Проект EUMLS 2011

Порядкові часові ряди та їх застосування для аналізу ЕЕГ/ЕКГ-сигналів

Sequence time series and their application for analysis of EEG / ECG signals

Abstract — There are plans to exchange academic staff (205 months total) between 5 partners from Ukraine and 3 partners from the EU to actively participate in the implementation of scientific projects related to various aspects of the application of mathematics in life sciences.

Анотований звіт (Annotated report)

Номер гранту – номер PIRSES-GA-2011-295164-EUMLS.

Термін дії проекту – 4 роки (04.2012 – 03.2016).

Бюджет — € 389 500.

Координатор проекту: Університет м. Любек (ФРН).

Партнери:

В ЄС:

  • Університет м. Любек, кафедра математики (ФРН);
  • Університет м. Осло (Норвегія), центр прикладної математики, центр молекулярної біології та нейронаук;
  • Політехніка м. Мілан (Італія), дослідницька група з біомеханіки.

В Україні:

  • Інститут математики НАН України;
  • Інститут прикладної математики та механіки НАН України;
  • Інститут гідромеханіки НАН України;
  • Університет ім. Тараса Шевченка, механіко-машинобудівний факультет;
  • НТУУ «КПІ», ФБМІ (контактна особа – Кисельова О.Г.).

Від НТУУ «КПІ»:

Керівник теми: д.мед.н., проф. Максименко В.Б.

Відповідальні виконавці: д.б.н., с.н.с. Настенко Є.А., Кисельова О.Г.

Мета проекту. Метою проекту є сприяння подоланню історично склавшихся міждисциплінарних бар‘єрів між медико-біологічними науками та математикою. Для цього було заплановано програми обміну науковими кадрами (всього 205 місяців) між 5-ма партнерами з України та 3-ма партнерами з ЄС для активної участі у реалізації наукових проектів, що пов‘язані з різними аспектами застосування математики в науках про життя.