Лабораторія медичної електроніки

Напрямком наукової діяльності «Лабораторії медичної електроніки» є навчання магістрів і аспірантів методам та засобам розробки інформаційних лікувально-діагностичних систем.

Діяльність навчальної лабораторії пов’язана з розробкою біомедичних приладів і систем, у складі яких використовуються мікропроцесорні системи медичного призначення.

Лабораторний стенд для дослідження спектру сигналу

Лабораторний стенд для програмування мікропроцесорів Arduino

Лабораторний стенд для програмування цифрових сигнальних МП

Лабораторний стенд для програмування ЦСП на платформі NI ELVIS

Лабораторний стенд для дослідження структури живих тканин

Лабораторний стенд для дослідження напруженості магнітного поля

Лабораторія мікропроцесорних систем забезпечує викладання дисцилін: медичні мікропроцесорні системи; цифрова обробка і аналіз сигналів в біомедичних системах; системи відображення біомедичної інформації.

Технічне обладнання лабораторії використовується магістрами і аспірантами кафедри  та факультету біомедичної інженерії для впровадження своїх наукових досліджень і розробок в науково-дослідні роботи, які виконуються під керівництвом їх наукових керівників та співробітників університету.

Аспірантка К.В. Мельник моделює систему реєстрації пікових навантажень в куксі на електронній платформі NI ELVIS

Лаборант Н.О. Бритва у лабораторії МПС  досліджує структуру фарбованих зрізів утильних тканин з резектованих органiв

Аспірантка О.Л. Макєєнко досліджує біологічні зразки з використанням мікроскопу Primo Star (Carl Zeiss)

Лаборант М.В. Депотапчук у лабораторії МПС досліджує спектр модельного сигналу на виході імітатора об’єктів SimSys/USB 6009

Лабораторія виконує наукові роботи згідно з отриманими грантами: проект TEMPUS «Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства» (Номер проекту 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPGR);  докторська дисертація  «Інформаційна технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах регульованого охолодження та зігрівання під час штучного кровообігу» та інші наукові проекти.

Детальніша інформація про наукову роботу:

димпломні роботи студентів;

дисертаційні роботи аспірантів.