Вступ на 1 курс

Термін навчання: 4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти).

Форми навчання: денна

У 2020 році приймаються результати ЗНО 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з іноземної мови (англійської, французької, німецької та іспанської мов), результати якої приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2019 та 2020 року. (див. п. 6.1.  Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти: 

Освітня програма 163 — Медична інженерія

Детальніше на сайті приймальної комісії КПІ

Необхідні бали ЗНО

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Математика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів

Детальніше на сайті приймальної комісії КПІ

Перелік документів для вступу на 1 курс:

Паспорт. Оригінал та копії першої, другої сторінок та сторінки реєстрації

ID-Картка. Якщо у вас ID-картка, потрібна копія пластику з обох сторін, витяг з реєстру потрібен обов’язково

Індивідуальний податковий номер. Оригінал та копія ідентифікаційного коду

Сертифікат ЗНО (оригінал) та Інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua)

Атестат та Додаток до атестату (оригінал)

Спеціальні умови вступу та навчання. Якщо ви належите до категорій, які мають спеціальні умови для вступу або навчання (пільгові категорії) – оригінал та копія документів, які підтверджують пільгу. Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження

Сільський коефіцієнт. Для тих, хто має сільський коефіцієнт – довідка з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості (оригінал + копія)

Чотири кольорові фотографії

2 конверти із зворотною адресою та марками по Україні

Приписне свідоцтво (для хлопців) або військовий квиток (оригінал + копія)

Додаткові бали. Якщо ви закінчували курси ФДП або брали участь у МАН, ВУО або Всеукраїнській олімпіаді закладу вищої освіти – відповідні сертифікати та дипломи (оригінал).

Телефон гарячої лінії ФБМІ: +38050-953-84-03

Детальніше на сайті приймальної комісії КПІ

Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів):

корпус 16 (5 поверх), кімната 157-2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
 

Спеціальності ОС бакалавра

 

 

Перелік конкурсних предметів

(вступних випробувань, творчих конкурсів)

 

Вага

предметів

сертифікату

ЗВО

 

Вага

Атестату про

Повну загальну

середню освіту

 

Вага

балу за спішне

закінчення підготовчих

курсів ЗВО

 

Мінімальна

кількість балів

для допуску до

участі в конкурсі

або для

зарахування на

навчання за квотою

Код Назва (К1,К2, КЗ) (К4) (К5)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1. Українська мова та

література

0.2

0.05 0

100

2. Математика

0.5

Один не менше 125 за
умови, що інший не
менше 100
3. Фізика або Іноземна мова

0.2

Один не менше 125 за
умови, що інший неменше 100
163 Біомедична інженерія 1. Українська мова та

література

0.2

0.05 0

100

2. Біологія

0.4

Один не менше 125 за
умови, що інший не
менше 100
3. Математика або Іноземна мова

0.35

Один не менше 125 за
умови, що інший не
менше 100
 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:
 2. Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
 3. де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).
 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
 5. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
 6. Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
 7. ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (коефіцієнт 1).
 8. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін Дні Години
06 травня — 02 червня 2020 року Понеділок — четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
03 червня 2020 року Середа 1400-1800
05 липня 2020 року Неділя 1400-1700
06 липня — 12 липня 2020 року Понеділок — четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
13 — 22 липня 2020 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
23 — 24 липня 2020 року Четвер — п’ятниця 1400-1700
27 — 31 липня 2020 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
01 — 02 серпня 2020 року Субота — неділя 1200-1600
03 — 15 серпня 2020 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Етапи вступної кампанії у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Етапи вступної кампанії(вступники на основі повної загальної середньої освіти)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2020 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 липня – 12 липня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 22 липня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 27 липня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 31 липня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17.0006 серпня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 01 серпня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше07 серпня 2020 року

Детальніше на сайті приймальної комісії КПІ

Ключові дати для поступаючих на 1 курс за результатами ЗНО:

1

03 лютого – 24 березня – Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінювання

2

21 травня — 15 червня – Зовнішнє незалежне оцінювання

3

12 червня – 24 червня – Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

4

01 липня – Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

5

01 – 12 липня –  Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань

6

13 липня – Початок прийому заяв та документів

7

16 липня 18:00 – Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

8

22 липня 18:00 – Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня

9

17 липня – Строки проведення співбесід

10

не пізніше – 27 липня 12:00 – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

11

не пізніше 18:00 31 липня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

12

не пізніше 12:00 01 серпня – Зарахування вступників за державним замовленням

13

не пізніше 17:00 06 серпня – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14

не пізніше 07 серпня – Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Детальніше на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського

Корисні посилання