Силабуси навчальних дисциплін

Відповідно до навчальних планів на 2020 — 2021 н.р. оновлено силабуси (робочі навчальні плани) дисциплін за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» для студентів на українській мові та англійській мові навчання:

— світньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2021);

— освітньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_магістр_2021);

— освітньо-наукова програма 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2021).

Детальніше:

силабуси дисциплін українською мовою;

силабуси дисциплін англійською мовою.