Професійна активність

Науково-педагогічний персонал кафедри біомедичної інженерії складається з 20 осіб: 17 викладачів кафедри є штатними співробітниками, 3 особи з професорсько-викладацького складу працюють за сумісництвом (з них 2 особи є зовнішніми сумісниками, 1 особа – внутрішнім сумісником).

На кафедрі працює 4 доктора наук (з них 3 мають звання професора, 1 – доцент, виконує обов’язки завідувача кафедри згідно штатного розкладу), 10 кандидатів наук, що займають посаду доцента, 5 старших викладачів (з них 1 має ступінь кандидата біологічних наук, 4 – без наукового ступеню), та 1 асистент без наукового ступеню (аспірант кафедри).

Кафедру біомедичної інженерії очолює д.т.н. (за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика), к.т.н. (за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні
прилади і системи), доц. Шликов В.В.

Таблиця професійної активності викладачів кафедри біомедичної інженерії факультету біомедичної інженерії (Додаток 4 до Розпорядження 5-126 від 25.06.2020)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника ЗВО Науковий ступінь,

вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Шифр і назва спеціальності, яку забезпечує працівник

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю (пункт 30 Ліцензійних умов)

1

2 3 4

5

1 Максименко Віталій Борисович

 

Доктор медичних наук, професор із спеціальності 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія». 163 Біомедична інженерія, шифр 14.01.30, наукова спеціальність – «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,  13,  14, 15, 16, 17, 18
2 Лебедєв Олексій Володимирович

 

Доктор технічних наук , професор за кафедрою біомедичної інженерії,

старший науковий співробітник зі спеціальності зварювання та споріднені технології.

163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.07, наукова спеціальність «Автоматичне управління і регулювання» 2, 3, 8, 12, 13, 16, 17, 18
3 Шликов Владислав Валентинович

 

Доктор технічних наук,

доцент по кафедрі біомедичної інженерії.

163 Біомедична інженерія, шифр к.т.н. 05.11.17, наукова спеціальність «Медичні прилади та системи», шифр д.т.н. 05.13.09, наукова спеціальність к.т.н. «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17
4 Орел Валерій Еммануїлович Доктор біологічних наук,

професор за спеціальністю

03.00.01 радіобіологія.

163 Біомедична інженерія, шифр 03.00.01 наукова спеціальність «Радіобіологія» 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
5 Соломін Андрій Вячеславович Кандидат фізико-математичних наук,

доцент по кафедрі біобезпеки та здоров’я людини.

163 Біомедична інженерія, шифр 01.04.03 «Радіофізика» 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 17
6 Зубчук Віктор Іванович

 

Кандидат технічних наук,

доцент по кафедрі теоретичної електроніки.

163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.12 , наукова спеціальність «Системи автоматизації проектувальних робіт» 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17
7 Вовянко Світлана Ігорівна

 

Кандидат біологічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр  03.00.04, наукова спеціальність – «Біохімія» 3, 6, 13, 16, 17
8 Козяр Василь Васильович Кандидат медичних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 14.00.37  наукова спеціальність «анестезіологія і реаніматологія» 1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 17
9 Тарасова Лариса Дмитрівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 06.17.08, наукова спеціальність: процеси і апарати хімічної технології 2, 3, 10, 13, 16, 17
10 Богомолов Микола Федорович Кандидат технічних наук

 

163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.12, наукова спеціальність: «Оптичні прилади» 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 17
11 Калашнікова Лариса Євгеніївна Кандидат біологічних наук,

доцент по  кафедрі природничих дисциплін Міжнародного підготовчого інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

163 Біомедична інженерія, шифр 14.00.25 наукова спеціальність «фармакологія» та 02.00.10 наукова спеціальність «біоорганічна хімія, хімія природних та фізіологічно активних сполук» 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 17
12 Білошицька Оксана Костянтинівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 05.13.09, наукова спеціальність к.т.н. «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» 2, 3, 5, 10, 14, 15, 16, 17
13 Сичик Марина Михайлівна Кандидат технічних наук 163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.17, наукова спеціальність «Медичні прилади та системи» 1, 2, 12, 13, 15, 16, 17
14 Дубко Андрій Григорович Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності зварювання та споріднені процеси і технології 163 Біомедична інженерія, шифр 05.03.06, наукова спеціальність «Зварювання та споріднені процеси і технології» 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17
15 Делавар Касмаі Мохаммад Кандидат технічних наук

 

163 Біомедична інженерія, шифр 05.11.17, наукова спеціальність «Біологічні та медичні прилади і системи» 2, 3, 6, 12, 13, 16
16 Овчаренко Ганна Романівна 163 Біомедична інженерія, магістр з біомедичної інженерії 2, 13, 16, 17
17 Зубков Станіслав Володимирович 163 Біомедична інженерія, спеціаліст завтоматичних приводів 3, 6, 13, 16, 17
18 Данілова Валентина Анатоліївна 163 Біомедична інженерія, магістр з комп’ютерних наук 2, 3, 6,13, 16, 17
19 Юр’єва Катерина Олександрівна 163 Біомедична інженерія, спеціаліст з приладобудування 13, 16, 17
20 Стасюк Юрій Петрович 163 Біомедична інженерія, магістр з біомедичної інженерії 1, 2, 6, 16

Забезпечення видів і результатів професійної діяльності викладачами кафедри за спеціальністю (пункт 30 Ліцензійних  умов  від 30.12.2015 № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 10 травня 2018 р. № 347):

1. Шликов Владислав Валентинович, доцент, д.т.н.,  в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії


2. Максименко Віталій Борисович, проф., д.м.н., декан факультету біомедичної інженерії


3. Лебедєв Олексій Володимирович, проф., д.т.н., професор кафедри


4. Орел Валерій Евгенійович, проф., д.м.н.,  професор кафедри


5. Зубчук Віктор Іванович, доцент, к.т.н., доцент кафедри


6. Cоломін Андрій Вячеславович, доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 


7. Вовянко Світлана Ігорівна, к.б.н., доцент кафедри

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-6889-3197

8. Козяр Василь Васильович, к.мед.н., доцент кафедри


9. Тарасова Лариса Дмитрівна, доцент, к.т.н., доцент кафедри


10. Білошицька Оксана Костянтинівна, ст. викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи


11. Калашнікова Лариса Євгеніївна, доцент, к.б.н., доцент кафедри, заступник декана з міжнародного співробітництва


12. Богомолов Микола Федорович, доцент, к.т.н., доцент кафедри


13. Делавар-КасмаіМохаммад, к.т.н., ст. викладач


14. Дубко Андрій Григорович, с.н.с., к.т.н., доцент кафедри


15. Сичик Марина Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри


16. Зубков Станіслав Володимирович, ст. викладач


17. Овчаренко Ганна Романівна, ст. викладач


18. Данілова Валентина Анатоліївна, ст. викладач

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: http://orcid.org/0000-0003-3009-6421

19. Юр’єва Катерина Олександрівна, ст. викладач

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-8472-8132

20. Стасюк Юрій Петрович, асистент

 • завантажити таблицю професійної активності;
 • профіль у в Google Scholar;
 • публікації в Web of Science;
 • цитування у Scopus;
 • Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-4119-904X