монохроматичний опромінювач біологічно активних точок людини

Small Monochromatic Irradiator Of Human Biologically Active Points

11 Тичина Валерія Олегівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Прилад для профілактики розвитку постурального кіфозу

Device For Postural Kyphosis Prevention

12 Ткаченко Маріанна Юріївна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Пристрій для віддаленого контролю фізіологічного стану людей похилоговіку

Device For Distant Control Of The Physiological Health Of An Elderly Person

13 Федорова Руслана Миколаївна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К Метод непрямого визначення концентрації глюкози на основі поляриметрії

The Method Of Indirect Determination Of Glucose Concentration, That Is Based On A Polarimetry

14 Ягхі Хуссейн к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Пристрій магнітотерапії на основі мікроконтролера

Device For Magnetic Therapy Based On Microcontroller

 

Зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»,  освітня програма: Клінічна інженерія 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Посада керівника ДП(ДР)

Тема дипломної роботи (укр. мовою) /

Тема дипломної роботи (анг. мовою)

1

2 4

3

Навчальна група БМ-62

 

1

Болдарев Руслан Даніілович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Біомедичний твердоелектролітний переносний газоаналізатор кисню

Biomedical Solid Electrolyte Portable Oxygen Analyzer

 

 

2

 

Вальтер Юлія Романівна ст. викл. каф. БМІ Білошицька О.К. Інструмент для електропорації та хіміотерапії

Instrument For Electroporation And Chemotherapy

 

 

3

 

Дзюра Олена Юріївна к.т.н., доц. каф. БМІ Соломін А.В. Система обробки медичних 3D зображень для виявлення асиметрії

Medical 3D Image Processing System Detecting Asymmetry

4

 

 

Забіло Ярослав Сергійович ст. викл. каф. БМІ Зубков С. В. Протез пальця руки з використанням FDM технології

Finger Prosthesis Using FDM Technology

 

5

 

Колодійчук Ольга Леонідівна ст. викл. каф. БМІ Данілова В.А. Інформаційна система для розрахунку біологічного захисту рентгенодіагностичних кабінетів

Information System For  Biological Protection Calculation Of X-Ray Diagnostic Rooms

 

6

 

Кулявець Вікторія Русланівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Моделювання робочої частини приладу для біодруку шкіри

Modeling A Working Part Of The Device For Skin Bioprinting Device

 

 

7

 

 

 

 

Мордюк Ольга Богданівна ст. викл. каф. БМІ Юр’єва К.О. Метод підвищення корозійної стійкості титанових сплавів для біосумісних імплантів

Method Of  Enhancing The Corrosion Resistance Of Titanium Alloys For Biocompatible Implants

 

8

 

Мохонько Олександр Ігорович к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Комп`ютерне планування помірної магнітної гіпертермії пацієнтів хворих на рак грудної залози

Computer Planning Of Moderate Magnetic Hyperthermia For Patients With Breast Cancer

 9 Новіцька Анастасія Костянтинівна д.т.н., проф. каф. БМІ Лебедєв О.В. Електроніж для отоларингології

Еlectricknife For Otolaryngology

10 Починок Захар Вікторович д.т.н., проф. каф. БМІ Лебедєв О.В. Резонанс барабанної перетинки взаємно з слуховим апаратом

Resonance Of The Eardrum In Conjunction With The Hearing Aid

11 Степанюк Олександр Олегович к.т.н., доц. каф. БМІ Богомолов М.Ф. Високотемпературний твердоелектролітний генератор кисню

HighTemperature SolidElectrolyte Oxygen Generator

12 Тертишна Світлана Олексіївна к.т.н., доц. каф. БМІ Зубчук В. І. Електромагнітний опромінювач щитоподібної залози

Electromagnetic Irradiator Of The Thyroid Gland

13 Шостак Ірина Тарасівна ас. каф. БМІ Стасюк Ю.П. Моделювання ендопротеза колінного суглоба в середовищі COMSOL Multiphysics

Modeling Of A Knee Joint Endoprosthesis In COMSOL Multiphysics Software