Дуальна форма здобуття вищої освіти

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах і організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці водночас передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Університет має право організовувати навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти для здобувачів, які навчаються за денною формою й виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у суб’єкта господарювання. При переході на дуальну форму за здобувачем освіти зберігається джерело фінансування, стипендія та пільги, якщо такі є.

Для організації здобуття вищої освіти за дуальною формою використовують моделі, які визначаються індивідуальним навчальним планом, зокрема:

— інтегрована модель: модель поділеного тижня (кілька днів на тиждень в Університеті, інша частина тижня – на робочому місці);

— блочна модель: навчання в Університеті та на робочому місці за блоками (2 тижні, місяць, семестр);

— часткова модель: частина навчання на робочому місці покривається за рахунок навчання в навчальних лабораторіях Університету тощо.

 

Детальна інформація щодо дуальної форми: Положенні про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського