Науково-Учбова лабораторія

Напрямком наукової діяльності лабораторії «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ЛАЗЕРНІ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ» є інформаційні лікувально-діагностичні системи.

Діяльність лабораторії пов’язана з розробкою спеціальних біомедичних приладів необхідних для діагностування та терапії при лікуванні захворювань людини.

Опромінювач крові лазерний

НВЧ опромінювач

Сучасні задачі медичної діагностики, зокрема крові людини і стану здоров’я людини взагалі, вимагають нових підходів до створення сучасних методів і апаратури лабораторної діагностики, високоінформативних і ефективних систем з точки зору їх впровадження в медичну практику. В даний час спостерігається інтенсивне впровадження лазерного випромінювання в біологічні дослідження і в практичну медицину. Унікальні властивості лазерного променя відкрили широкі можливості його застосування в різних областях лікування і діагностики.

За період свого існування лазерна медицина і її апаратурне забезпечення сформувалися у відповідні самостійні галузі медицини і приладобудування. Лазерну медицину за функціональним застосуванням лазерної апаратури можна розділити на три основних напрямки: лазерна терапія, лазерна хірургія і лазерна діагностика. Більше 80% розроблених методів та апаратури приходиться на терапевтичну апаратуру, близько 15% на хірургічну і до 5% — на діагностичну.

Ефективність лазерної медичної техніки визначається її основними параметрами і характеристиками: довжина хвилі, потужність і режим впливу випромінювання. Так, наприклад, у хірургії їхня сукупність визначає ступінь обвуглювання і можливість коагуляції при розрізі біотканини, глибину теплового ураження і товщину розрізу, ряд інших результатів. У терапії – виникнення тих чи інших фізико – хімічних реакцій у тканинах, більший чи менший відгук у фізіологічних реакціях організму вцілому і його функціональних системах, глибину проникнення випромінювання в тканини, і т.д. У діагностиці – достовірність отриманої інформації і встановлення діагнозу.

Лабораторія виконує наукові роботи згідно з отриманими грантами:

  • 2005/2006 навч. рік „Лазерний діагностичний комплекс для експрес- аналізу  онкологічних захворювань ”;
  • 2006/2007 навч. рік  „ Лазерний багатофункціональний терапевтичний комплекс для лікування наркозалежності та підвишення імунітету людини ”;
  • 2007/2008 навч. рік „Математичне моделювання процесів лазерного випромінювання з біологічними обєктами для діагностики онкологічних захворювань”.

 

Корисні посилання: