Проект 0111U009102

Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань 

(номер державної реєстрації: 0111U009102)

Medical-engineering development of the technical means of controlled thermal exposure and its control for the surgical treatment of cardiovascular diseases

Abstract — The design documentation for a test sample of a cardiac surgical instrument for destruction of the leading pathways of the heart was developed. The design documentation for surgical instruments for local thermal exposure was transferred to the experimental production: thermocoagulation, bleeding stops, destruction of leading pathways. Clinical implementation of protocols of general and local thermal exposure and its non-invasive control in conditions of artificial circulation were conducted. Evaluation of the effectiveness of their medical application.

Презентація проекту (Project presentation)

Організаціявиконавець: Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», Науково-навчальний Центр «Серцево-судинної інженерії».

Науково-навчальний Центр «Серцево-судинної інженерії»

Інтеграція  у ВНЗ різних наукових шкіл  для вирішення актуальних питань сучасної науки є поширеною європейською практикою.

Беручи до уваги позитивний досвід МОН МС України з цільової підготовки магістрів на базах наукових установ НАН України, спільним рішенням НАН і  НАМН України в НТУУ «КПІ» був створений  Міжвідомчий науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії. Центр об’єднав:  НТУУ «КПІ» з Національним  інститутом серцево-судинної хірургії ім.М.Амосова НАМНУ та ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ.

Така наукова інтеграція створила можливість вирішення проблем вітчизняної охорони здоров’я за напрямками в яких всі три заклади є визнаними лідерами.

Етап № 1:

Наукове обґрунтування технологій неінвазивного контролю температури внутрішніх органів людини, із використанням вітчизняних та закордонних технічних засобів.

Презентація 1 Етапу (Presentation of 1 stage)

Етап № 2:

Розробка технічних засобів безконтактного контролю температури мозку і серця при операціях в умовах штучного кровообігу.

Презентація 2 Етапу (Presentation of 2 stage)

Етап № 3:

Розробка технічних засобів та методів локального термічного впливу на міокард для руйнування вогнищ патологічного збудження провідної системи.

Презентація 3 Етапу (Presentation of 3 stage)

Отримані результати

1.Розроблена проектна документація на дослідний зразок кардіохірургічного інструменту для руйнування провідних шляхів серця.

2.Передана на дослідне виробництво проектна документація на хірургічні інструменти для локаль­ного термічного впливу: термокоагіляці, зупинки кровотеч, руйнування провідних шляхів.

3.Проведено клінічне впровадження протоколів загального та локального термічного впливу і його неінвазивного  контролю в умовах штучного кровообігу. Виконана оцінка ефективності їх медичного застосування.