А.В. Соломін

Соломін Андрій Вячеславович

Ч

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бере участь у наукових дослідженнях, пов’язаних з використанням математичних засобів в біомедицині, комп’ютерних технологій, обробки зображень, розробки і використання веб-застосувань.

Виконавець наукового проекту «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення» (№ ДР № 0117 U 002938), 2017-2022.

Автор 45 наукових публікацій, патенту, 2 авторських свідоцтв, 3 навчальних посібників.

 Andriy Solomin

M

Associate Professor, PhD, Associate Professor of the Department of Biosecurity and Health of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Participates in research related to mathematics in biomedicine, computer technology, image processing, web application development and use

Performer of scientific project «Development of technologies of physical therapy and technical means of its implementation» (Registration No. 0117 U 002938), 2017-2022

Author of 45 scientific publications, 3 patent certificates, 3 tutorials.