Спеціальності

Спеціальності та спеціалізації

Форма навчання – денна

Кафедра біомедичної інженерії у 2017 році проводить набір  за спеціальностями:

163 Біомедична інженерія

Навчання студентів спрямоване на отримання інженерно-технічних знань, засобів і методів для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини,  а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

Спеціалізація “Клінічна інженерія”:

 • розробка, підтримка, впровадження, експлуатація та інженерний супровід медичних технологій, пов’язаних з використанням технічних засобів і біоматеріалів в медицині, управління інженерною інфраструктурою та системою безпеки і якості лікувальних закладів.
 • розробка та впровадження медичної техніки та біоматріалів в клінічну практику.
 • розробка , вдосконалення та метрологічний контроль медичних приладів і систем, інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин,  дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами
 • отримання, обробка інтерпретація зображень і сигналів біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування
 • інтеграція механічних елементів, датчиків, приводів і електроніки на мікросхемах,  включаючи розробку мікророботів,  для діагностики і лікування в медицини та біології.
 • розробка та вдосконалення, природних, штучних і комбінованих речовин, які використовуються в медичних пристроях, або контактують і взаємодіють з живою тканиною в якості імплантатів.
 • розробка і використання робото-техніки і систем обробки зображень в інтерактивному режимі для хірургічних операцій в умовах дистанційного телеспостереження і управління хірургічними інструментами за допомогою маніпуляторів.
 • використання інженерних стратегій, методів та інструментів, в тому числі комп’ютерного моделювання для аналізу експериментальних даних і формулюванні математичного опису фізіологічних подій для отримання комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів та прогнозування фізіологічних реакцій при плануванні експериментів.
 • дослідження та розробка технологій створення і застосування технічних засобів і матеріалів розміри яких знаходяться в діапазоні мікро- і нанометрової шкали  для використання змінених і ідентифікованих мікроскопічних властивостей і розмірів для діагностики і лікування.
 • вивчення мозку і нервової системи для заміни або відновлення втрачених розумових, сенсорних і моторних здібностей, розвиток мікроелектронних імплантатів для корекції і покращення функції центральної нервової системи, вдосконалення комп’ютерних систем і мереж.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Навчання студентів спрямоване на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю в галузі медицини та виробництва медичної продукції, метрологічного забезпечення технічних систем та наукових досліджень в галузі біології і медицини.

Спеціалізація “Біомедичні прилади та інформаційні системи”  

Є важливою складовою біомедичної інженерії, має такі ж перспективи працевлаштування, як і будь-яка інша спеціалізація біомедичної інженерії.

 • впровадження стандартів якості і технічних регламентів в систему охорони здоровя і медичну промисловість.
 • метрологічний контроль, стандартизація і сертифікація медичного обладнання, біоматеріалів, а також інформаційних засобів медичного призначення.
 • розробка і вдосконалення приладів і систем для біометрії і діагностики.
 • стандартизація і сертифікація інструментів, сенсорів та приводів, активних і пасивних протезів, штучних органів та їх частин, дослідження  їх взаємодії з біологічними об’єктами.
 • розробка та вдосконалення засобів контролю джерел променевого впливу на біологічні системи,  вдосконалення  їх ефективності а  також заходів безпеки при використанні для медичних потреб.
 • дослідження опорно-рухового апарату, а також руху, деформації, потоків і транспорту речовин живих організмів та їх штучних аналогів, а також в синтетичних біологічних середовищах на основі принципів класичної механіки
 • вивчення закономірностей та принципів інформаційних процесів у медичних і біологічних системах, створення комп’ютерних засобів збереження, оброблення, передачі інформації, прийняття рішень і управління програмно-апаратними комплексами в медицині і біології.
 • використання інженерних стратегій, методів та інструментів забезпечення якості отримання експериментальних та клінічних даних для комплексного та інтегрованого розуміння функції живих організмів.
 • отримання, обробка інтерпретація біосигналів для дослідження біологічних об’єктів, розробки і вдосконалення діагностичних і терапевтичних методів.
 • отримання, обробка інтерпретація зображень біологічних об’єктів, органів та їх структур отриманих з використанням хвильового випромінювання у будь якому діапазоні потужності і частоти з діагностичною і лікувальною метою, а також для хірургічного орієнтування.