Навчальні плани

Навчальний план є нормативним документом університету, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (спеціалізації). Навчальні плани складаються окремо для кожного РВО та за кожною формою навчання (в тому числі навчання зі скороченим або подовженим, порівняно з нормативним, терміном навчання) на основі відповідної освітньої програми та графіка навчального процесу.

Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та випускної атестації.

Навчальні дисципліни у навчальному плані розподілені на цикли:

– загальної підготовки (за спеціальністю);

– професійної підготовки (за спеціалізацією).

Навчальні плани загальної підготовки бакалаврів (за спеціальністю):

 1. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2017 року набору (152_НП_бак_2017 перехідний);
 2. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2017 року набору (163_НП_бак_2017 перехідний);
 3. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2018 року набору (152_НП_бак_2018 перехідний);
 4. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2018 року набору (163_НП_бак_2018 перехідний, загрузить-pdf);
 5. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2019 року набору (152_НП_бак_2019, 152_РНП_бак_2019);
 6. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2019 року набору (163_НП_бак_2019, 163_РНП_бак_2019);
 7. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2020 року набору (163_НП_бак_2020, 163_РНП_бак_2020);
 8. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2021 року набору (163_НП_бак_2021, 163_РНП_бак_2021);
 9. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2022 року набору (163_НП_бак_2022, 163_РНП_бак_2022).
 10. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2023 року набору (163_НП_бак_2023, 163_РНП_бак_2023).

Навчальні плани професійної підготовки магістрів (за спеціалізацією):

 1. Навчальний план магістрів за 152 спеціалізацією біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи 2018 року набору (152_НП_маг_2018);
 2. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2018 року набору (163_НП_маг_2018);
 3. Навчальний план магістрів за 152 спеціалізацією біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи 2019 року набору (152_НП_маг_2019);
 4. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2019 року набору (163_НП_маг_2019);
 5. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2020 року набору (163_НП_маг_2020);
 6. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2021 року набору (163_НП_маг_2021, 163_РНП_маг_2021);
 7. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2022 року набору (163_НП_маг_2022, 163_РНП_маг_2022).
 8. Навчальний план магістрів за 163 спеціальністю медична інженерія 2023 року набору (163_НП_маг_2023, 163_РНП_маг_2023).

Навчальні плани підготовки докторів філософії:

 1. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2016 року набору (163_НП_PhD_2016, pdf-завантажити);
 2. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2017 року набору (163_НП_PhD_2017pdf-завантажити);
 3. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2018 року набору (163_НП_PhD_2018pdf-завантажити);
 4. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2019 року набору (163_НП_PhD_2019pdf-завантажити);
 5. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2020 року набору (163_НП_PhD_2020, pdf-завантажити);
 6. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2021 року набору (163_НП_PhD_2021, 163_РНП_PhD_2021);
 7. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2022 року набору (очна: 1 студент ТМБІ 163_НП_PhD_2022, 163_РНП_PhD_2022).
 8. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2022 року набору (веч.: 1 студент БМІ 163_НП_PhD_2022, 163_РНП_PhD_2022).
 9. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2023 року набору (поза аспірантурою: 1 студент БМІ 163_НП_PhD_2023, 163_РНП_PhD_2023).

Навчальні плани загальної підготовки іноземців (за спеціальністю):

 1. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2017 року набору для іноземців (163_НП_бак_2017 іноземці).