Захист магістерських дисертацій

Проведення захистів магістерських дисертацій відбувається з дотриманням всіх вимог «Положення про випускну атестацію студентів КПІ» та «Положення про екзаменаційну комісію» з врахуванням особливостей процедур допуску і захисту та інших встановлених вимог, зокрема: дат подачі робіт до захисту, виставлення роботи на сайті кафедри, перевірки на плагіат, надання відзивів, рецензій, довідок про використання результатів, тощо.

Положення 2023 року про рейтингову систему оцінки захисту магістерських дисертацій:

Проведення захистів дипломних робіт / магістерських дисертацій відбувається відповідно до графіку проведення засідань ЕК.

Наказ про затвердження складу екзаменаційних комісій та підготовку до проведення атестації випускників університету:


Графік проведення засідань ЕК по захисту дипломних робіт магістрів у 2024 році:

 1. Захист дипломних робіт магістрів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» відбудеться 15-16.01.2024 р.  відповідно до графіку проведення засідань ЕК по захисту магістерських дисертацій у  гр. БМ-21мп.

Нормативні документи:

 1. Наказ № НУ/22/2020 від 30.11.2020 р. з Додатком 2 Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламенту організації проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі.
 2. Наказ від 06.11.2023 р. № 5161-с по Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр» з додатками №1 «Графік проведення засідань ЕК».
 3. Проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій має відбуватися з дотриманням всіх вимог «Положення про екзаменаційну комісію» з врахуванням особливостей дистанційного режиму здійснення процедур допуску і захисту та інших встановлених вимог.
 4. Положення про рейтингову систему оцінки захисту магістерських дисертацій за спеціальністю 163 РСО «Біомедична інженерія».
 5. Умови прийняття ріщення про видачу диплома з відзнакою здобувачу ступеня бакалавра і здобувачу ступеня магістра відповідно до Додатку А Положення про екзаменаційну комісію.
 6. Під час оголошеного карантину захисти дипломних робіт / магістерських дисертацій мають проводитись відповідно до затвердженого на поточний навчальний рік графіку навчального процесу та розкладу захистів.
 7. Заходи щодо допуску та захисту дипломних робіт / магістерських дисертацій проводяться дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної аутентифікації здобувачів вищої освіти.
 8. З метою забезпечення публічності захистів, надати можливість брати участь у дистанційному захисті всім бажаючим за умови їх попередньої реєстрації.
 9. Інформація щодо особливостей реєстрації для участі у процедурі захисту висвітлюється на сайті відповідної випускової кафедри не пізніше ніж за 1 тиждень до захисту.

Процедура підготовки до проведення контрольного заходу:

 1. Обов’язковою є наявність відзивів та рецензій на дипломні проекти/роботи та магістерські дисертації.
 2. Контроль за цим покладається на керівництво кафедр і керівників дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій та реалізується за допомогою засобів електронного зв’язку.
 3. Рішення екзаменаційних комісій вступають в силу тільки після завершення дооформлення оригіналів робіт та супроводжувальних документів.

Участь у захисті дипломних робіт / магістерських дисертацій

З метою забезпечення публічності захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій, всім бажаючим надається можливість взяти участь у дистанційному захисті за умови їх попередньої реєстрації на платформі Zoom.

Для підключення до дистанційного захисту потрібно виконати наступні дії:

 1. Встановити додаток Zoom з сайту https://zoom.us/download;
 2. Ввести: ідентифікатор конференції: 716 114 6823 та код доступу: 202202;
 3. Для аутентифікації учасника ввести особисте ім’я і призвище.

Ідентифікатор конференції:

716 114 6823

Код доступу:

202202